Náš prístup k BRT
Bus Rapid Transit (BRT)

Náš prístup k BRT

V oblasti Bus Rapid Transit (BRT) má spoločnosť Mercedes-Benz komplexný prístup. Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam s BRT poznáme faktory úspechu a riziká systému. Ponúkame ucelený balík, ktorý pozostáva z vozidiel, ako aj z poradenských služieb a možností financovania projektov BRT, čo prispieva k úspešnému zavedeniu systémov BRT.

Zavedenie systému BRT je veľmi komplexné, pretože pri vytvorení systému sa musia zohľadniť požiadavky pasažierov aj prevádzkovateľov. Rámcové podmienky tvoria externé faktory ako miestna legislatíva, predpisy v oblasti ochrany životného prostredia a energetické podmienky.

Vieme, že požiadavky na mobilitu sú v každom meste iné. Vieme, že svoje mesto a dopravnú situáciu poznajú najlepšie miestne úrady a plánovači miest. V spoločnosti Mercedes-Benz zbierame príklady najlepšej praxe z projektov BRT na celom svete a tieto skúmame z hľadiska faktorov úspešnosti a potenciálnych rizík. Na základe dlhoročných skúseností vieme, ako jednotlivé mestá zaviedli úspešné systémy BRT a eliminovali potenciálne problémy. Poskytneme Vám cenné rady a pomoc pri optimálnom vytváraní systému.

V našom špeciálnom tíme expertov pre BRT pracujú špecialisti z celého sveta, ktorí sú odborníkmi v oblasti plánovania dopravy a miest. Ako Váš partner v oblasti riešení BRT šitých na mieru Vám poskytujeme podporu vo všetkých oblastiach vývoja a plánovania – od analýzy a vývoja až po implementáciu. V priebehu celého procesu zabezpečujeme odborné poradenstvo ohľadom vašich potrieb, otázok a nápadov.