Výbava
Citaro Ü

Výbava

[1] Citaro Ü
[2] Citaro LE Ü
[3] Citaro LE MÜ

K údajom:
Po redakčnej uzávierke týchto údajov mohli nastať technické zmeny. Tento list technických údajov je len výberom z možných prvkov výbavy. Niektoré prvky mimoriadnej výbavy nemajú vplyv na cenu. O aktuálnom záväznom stave sa preto informujte u poradcu predaja autobusov značky Mercedes-Benz.