Výbava
Tourismo K & Tourismo RH/RH M

Výbava

[1] Tourismo K
[2] Tourismo RH
[3] Tourismo RH M
*Pri schválení triedy 2

K údajom:
Po redakčnej uzávierke týchto údajov mohli nastať technické zmeny. Tento list technických údajov je len výberom z možných prvkov výbavy. Niektoré prvky mimoriadnej výbavy nemajú vplyv na cenu. O aktuálnom záväznom stave sa preto informujte u poradcu predaja autobusov značky Mercedes-Benz.