Výbava
Citaro NGT

Výbava

[1] Citaro NGT 2 dverí
[2] Citaro NGT 3 dverí
[3] Citaro G NGT 3 dverí 
[4] Citaro G NGT 4 dverí

K údajom:
Po redakčnej uzávierke týchto údajov mohli nastať technické zmeny. Tento list technických údajov je len výberom z možných prvkov výbavy. Niektoré prvky mimoriadnej výbavy nemajú vplyv na cenu. O aktuálnom záväznom stave sa preto informujte u poradcu predaja autobusov značky Mercedes-Benz.