Autorska prava

Autorska prava Daimler Buses GmbH. Sva prava zadržana. Tekst, slike, grafike, zvučne datoteke, datoteke animacije, video datoteke i njihov raspored podležu zaštiti autorskih prava i druge intelektualne svojine. Ovi objekti se ne mogu kopirati za komercijalnu upotrebu ili distribuciju, niti se mogu menjati ili ponovo objavljivati na drugim internet lokacijama, u aplikacijama ili drugom digitalnom sadržaju (u daljem tekstu „Digitalne ponude“). Neke Daimler Buses digitalne ponude takođe sadrže materijal koji podleže autorskim pravima njihovih dobavljača. 

Varijacije proizvoda

"Neke informacije o proizvodu, ilustracije i slike sadržane u ovoj digitalnoj ponudi možda su pripremljene za generičku upotrebu u Daimler Buses digitalnim ponudama koje se održavaju u različitim zemljama širom sveta. Zbog toga neke informacije i/ili dodaci koji nisu dostupni u nekim zemljama ili koje, u cilju zadovoljenja potražnje na lokalnom tržištu ili regulatornih kontrola u tim zemljama, mogu biti dostupne samo u različitim specifikacijama ili konfiguracijama.

Ako ste zainteresovani za bilo koji model vozila, boju, opciju ili dodatnu opremu koji su prikazani na Internet lokaciji i niste sigurni u njegovu dostupnost ili specifikaciju u vašem mestu, treba da kontaktirate Daimler Buses i/ili lokalnog ovlašćenog prodavca za odgovarajući proizvod, za informacije o trenutne detalje u vašem mestu."

Cene

Sve navedene cene su preporučene maloprodajne cene. Cene su aktuelne u trenutku objavljivanja i podložne su promenama bez najave.

Zaštitni žigovi

Ako nije drugačije naznačeno, sve oznake prikazane u Daimler Buses digitalnim ponudama intelektualno su vlasništvo Daimler Truck AG, ovo se posebno odnosi na njegove pločice sa imenom i njegove korporativne logotipe i ambleme.

Bez licenci

"Mislili smo da postignemo inovativnu i informativnu digitalnu ponudu. Nadamo se da ćete i vi biti oduševljeni ovim kreativnim naporima. Međutim, takođe morate shvatiti da Daimler Truck i Daimler Buses moraju zaštititi svoju intelektualnu svojinu, uključujući i svoje patente, zaštitni znaci i autorska prava. Shodno tome, ovim putem obaveštavate da ni ova digitalna ponuda, niti bilo koji materijal koji se u njoj nalazi, neće na bilo koji način dodeliti ili uzeti za dodeljivanje licence bilo kojoj Daimler Truck ili Daimler Buses intelektualnoj svojini.

Nema garancija ili izjava

Informacije u ovoj digitalnoj ponudi pruža Daimler Buses„takvi kakvi jesu“ i u meri dozvoljenoj zakonom pružaju se bez bilo kakvih garancija, izraženih ili podrazumevanih, uključujući, ali ne ograničavajući se na podrazumevane garancije prodaje i podobnosti za bilo koju određenu svrha ili nekrištenje. Iako se veruje da su pružene informacije tačne, one mogu uključivati greške ili netačnosti.

Naše digitalne ponude sadrže veze do spoljnih internet lokacija koje nisu pod nadzorom Daimler Buses. Zbog toga nismo odgovorni za sadržaj bilo koje povezane lokacije. Daimler Buses vam pruža ove veze samo kao pogodnost, a uključivanje bilo koje veze ne znači da Daimler Buses odobrava povezanu internet lokaciju."

Prava intelektualne svojine

Celokupni sadržaj ovog internet sajta predstavlja intelektualnu svojinu Star Importa d.o.o. i / ili je prebačen na Star Import i u vlasništvu trećih lica. Star Import d.o.o. ima pravo da kreira i uređuje sadržaj ove internet stranice. Korišćenje podataka, tekstova, crteža ili slika dopušteno je samo za lične, nekomercijalne potrebe posetilaca ove internet stranice. Izričito je zabranjeno reprodukovanje, menjanje, kopiranje ili distribuiranje bilo kojeg podatka s ove internet stranice, bez prethodnog pisanog odobrenja Star Importa d.o.o.

Pravo na promenu sadržaja

Star Import d.o.o. zadržava pravo da promeni sadržaj ove internet stranice u bilo kom trenutku i bez prethodne najave.

Obavezno pravo

Za tumačenje, primenu i pravno dejstvo svih prava, ograničenja i uslova korišćenja ove internet stranice merodavno je srpsko pravo, a za sve eventualne sporove koji mogu proizaći kao rezultat korišćenja ovih internet stranica nadležni su isključivo srpski sudovi.

Star Import d.o.o.

Informacije o rešavanju sporova

„Evropska komisija je uspostavila internet platformu za internetsko rešavanje sporova (takozvana„ ODR platforma “). ODR platforma je ulazno mesto za vansudske odluke koje se odnose na ugovorne obaveze ugovora o prodaji putem Interneta. Možete doći do ODR platformu prateći vezu: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Informacije prema § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG)

Nećemo učestvovati u postupku rešavanja sporova pred arbitražnim odborom potrošača prema nemačkom Zakonu o rešavanju potrošačkih sporova (VSBG) i nismo dužni da to činimo.

Redosled

Uslovi korišćenja za digitalnu ponudu imaju prednost nad ovim pravnim obaveštenjima.

  i Mercedes-Benz su zaštitćene robne marke  kompanije Mercedes-Benz Group AG.