Bezpečné jazdenie
Citaro NGT

Bezpečné jazdenie

Práve v mestskej premávke nie sú nebezpečenstvá vždy predvídateľné. O to dôležitejšie je prijať opatrenia na predchádzanie nehodám. Spoločnosť Mercedes-Benz vybavila mestský autobus Citaro NGT veľkým počtom bezpečnostných funkcií, ktorá pomáhajú zvládnuť kritické jazdné situácie.

V prípade hroziaceho nebezpečenstva je správna reakcia vodiča rovnako dôležitá ako technická výbava vozidla. Ideálny základ poskytujú bezpečnostné tréningy OMNIplus. Stredobodom pozornosti sú okrem iného aj praktické poznatky o správaní vozidla v hraničných situáciách.