Novinky 2019
Aktuality

Novinky 2019

Tradícia a budúcnosť: závod spoločnosti Daimler AG v Mannheime stelesňuje dokonalosť tohto spojenia. Založený v roku 1908, v októbri 2019 oslávi 111. narodeniny.Na jednej strane sa tu vyrábajú vysoko moderné motory pre nákladné vozidlá a autobusy, na druhej strane holé karosérie pre všetky autobusy spoločnosti Mercedes-Benz a Setra z Mannheimu a Neu-Ulmu. Mannheim je však predovšetkým domovom veľkej rodiny mestských autobusov Mercedes-Benz Citaro. Od jesene 2018 mu kraľuje autobus eCitaro s plným elektrickým pohonom. Bez problémov sa integroval do výroby a zhotovuje sa na tých istých výrobných linkách ako model Citaro so spaľovacím motorom s nízkymi emisiami osvedčený v tisíckach prípadov. Vo výrobe autobusov v Mannheime pracuje približne 3 500 zamestnancov – vyrábajú až 30 000 dielov mestských autobusov, pričom im podporu poskytuje veľa strojov a niekoľko robotov.

Je podstatným prvkom koncepcie autobusu eCitaro s plným elektrickým pohonom a značkou kvality: Osvedčený model Citaro je základom modelu eCitaro. Je Citaro – ale špeciálny model. Len znalci dokážu rozoznať rozdielne varianty pohonov v holej karosérii.

Výroba Mercedes-Benz eCitaro.

  • Značka kvality Citaro: vytvára osvedčenú kvalitu modelu eCitaro
  • Holá karoséria: z profilov a plechov vzniká kostra karosérie autobusu eCitaro
  • KTL: povrchová úprava v ponornom kúpeli ako spoľahlivá ochrana voči korózii
  • Montáž: najmodernejší mestský autobus z tradičného závodu Benz & Cie.
  • Hlavná montáž: autobus eCitaro teraz stojí na vlastných kolesách
  • Dokončovacia hala: montáž batérie a uvedenie vysokonapäťovej technológie do prevádzky
  • Dôkladná skúšobná jazda na testovacej dráhe a verejných komunikáciách

V budove 45 závodu v Mannheime približne 1 100 zamestnancov v dvoch zmenách vyrába z dodávaných oceľových profilov kostru karosérie samonosného mestského autobusu. Tu sa najprv vykonáva predlžovanie a ohraňovanie profilov a plechov a vyrezávanie plechových tabúľ. Laserové rezacie stroje pracujú s vysokou presnosťou a rezacím výkonom až do 5 000 wattov, ktorý je však presne prispôsobený príslušnej hrúbke plechu. Ohraňovací robot vytvaruje plechy, čiastočne v niekoľkých ohraneniach s rôzne definovanými uhlovými hodnotami.

Rovnako sa však veľa úkonov vykonáva manuálne. Autobusy sú extrémne mnohostranné, individuálne a v porovnaní s inými výrobkami sa vyrábajú v malom počte – vysoko kvalifikovaní zamestnanci v závode Mannheim na mnohých pozíciách prevyšujú robotov. Pri výrobe holých karosérií pre autobusy človek a stroj taktiež často spolupracujú, napríklad na otočných zváracích polohovadlách: Pracovníci vkladajú profily, zariadenie otáčaním umiestni diely vždy do ideálnej polohy a robot vykoná zváranie dielov. Za kontrolu a menšie úpravy je potom znovu zodpovedný kvalifikovaný robotník.

Pôsobivé sú zariadenia, v ktorých sa zhotovujú kompletné bočné steny, strešná konštrukcia alebo spodná časť. Skúsení pracovníci manuálne vkladajú hotové pripravené štvorhranné rúry, segmenty spodnej časti čiastočne prichádzajú z partnerského závodu v Holýšove. Ešte pôsobivejší je „dóm“ v budove 135 pre zmontovanie týchto komponentov, vrátane prednej a zadnej časti. Vždy sedem robotníkov zvára spodnú časť, bočné steny, strechu, prednú a zadnú časť a vytvorí hotovú nosnú konštrukciu autobusu. Nakoniec sa namontujú špeciálne diely ako držiaky a plechy. Privážajú sa na vozíkoch v súpravách, pripravené individuálne pre každý autobus. V tomto štádiu len odborníci dokážu rozoznať eCitaro od jeho súrodencov: Je vybavený upevňovacími koľajnicami pre neskoršie strešné nadstavby, hlavne pre batériové bloky. Táto konštrukcia je odvodená od modelu Citaro NGT, ktorý má plynové fľaše na streche.

Výroba modelu eCitaro, Daimler AG/EvoBus závod v Mannheime, Nemecko, holá karoséria, otočné laserové zváracie zariadenie pre bočnú stenu autobusu eCitaro.

Výroba modelu eCitaro, Daimler AG/EvoBus závod v Mannheime, Nemecko, holá karoséria, otočné laserové zváracie zariadenie pre bočnú stenu autobusu eCitaro.

Výroba modelu eCitaro, Daimler AG/EvoBus závod v Mannheime, Nemecko, holá karoséria, zmontovanie spodnej časti, bočných stien a strechy.

Výroba modelu eCitaro, Daimler AG/EvoBus závod v Mannheime, Nemecko, holá karoséria, zmontovanie spodnej časti, bočných stien a strechy.

Výroba modelu eCitaro, Daimler AG/EvoBus závod v Mannheime, Nemecko, holá karoséria, zmontovanie bočnej steny autobusu eCitaro.

Výroba modelu eCitaro, Daimler AG/EvoBus závod v Mannheime, Nemecko, holá karoséria, zmontovanie bočnej steny autobusu eCitaro.

Výroba modelu eCitaro, Daimler AG/EvoBus závod v Mannheime, Nemecko, holá karoséria, zmontovanie bočnej steny autobusu eCitaro.

Výroba modelu eCitaro, Daimler AG/EvoBus závod v Mannheime, Nemecko, holá karoséria, zmontovanie bočnej steny autobusu eCitaro.

Výroba modelu eCitaro, Daimler AG/EvoBus závod v Mannheime, Nemecko, katodické ponorné lakovanie.

Výroba modelu eCitaro, Daimler AG/EvoBus závod v Mannheime, Nemecko, katodické ponorné lakovanie.

Výroba modelu eCitaro, Daimler AG/EvoBus závod v Mannheime, Nemecko, holá karoséria, hotová holá karoséria eCitaro.

Výroba modelu eCitaro, Daimler AG/EvoBus závod v Mannheime, Nemecko, holá karoséria, hotová holá karoséria eCitaro.

Nasleduje podstatný bod v ochrane proti korózii, katodické ponorné lakovanie (KTL). Po čistení a fosfátovaní sa kompletná kostra karosérie autobusu ponorí do 16 metrov dlhej, štyri metre širokej a šesť metrov hlbokej nádrže. Je naplnená 420 000 litrami kvapaliny. Kostra karosérie sa behom štvrťhodiny niekoľkokrát otočí, aby sa dôležitá ochranná vrstva dostala na všetky miesta kostry. Aby bola zabezpečené, že je dokonale chránená aj vnútorná strana všetkých profilov, nachádza sa na nich cca 1 000 pozdĺžnych dier. Časť týchto dier sa neskôr využije pri montáži ako upevňovacie body montovaných dielov. Plošná povrchová úprava metódou KTL dosahuje hrúbky 22 tisícin milimetrov, odborné označenie tejto hrúbky je 22 mµ. Po sušení pri teplote 90 stupňov Celzia sa ochranná vrstva vypáli pri teplote 220 stupňov Celzia. Po aplikácii tesnenia zvarov, konzervácii spodnej nosnej časti karosérie a montáži prvých konštrukčných dielov, sa vydá eCitaro ako všetky ostatné autobusy na svoju prvú cestu, a to železnicou do závodu v Neu-Ulme, kde sa vykoná lakovanie.

Po návrate do Mannheimu, medzitým s opláštením a lakovaním, sa karoséria autobusu eCitaro vyčistí a osuší. Potom sa začne v budove 34 závodu montáž autobusu eCitaro. Tu a na ďalších pracoviskách montáže a dokončovacích prác je zamestnaných približne 1 000 pracovníkov, hlavne v jednozmennej prevádzke. U budovy a v budove 34 sa bezprostredne stretávajú tradícia a moderna mannheimského závodu. Skvele udržiavaná tehlová budova má klasický vzhľad a vyžaruje z nej dôstojnosť. Ako nám to potvrdzuje nápis na budove, pochádza ešte z éry továrne Benz & Cie. Bola postavená na začiatku minulého storočia a ide o pamiatkovo chránenú stavbu. Pritom vo vnútri vznikajú najmodernejšie mestské autobusy.

Pri montáži sa uplatňujú rovnaké postupy a procesy ako u holej karosérie: Všetky modely Citaro sa vyrábajú na rovnakej výrobnej linke, pri všetkých sa používajú rovnaké výrobné procesy. Líšia sa len pracovné kroky. Tomu zodpovedá komplexnosť pracovných úkonov pracovníkov a ich kvalifikácia.

V historickej bude sa eCitaro na každej stanici postupne mení a stáva sa z neho mestský autobus s plným elektrickým pohonom. Vo zvýšenej stanici sa montujú komponenty na strechu, napríklad klimatizácia a zadný nosič s chladiacou sústavou batérií. Umiestňujú a ukladajú sa tu oranžové nabíjacie káble alebo nabíjacie káble v oranžovom opláštení. Potom sa inštaluje potrubie strešných prvkov. V ďalších staniciach sa do autobusu eCitaro nalepia bočné okná. Po dokončení inštalácie potrubí v zadnej zóne sa v interiéri vozidla uloží podlaha a na strop sa pripevnia prvé komponenty.

Výroba modelu eCitaro, Daimler AG/EvoBus závod v Mannheime, Nemecko, montáž, predmontáž strešného nosiča jednotiek na model eCitaro.

Výroba modelu eCitaro, Daimler AG/EvoBus závod v Mannheime, Nemecko, montáž, predmontáž strešného nosiča jednotiek na model eCitaro.

Výroba modelu eCitaro, Daimler AG/EvoBus závod v Mannheime, Nemecko, montáž, montáž strešného nosiča jednotiek na model eCitaro.

Výroba modelu eCitaro, Daimler AG/EvoBus závod v Mannheime, Nemecko, montáž, montáž strešného nosiča jednotiek na model eCitaro.

Výroba modelu eCitaro, Daimler AG/EvoBus závod v Mannheime, Nemecko, montáž, montáž vysokovoltových vedení na model eCitaro.

Výroba modelu eCitaro, Daimler AG/EvoBus závod v Mannheime, Nemecko, montáž, montáž vysokovoltových vedení na model eCitaro.

Výroba modelu eCitaro, Daimler AG/EvoBus závod v Mannheime, Nemecko, montáž, montáž bočných okien u modelu eCitaro.

Výroba modelu eCitaro, Daimler AG/EvoBus závod v Mannheime, Nemecko, montáž, montáž bočných okien u modelu eCitaro.

Výroba modelu eCitaro, Daimler AG/EvoBus závod v Mannheime, Nemecko, montáž, zabudovanie káblového zväzku do modelu eCitaro.

Výroba modelu eCitaro, Daimler AG/EvoBus závod v Mannheime, Nemecko, montáž, zabudovanie káblového zväzku do modelu eCitaro.

Výroba modelu eCitaro, Daimler AG/EvoBus závod v Mannheime, Nemecko, montáž, predmontáž elektrickej nápravy.

Výroba modelu eCitaro, Daimler AG/EvoBus závod v Mannheime, Nemecko, montáž, predmontáž elektrickej nápravy.

Výroba modelu eCitaro, Daimler AG/EvoBus závod v Mannheime, Nemecko, montáž, zabudovanie elektrickej nápravy do modelu eCitaro.

Výroba modelu eCitaro, Daimler AG/EvoBus závod v Mannheime, Nemecko, montáž, zabudovanie elektrickej nápravy do modelu eCitaro.

Výroba modelu eCitaro, Daimler AG/EvoBus závod v Mannheime, Nemecko, montáž, zabudovanie chladiaceho systému do modelu eCitaro.

Výroba modelu eCitaro, Daimler AG/EvoBus závod v Mannheime, Nemecko, montáž, zabudovanie chladiaceho systému do modelu eCitaro.

Výroba modelu eCitaro, Daimler AG/EvoBus závod v Mannheime, Nemecko, montáž, zabudovanie vysokovoltového batériového bloku do zadnej časti modelu eCitaro.

Výroba modelu eCitaro, Daimler AG/EvoBus závod v Mannheime, Nemecko, montáž, zabudovanie vysokovoltového batériového bloku do zadnej časti modelu eCitaro.

Výroba modelu eCitaro, Daimler AG/EvoBus závod v Mannheime, Nemecko, montáž, montáž brzdného odporu a striedača v modeli eCitaro.

Výroba modelu eCitaro, Daimler AG/EvoBus závod v Mannheime, Nemecko, montáž, montáž brzdného odporu a striedača v modeli eCitaro.

Výroba modelu eCitaro, Daimler AG/EvoBus závod v Mannheime, Nemecko, montáž, zabudovanie kokpitu eCitaro.

Výroba modelu eCitaro, Daimler AG/EvoBus závod v Mannheime, Nemecko, montáž, zabudovanie kokpitu eCitaro.

Výroba modelu eCitaro, Daimler AG/EvoBus závod v Mannheime, Nemecko, montáž, montáž pneumatík na modeli eCitaro

Výroba modelu eCitaro, Daimler AG/EvoBus závod v Mannheime, Nemecko, montáž, montáž pneumatík na modeli eCitaro

Výroba modelu eCitaro, Daimler AG/EvoBus závod v Mannheime, Nemecko, montáž, zabudovanie spojlera predného nárazníka eCitaro.

Výroba modelu eCitaro, Daimler AG/EvoBus závod v Mannheime, Nemecko, montáž, zabudovanie spojlera predného nárazníka eCitaro.

Budova 30 nachádzajúca sa v bezprostrednej blízkosti, je miestom, kde sa vykonáva hlavná montáž. Výroba autobusov Citaro sa tu realizuje na dvoch paralelných linkách. Tak je možné u mestských autobusov vyrovnávať rôzne objemy práce dané odlišnou výbavou. Práca aj tak prebieha vo vysokom tempe, pracovníci súčasne pracujú vpredu, v strede aj vzadu. Teraz sa inštalujú zásobníky stlačeného vzduchu a kanály pre kúrenie a klimatizáciu. Do mestského autobusu sa montuje elektroinštalácia a káble. Centrálnym bodom je pritom priečny kanál medzi kokpitom a priestorom pre cestujúcich. Či už ide o eCitaro alebo Citaro: V každom mestskom autobuse sa kvôli rozmanitým funkciám a svetelným zdrojom spotrebuje niekoľko stoviek kilogramov káblov. Typickým krokom v prípade modelu eCitaro je montáž chladiča vzadu vľavo v bývalej veži motora pre pohon a pomocné agregáty.

Ďalšou v poradí je rozhodujúca stanica: Montáž elektrickej hnacej nápravy s elektromotormi v náboji kolesa. Veľká výhoda tejto nápravy: Body uloženia nápravy sú identické ako u bežnej portálovej hnacej nápravy autobusu Citaro so spaľovacím motorom. Montuje sa aj predná náprava. Zatiaľčo do bežného modelu Citaro sa namontuje spaľovací motor, do modelu eCitaro sa na identickej stanici vzadu vľavo inštaluje konštrukčná skupina zo štyroch batériových blokov.

Nasledujú montážne práce v interiéri mestského autobusu: vnútorný strop, vzduchovodné kanály, bočné obloženia priestoru pre cestujúcich, kokpit a rad ďalších komponentov. Namontuje sa sedadlo vodiča a sedadlá cestujúcich, taktiež tyče na držanie a deliace steny. Nakoniec sa namontujú dvere a čelné sklo.

eCitaro sa znovu premiestni do inej haly, výroba pokračuje v budove 32. Medzitým boli strešné moduly batérií eCitaro – rovnako ako predtým skupina batérií v zadnej časti – predmontované v areáli závodu v KEM, v kompetenčnom centre pre mobilitu bez emisií. Pracovníci centra KEM sú špecialisti na technické chuťovky: Tu sa konštruujú prototypy nízkoemisných a bezemisných vozidiel každého druhu, tieto vozidlá sa realizujú v malých sériách a pripravuje sa ich neskoršie uvedenie do sériovej výroby vo výrobných závodoch. V budove 32 sa ako prvé namontujú strešné batérie a pripoja sa k chladiacemu systému. Ten sa bezprostredne po skúške tesnosti naplní.

Po uvedení 24-voltového zariadenia do prevádzky je koniec výroby už na dohľad. A eCitaro sa prvýkrát odchýli od obvyklého procesu. V uzavretom priestore sa vysokonapäťový systém skontroluje vr. izolácie a uvedie sa do prevádzky. Samozrejme majú pracovníci odbornú kvalifikáciu pre prácu s vysokonapäťovou technológiou. Pretože sa batérie dodávajú vopred nabité, vozidlo je okamžite schopné jazdy. Okrem toho eCitaro teraz získa výrazný prvok - zvýšený okraj strechy. Taktiež sa skontroluje nabitie batérií v rýchlonabíjacej stanici.

Všetci pracovníci v montáži eCitaro absolvovali školenie zamerané na riziká práce s vysokovoltovými systémami. Na tomto pracovisku je však nevyhnutná špeciálna kvalifikácia v odbore vysokovoltových systémov. Len pracovníci s požadovanou kvalifikáciou, čo je možné ihneď zistiť podľa žltého bodu na zamestnaneckej karte, majú prístup do tejto stanice.

Výroba modelu eCitaro, Daimler AG/EvoBus závod v Mannheime, Nemecko, montáž, montáž strešného nosiča vysokovoltového batériového bloku na model eCitaro.

Výroba modelu eCitaro, Daimler AG/EvoBus závod v Mannheime, Nemecko, montáž, montáž strešného nosiča vysokovoltového batériového bloku na model eCitaro.

Výroba modelu eCitaro, Daimler AG/EvoBus závod v Mannheime, Nemecko, montáž, uvedenie vysokovoltového systému do prevádzky v modeli eCitaro.

Výroba modelu eCitaro, Daimler AG/EvoBus závod v Mannheime, Nemecko, montáž, uvedenie vysokovoltového systému do prevádzky v modeli eCitaro.

Výroba modelu eCitaro, Daimler AG/EvoBus závod v Mannheime, Nemecko, montáž, uvedenie vysokovoltového systému do prevádzky v modeli eCitaro.

Výroba modelu eCitaro, Daimler AG/EvoBus závod v Mannheime, Nemecko, montáž, uvedenie vysokovoltového systému do prevádzky v modeli eCitaro.

Výroba modelu eCitaro, Daimler AG/EvoBus závod v Mannheime, Nemecko, montáž, montáž strešného krytu na model eCitaro.

Výroba modelu eCitaro, Daimler AG/EvoBus závod v Mannheime, Nemecko, montáž, montáž strešného krytu na model eCitaro.

Mercedes-Benz eCitaro s plným elektrickým pohonom, exteriér, nabíjačka a merací prístroj nabíjacieho prúdu.

Mercedes-Benz eCitaro s plným elektrickým pohonom, exteriér, nabíjačka a merací prístroj nabíjacieho prúdu.

Test eCitaro v praxi: skúšobná jazda.

Test eCitaro v praxi: skúšobná jazda.

Test eCitaro v praxi: skúšobná jazda.

Test eCitaro v praxi: skúšobná jazda.

Autobus eCitaro pripravený na dodanie v areáli výrobného závodu v Mannheime.

Autobus eCitaro pripravený na dodanie v areáli výrobného závodu v Mannheime.

Na záver sa eCitaro vráti do obvyklého výrobného procesu. Vykonávajú sa menšie činnosti, ako umiestnenie piktogramov alebo montáž posledných krytov. Okrem toho nasledujú intenzívne testy každého autobusu. Počas výroby sa neustále kontrolujte kvalita: Montéri k tomu používajú tablety, na ktorých sú nahraté nielen kontrolné zoznamy štandardných kontrolných postupov, ale tieto informácie možno kedykoľvek rozšíriť o ďalšie body, ktorým je potrebné venovať pozornosť. Okrem toho si na kvalitu vykonaných prác posvietia pracovníci na špeciálnych kontrolných pracoviskách nazvaných Quality Gates. Každý autobus Citaro musí povinne prejsť skúškou na stolici na skúšanie funkčnosti bŕzd, počas ktorej je vystavený dažďu a musí prejsť dôkladnou výstupnou kontrolou.

To však ešte nie je všetko: Každý autobus eCitaro absolvuje skúšobnú jazdu na podnikovej testovacej dráhe a 50 km dlhú jazdu na verejných komunikáciách, pričom sa znovu vykonáva nezávislá kontrola kvality. Či ide o prevádzkové stavy, jazdné funkcie alebo hlučnosť – každý autobus eCitaro je počas týchto jázd sledovaný ostrým zrakom a bystrými zmyslami a podrobený tak komplexnému skúšobnému procesu.

Až potom je celkom pripravený na odovzdanie príslušnému dopravnému podniku. Toto odovzdanie prebieha voliteľne buď na mieste v podniku alebo v najbližšom centre Bus World Home. Na požiadanie možno odovzdanie doplniť o školenie vodičov alebo o školenie v sídle zákazníka. Od začiatku výroby, obrobenia štvorhranných rúr pre kostru karosérie autobusu, uplynulo približne šesť týždňov.

Nízka spotreba paliva hovorí sama za seba. A pre mnohých ľudí s rozhodovacou právomocou je spotreba paliva pri kúpe nového autobusu dokonca tým najdôležitejším aspektom. Tie najlepšie predpoklady pre autobus Tourismo.

Inovatívna technika pohonu, moderné asistenčné systémy pre vodičov a najnižší odpor vzduchu vo svojej triede – nový Mercedes-Benz Tourismo v porovnaní s predchádzajúcim modelom výrazne znižuje spotrebu. Skúsení testovači autobusov a odborní novinári už potvrdili vynikajúcu hospodárnosť autobusu Tourismo. Víťaz renomovanej súťaže International Bus & Coach Competition (IBC) 2018 tak v teste dosiahol príkladnú hodnotu spotreby: Cez šesťvalcový motor autobusu Tourismo M/2 pretieklo len 20,72 litra nafty na 100 kilometrov.

Motív kampane Eco Champ 2018.
Hrdý víťaz medaily: Walter Marini z talianskej firmy Walterbus.

Hrdý víťaz medaily: Walter Marini z talianskej firmy Walterbus.

Ešte dôležitejšie sú však čísla, ktoré sú dosahované v rutinnej prevádzke na ceste. Prečo sa teda neopýtať priamo vodičov? Alebo ešte lepšie: nenechať ich zasúťažiť si proti sebe? Z tejto myšlienky vzišla súťaž „Tourismo Eco Champ 2018“ – celoeurópske pátranie po najúspornejších vodičoch modelu Tourismo, vysokopodlažného zájazdového autobusu Mercedes-Benz predávaného v 40 krajinách.

Víťazi sú už jasní. A spolu s nimi aj mimoriadne nízke hodnoty spotreby, ktoré potvrdzujú testy výrobcu a IBC. Hodnotené pritom boli štyri kategórie, ktoré reprezentujú všetky varianty všestrannej palety modelov Tourismo – od 12,3 metra dlhého dvojnápravového základného modelu až po 13,9 metra dlhý trojnáprávový model Tourismo L.

Walter Marini z talianskej spoločnosti Walterbus dosiahol s priemernou spotrebou 19,2 litra nafty (model Tourismo) celkovo najnižšiu hodnotu naprieč všetkými kategóriami. V prípade 24 vodičiek a vodičov zo spoločnosti Buteo Busservice Behrendt z brandenburského mesta Kloster Lehnin sa ukázalo, že sú takisto veľkými expertmi na šetrenie. Mimoriadne pozoruhodný je najmä nasledujúci fakt: Ich priemerná spotreba len 21,7 litra nafty bola dosiahnutá za reálnych podmienok na základe odjazdenia približne 94 000 kilometrov s trojnápravovým modelom Tourismo L.

Ako ocenenie dostali víťazné tímy medailu Eco Champ a exkluzívny horský bicykel Mercedes-Benz s extra ľahkým uhlíkovým rámom a 22 prevodmi. Víťaz súťaže „Tourismo Eco Champ 2019“ sa bude hľadať aj v nasledujúcej zájazdovej sezóne. Pretože honba za najnižšou spotrebou nikdy nevyjde z módy.

Skupinová fotografia s horským bicyklom: nemecký víťazný tím zo spoločnosti Buteo Busservice Behrendt.

Skupinová fotografia s horským bicyklom: nemecký víťazný tím zo spoločnosti Buteo Busservice Behrendt. Zľava doprava: Jürgen Popis (Mercedes-Benz), Henryk Iwaniak (firma Buteo), Stefan Behrendt (firma Behrendt), Ivonne Behrendt (firma Behrendt), Ralf Hochuli (Mercedes-Benz), Simone Kausmann (firma Behrendt).

28. február 2019 – Prechod mestských autobusov na elektrický pohon je nákladný a vyžaduje si rozsiahle prípravy. Rýchla a cenovo pomerne výhodná alternatíva, ktorá predstavuje prechodnú technológiu veľmi šetrnú k životnému prostrediu, sa nazýva Mercedes‑Benz Citaro NGT hybrid s pohonom na zemný plyn. Týmto optimálnym hybridným modulom spoločnosť Mercedes‑Benz vyvinula technickú lahôdku: Citaro NGT hybrid jazdí až o 8,5 percenta efektívnejšie. Emisie pevných častíc motorov na zemný plyn sú prakticky nulové, emisie NOx sú veľmi nízke. Pri pohone na bioplyn resp. bio zemný plyn jazdí Citaro NGT hybrid takmer CO₂ neutrálne. Na tomto princípe stavia aj spoločnosť Stadtwerke Augsburg so svojimi novými šiestimi autobusmi Citaro NGT hybrid. V Oldenburgu spoločnosť VWG ako prvá na svete používa v prevádzke kĺbový autobus Citaro G NGT hybrid, ktorý jazdí na bio zemný plyn. Dopyt v celej Európe je veľký: V meste Bourges v strednom Francúzsku, kde prevádzkovateľ STU Bourges je dcérskou spoločnosťou RATP Dev, sa taktiež rozhodli pre Citaro NGT hybrid, rovnako ako aj španielske spoločnosti EMT Madrid a Aucorsa Cordoba. A v slovinskom hlavnom meste Ljubljana bude na budúce leto v linkovej doprave jazdiť prvý zo 17 objednaných autobusov Citaro NGT hybrid.

Prvé sériové autobusy Mercedes-Benz eCitaro s akumulátorovým elektrickým pohonom sa už niekoľko týždňov používajú v pravidelnej verejnej doprave v Hamburgu a Heidelbergu. Ďalšie elektrické autobusy ich v Nemecku nasledujú v ďalších týždňoch. Aj zo susedných európskych štátov už máme prvé zákazky. V spoločnosti Daimler Buses beží sériová výroba autobusov eCitaro, závod na výrobu autobusov v Mannheime môže realizovať dodávky. Celkový dopyt dopravných spoločností po elektrických autobusoch dnes ešte nie je celoplošný. Môže to súvisieť s tým, že kompletný prechod tradičného autobusového vozového parku na elektrický pohon a požadovaná infraštruktúra sú oveľa náročnejšie, ako sa plánovalo.

Súčasne s dodávkami do Nemecka sa už o niekoľko dní viac autobusov eCitaro vyberie aj do sídiel spoločnosti Daimler Buses a k jej zmluvným partnerom v Luxemburgu, Francúzsku a Poľsku. Tam majú presvedčiť zodpovedné osoby verejnej hromadnej dopravy na ich vlastných dopravných linkách o svojich kvalitách a o svojom praktickom využití.

Výhody elektrických autobusov: Žiadne emisie škodlivých látok do okolia, okrem toho sú takmer nehlučné. Toto sú aspekty, ktoré v mnohých mestách a regiónoch aktuálne majú veľký význam pri rozvoji plánovania čistoty vzduchu. Na druhej strane však prechod dopravných podnikov na elektrické autobusy a príslušná infraštruktúra zaberie veľa času a financií. Už len samotná technológia elektrického autobusu je veľmi drahá a infraštruktúra, napríklad nabíjacie stanice, vybavenie dielne, kvalifikácia personálu atď. musia byť prispôsobené miestnym špecifikám a požiadavkám. Daimler Buses - jeden z najskúsenejších a najsilnejších partnerov prevádzkovateľov autobusovej dopravy - preto pomocou eMobility Consulting a Omniplus podporuje dopravné podniky pri prechode na elektrický pohon formou individuálneho poradenstva, servisu a školení. Jedným z najdôležitejších cieľov uvedenia elektrických autobusov na trh u spoločnosti Daimler Buses bolo, aby mohli ponúknuť vozidlo, ktoré v plnej miery uspokojí požiadavky dopravných podnikov tak, ako to už dlhý čas robia osvedčené autobusy Citaro. Prevádzková bezpečnosť, disponibilita v každodennom pracovnom živote a bezpečnosť jazdy sériového vozidla sa v prípade elektrického autobusu musia spájať s novými požiadavkami ohľadne emisií.

Stuttgart/Mannheim, 25. februára 2019

  • Mercedes-Benz eCitaro sa v Nemecku osvedčil v každodennej prevádzke
  • Dopravné podniky v Európe testujú eCitaro z hľadiska praktického využitia
  • Vyspelá technológia ako základ maximálnej účinnosti

Prienik na európsky trh. Prvé autobusy Mercedes-Benz eCitaro určené pre Európu sa už vydávajú na cestu.

Prienik na európsky trh. Prvé autobusy Mercedes-Benz eCitaro určené pre Európu sa už vydávajú na cestu.

Mercedes-Benz eCitaro sa nevyrába v dielni na prototypy, ale na tej istej výrobnej linke ako všetky ostatné mestské autobusy v závode Mannheim a dosahuje týmto štandard sériovej výroby. Rozdiel je predovšetkým v technológii pohonu. Autobusy eCitaro pre skúšobnú prevádzku v európskych mestách majú desať blokových akumulátorov a celkovú kapacitu 243 kWh a elektromotory v blízkosti náboja kolesa. Teplotný manažment optimalizovaný do detailov s chladením akumulátora, klimatizáciou s tepelným čerpadlom, ako aj zosieťovaním komponentov znamená vrchol vo výrobe autobusov. Zaisťujú minimálnu spotrebu energie a tým najvyšší stupeň účinnosti, ako aj maximálny dojazd. Skutočnosť, že spotreba energie elektrického autobusu pre kúrenie a chladenie môže byť až 50 percent z celkovej spotreby je pritom výzvou, ktorá je väčšinou všeobecne známa len špecialistom na autobusy. Hodnotný podvozok elektrických autobusov sa okrem iného vyznačuje aj elektronickým systémom stabilizácie ESP a reguláciou kolísania karosérie. Bezpečnosť, účinnosť a ochrana životného prostredia v prípade Mercedes-Benz eCitaro idú ruka v ruke.