Informácie o používaní súborov cookie a vyhodnocovaní údajov o používaní.

Používame súbory cookie na identifikáciu vašich preferencií pri používaní a mimoriadne obľúbených sekcií našich webových stránok a pomocou týchto informácií sa snažíme zlepšovať a optimalizovať štruktúru webových stránok pre potreby používateľov.

1. Funkcie a používanie súborov cookie

a. Súbory cookie sú malé súbory, ktoré webová stránka, ktorú navštívite, ukladá do vášho stolového počítača, notebooku alebo mobilného zariadenia. Na základe toho dokážeme napr. zistiť, či medzi vaším zariadením a našimi webovými stránkami už niekedy došlo k vytvoreniu spojenia alebo aký jazyk resp. aké nastavenia preferujete. Súbory cookie môžu obsahovať aj osobné údaje.

b. Používaním našich webových stránok vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookie.

Naše webové stránky môžete navštevovať aj bez používania súborov cookie. To znamená, že ich používanie môžete odmietnuť a môžete ich aj kedykoľvek vymazať, a to pomocou vhodných nastavení vo vašom zariadení. Pre tento účel postupujte nasledovne:

i. Väčšina prehliadačov je prednastavená na automatické akceptovanie súborov cookie. Toto prednastavenie zmeníte tak, že vo vašom prehliadači aktivujete nastavenie *neakceptovať súbory cookie*.

ii. Existujúce súbory cookie môžete kedykoľvek vymazať. Konkrétny postup nájdete v návode k vášmu prehliadaču resp. v návode od výrobcu zariadenia.

iii. Podobne ako pri používaní súborov cookie je aj ich odmietnutie alebo vymazanie naviazané na používané zariadenie a okrem toho aj na príslušný používaný prehliadač. Súbory cookie teda musíte odmietnuť resp. vymazať samostatne v každom vašom zariadení a pri používaní viacerých prehliadačov aj v každom prehliadači.

c. Keď sa rozhodnete nepoužívať súbory cookie, tak sa môže stať, že nebudete mať k dispozícii všetky funkcie našich webových stránok alebo vám budú jednotlivé funkcie dostupné len obmedzenom rozsahu.

d. Súbory cookie rozdeľujeme na nasledujúce kategórie:

i. Bezpodmienečne potrebné súbory cookie (typ 1)
Tieto súbory cookie sú bezpodmienečne potrebné pre funkcie webových stránok. Bez týchto súborov cookie by sme vám nemohli poskytovať služby, medzi ktoré patrí napríklad konfigurátor vozidla.

ii. Funkčné súbory cookie (typ 2)
Tieto súbory cookie zjednodušujú ovládanie a zlepšujú funkcie webových stránok. Vo funkčných súboroch cookie ukladáme napr. vaše jazykové nastavenia.

iii. Súboru cookie zamerané na služby (typ 3)
Tieto súbory cookie zhromažďujú informácie o tom, ako používate naše webové stránky. Pomocou nich dokážeme identifikovať mimoriadne populárne časti našej internetovej ponuky a zlepšovať tak našu ponuku pre vás. V tejto súvislosti si prečítajte aj odsek „Vyhodnocovanie údajov o používaní“.

iv. Súbory cookie tretích strán (typ 4)
Tieto súbory cookie používajú tretie strany, napr. sociálne siete ako Facebook, Twitter a Google+, ktorých obsah si môžete integrovať pomocou zásuvných modulov sociálnych sietí ponúkaných na našich webových stránkach. Podrobné informácie o používaní a funkcii zásuvných modulov sociálnych sietí nájdete v č. 4 našich informácií o ochrane údajov.

Informácie o ochrane údajov

Na našej webovej stránke používame nasledujúce súbory cookie:

 

Názov súboru cookie Popis Typ súboru cookie

SERVERID

Tieto súbory cookie sa používajú pre Load Balancer. Identifikujú server, na ktorý bol návštevník presmerovaný pri poslednom vyvolaní stránky. Okrem toho umožňujú navedenie všetkých požiadaviek používateľa v rámci tej istej relácie na ten istý server.

Typ 1

_pk_id.##.#### Tieto súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú našu internetovú stránku, čo nám umožňuje neustále zdokonaľovať stránku podľa vašich záujmov. Typ 3
_pk_ref.##.#### Tieto súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú našu internetovú stránku, čo nám umožňuje neustále zdokonaľovať stránku podľa vašich záujmov. Typ 3
_pk_ses.##.#### Tieto súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú našu internetovú stránku, čo nám umožňuje neustále zdokonaľovať stránku podľa vašich záujmov. Typ 3
piwik_ignore Tento súbor cookie sa nastaví, ak sa niektorý návštevník rozhodne proti štatistickému vyhodnoteniu prístupu pomocou softvéru Piwik. Typ 3
visited_today Tento súbor cookie sa nastaví pri prvom vyvolaní webovej stránky a vymaže sa v ten istý deň o 23:59. Indikuje, že ste stránku v danom dni už navštívili, a znemožňuje určité funkcie, ktoré majú byť aktivované len pri prvom vyvolaní. Typ 2
c_disclaimer Tento súbor cookie poukazuje na vyjadrenie vášho súhlasu s používaním súborov cookie na našich stránkach. Nastaví sa po zatvorení okna s informáciami o používaní súborov cookie. Typ 2
renderid Tento súbor cookie obsahuje informáciu o tom, na ktorom serveri sa návštevník nachádza. Typ 2

2. Vyhodnocovanie údajov o používaní; využívanie analytických nástrojov

a. Obsah našich webových stránok by sme chceli čo najcielenejšie prispôsobiť vašim záujmom a zlepšiť tak našu ponuku pre vás. Pre identifikáciu preferencií návštevníkov a mimoriadne populárnych oblastí našich internetových stránok používame súbory cookie. Tak môžeme obsah našich internetových stránok cielenejšie prispôsobiť vašim potrebám a zlepšiť tak pre vás našu ponuku.

Pre štatistické spracovanie údajov používa spoločnosť Daimler Truck aplikáciu Matomo/Piwik.

Ak nechcete, aby spoločnosť Daimler Truck zhromažďovala a analyzovala informácie o vašej návšteve, môžete to kedykoľvek pre budúcnosť odmietnuť (opt-out).

Pre technickú realizáciu tohto nesúhlasu sa vo vašom prehliadači nastaví opt-out cookie. Tento súbor cookie slúži výlučne na priradenie vášho nesúhlasu. Dbajte na to, že opt-out cookie možno z technických dôvodov používať len pre prehliadač, z ktorého bol spustený. Ak súbory cookie vymažete alebo používate iný prehliadač resp. iné koncové zariadenie, musíte opt-out zvoliť nanovo.

Pre nastavenie súboru opt-out cookie kliknite sem.