Boce za gas
Citaro NGT

Boce za gas

Ispod poklopca se nalaze nove boce za gasom novog dizajna za Citaro NGT. One se sastoje od kompozitnog materijala sa plastičnim jezgrom, plaštom od ugljeničnih niti kao i od staklenih niti, što je novina. Ova kombinacija materijala je veoma laka i izuzetno stabilna. Punjenje boca za gas vrši je standardno u prostoru motora autobusa. Po želji, nastavak za punjenje može da bude iznad kućišta točka napred desno, što odgovora položaju nastavka za punjenje Citaro autobusa sa dizel pogonom.

Istovremeno je zapremina rezervoara značajno povećana sa 190 l na 227 l. Prednost: kada je ukupna zapremina ista, broj rezervoara može da se smanji. U poređenju sa prethodnim modelom, Citaro NGT, dakle, sa nepromenjenim dometom troši jednu bocu sa gasom manje. Rezultat toga je osetno manja težina od 15 do 45 kg, u zavisnosti od broja boca za gas. Broj boca može da se definiše u zavisnosti od primene. Na raspolaganju stoje dve varijante poklopca, koji prema potrebi prihvataju četiri do šest odn. sedam ili osam boca za gas. U praksi, Citaro NGT postiže isti domet kao Citaro sa dizel motorom.

Dodatna težina Citaro NGT autobusa, koja je pre svega nastaje zbog boca za gas, značajno je manja u odnosu na prethodne modele. Kod solo autobusa ona iznosi samo oko 485 kg. Pored novih boca, za to je zaslužan pre svega kompaktniji motor. 

Pogon na zemni gas ni na koji način ne utiče na prostor za putnike u Citaro autobusima. Naprotiv: s obzirom na manju težinu, u Citaro NGT autobusima se značajno povećava kapacitet putnika u odnosu na prethodni model. Sa serijskom opremom, solo autobus Citaro NGT sada prevozi 106 umesto dosadašnjih 93 putnika. Zglobni autobus Citaro G NGT može da primi čak 166 putnika u odnosu na dosadašnjih 149 putnika.