Avtorske pravice.

Avtorske pravice ima Daimler Buses GmbH. Vse pravice pridržane. Besedilo, slike, grafike, zvočne datoteke, animacijske datoteke, video datoteke in njihova ureditev so predmet avtorskih pravic in varstva druge intelektualne lastnine. Ti elementi se ne smejo kopirati za komercialno uporabo ali distribucijo niti se ne smejo spreminjati ali objavljati na drugih spletnih straneh, v aplikacijah ali drugi digitalni vsebini (v nadaljevanju: »digitalne ponudbe«). Nekatere digitalne ponudbe družbe Daimler Buses vsebujejo tudi gradivo, ki je predmet avtorskih pravic njenih izvajalcev.

Različice izdelkov.

Nekatere informacije o izdelkih, prikazi in slike v tej digitalni ponudbi so lahko pripravljeni za splošno rabo v digitalni ponudbi družbe Daimler Buses, ki se vzdržuje v različnih državah po svetu. Zato nekatere informacije in/ali oprema niso na voljo v nekaterih državah ali so zaradi potreb lokalnega trga ali uredb v teh državah morda na voljo samo z drugimi specifikacijami ali konfiguracijami.

Če vas zanima določen model vozila, zaključna barva, dodatna oprema ali dodatek, prikazan na spletni strani, in niste prepričani o njegovi lokalni razpoložljivosti ali specifikacijah, se za več podrobnih informacij obrnite na družbo Daimler Buses in/ali lokalnega pooblaščenega prodajalca tega izdelka.

Cene.

Vse navedene cene so priporočene maloprodajne cene. Cene so odvisne od časa objave in se lahko brez predhodnega obvestila spremenijo.

Blagovne znamke.

Če ni navedeno drugače, so vse blagovne znamke, prikazane v digitalnih ponudbah Daimler Buses, intelektualna lastnina družbe Daimler Truck AG, to velja zlasti za imena modelov ter logotipe in znake družbe.

Brez dovoljenj.

Ustvarili smo inovativno in informativno digitalno ponudbo. Upamo, da boste nad tem ustvarjalnim naporom tako navdušeni, kot smo mi. Vendar morate hkrati razumeti, da morata Daimler Truck in Daimler Buses ščititi svojo intelektualno lastnino, vključno s patenti, blagovnimi znamkami in avtorskimi pravicami. V skladu s tem vas obveščamo, da niti ta digitalna ponudba niti katerikoli material, ki ga vsebuje, nikomur na noben način ne podeljuje ali odobri dovoljenja za intelektualno lastnino Daimler Truck ali Daimler Buses.

Brez garancij ali zagotovil.

Daimler Buses zagotavlja informacije v tej digitalni ponudbi po načelu »kakršne so« in v skladu z zakonsko dovoljenim obsegom zanje ne velja nikakršna garancija, izrecna ali implicitna, vključno z jamstvom v zvezi z možnostjo za prodajo, primernostjo za določen namen ali nekršitvijo. Čeprav verjamemo, da so posredovane informacije točne, lahko vsebujejo napake ali netočnosti.

Naše digitalne ponudbe vsebujejo povezave na druge strani, nad katerimi družba Daimler Buses nima nadzora. Tako ne odgovarjamo za vsebine na povezanih spletnih straneh. Daimler Buses ponuja te povezave samo kot dodatek, povezave pa ne pomenijo prenosa pravic s povezane strani.

Odgovornost.

Informacije in izjave na teh straneh ne pomenijo zagotovil ali jamstev, niti izrecnih niti implicitnih. Takšne informacije zlasti ne predstavljajo tihe obljube ali garancije za kakovost, prodajno sposobnost, primernost za določene namene ali nekršitev zakonov in patentov.

Naše spletne strani vsebujejo tudi povezave na druge spletne strani. Želimo opozoriti, da nimamo nobenega vpliva na oblikovanje in vsebino teh povezanih strani. Zato ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za natančnost, popolnost, kakovost ali ažurnost informacij v teh povezavah. Na podlagi tega se distanciramo od vseh vsebin na teh povezanih spletnih straneh. Ta izjava velja za vse povezave na zunanje spletne strani in njihove vsebine, ki jih vsebujejo naše spletne strani.

Informacije o spletnem reševanju sporov.

Evropska komisija je vzpostavila spletni portal za reševanje sporov preko spleta (tako imenovan »portal ODR«). Portal za spletno reševanje sporov je vstopna točka za izvensodno reševanje sporov, ki se navezujejo na pogodbene obveznosti spletnih prodajnih pogodb. Do portala za spletno reševanje sporov lahko dostopate prek naslednje povezave:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Informacije v skladu s 36. členom nemškega zakona o reševanju potrošniških sporov (VSBG).

Ne bomo sodelovali v postopku za reševanje sporov pred spravnim organom za potrošnike v smislu nemškega Zakona o reševanju potrošniških sporov (VSBG) in k temu tudi nismo zavezani.

Vrstni red prednostne uporabe

Pogoji uporabe za digitalno ponudbo imajo prednost pred temi pravnimi opozorili.

  in Mercedes-Benz sta blagovni znamki družbe Mercedes-Benz Group AG.