Celková hospodárnosť
Tourismo K & Tourismo RH/RH M

Celková hospodárnosť

Množstvo faktorov pri prevádzke autobusu prináša náklady. Aj keď nemáte všetky náklady vo vlastných rukách, môžete predsa len niečo urobiť, aby sa stal váš Mercedes-Benz hospodárnejším: Viac ako tretina vzniknutých nákladov sa dá aktívne ovplyvniť. V súvislosti s investíciami, spotrebou, údržbou a zostatkovou hodnotou, vám ukážeme, aké sú celkové hospodárske výhody našich autobusov a servisu.

Vďaka inovatívnej technológii vozidiel zabezpečuje Tourismo K a Tourismo RH dobré bilancie a úspornú spotrebu paliva. Generácia motorov BlueEfficiency Power s technológiou BlueTEC 6 presviedča nielen vysokou ekologickou únosnosťou, ale aj vysokou hospodárnosťou. Napriek vyšším požiadavkám sa totiž výrobcovi, ako zvyčajne, podarilo dosiahnuť nízku spotrebu paliva. Prevodovky Mercedes-Benz dodatočne zabezpečujú nízku spotrebu paliva: Prenos sily prevezme buď šesťstupňová prevodovka s ručným komfortným radením pomocou joysticku v kokpite alebo automatizovaná osemstupňová prevodovka Mercedes GO 250-8 PowerShift.

K tomu sa pridáva vyspelá hnacia náprava autobusu RO 440: Je mimoriadne ľahká, vďaka optimálnemu ozubeniu pracuje mimoriadne potichu a vďaka nízkym stratám oleja spôsobeným špliechaním v náprave je mimoriadne účinná. S integrovaným sekundárnym vodným retardérom šetrí váš autobus ďalšiu energiu: Sekundárny retardér ako brzdové a chladiace médium používa chladiacu kvapalinu motora, vďaka čomu nie je potrebný výmenník tepla olej/voda. Vďaka dlhým intervalom údržby dosahujúcim až 120 000 kilometrov je Tourismo tak či tak skoro stále na cestách.

Názorný výpočet s priemernými hodnotami na nemeckom trhu. Bloky celkových nákladov na vlastníctvo na príklade Tourismo, Euro VI s FE1. Predpoklady: 8 rokov po 85 000 km, nemecký trh. Stav: jún 2015

Každý autobus je len taký dobrý, ako jeho vodič. Vďaka dokonalej súhre technológie vozidla, inteligentnej analýzy štýlu jazdy a príslušne prispôsobeného tréningu vodiča je možné znížiť aj spotrebu. OMNIplus EcoTraining v kombinácii s analýzou používania vykonávanou prostredníctvom dátového centra Bus Data Center ešte viac znižuje náklady na palivo.

Motor a všetky dôležité agregáty* sú ľahko prístupné pre jednoduchú údržbu. Prostredníctvom nášho servisu získate kompletné, na mieru šité služby a dobré zásobovanie náhradnými dielmi pre rýchlu pripravenosť, na opätovné použitie vášho vozidla. Oprava a údržba nestoja len peniaze, ale predstavujú aj prestoje. A tak by mali byť čo najzriedkavejšie a krátke, ako je to len možné. Ak by sa niečo stalo, nenecháme vás v ťažkostiach: Naša servisná sieť je najhustejšou, pre autobusy špecifickou sieťou a v prípade opravy poskytuje rýchlu pomoc prostredníctvom nášho 24-hodinového servisu. 

* Systém klimatizácie a chladnička vášho vozidla sú naplnené chladivom R-134a a obsahujú fluórovaný skleníkový plyn. Na príslušných zariadeniach sa nachádzajú informačné štítky s podrobnými údajmi o použitom druhu chladiva. Prosím, rešpektujte informácie v návode na obsluhu vášho vozidla. Presnejšie údaje nájdete v príslušnej brožúre s technickými informáciami.