Oprema
Citaro NGT

Oprema

[1] Citaro NGT sa 2 vrata
[2] Citaro NGT sa 3 vrata
[3] Citaro NGT sa 3 vrata
[4] Citaro NGT sa 4 vrata


O podacima:
Nakon završetka redakcijske pripreme ovih podataka mogu se javiti tehničke izmene. Ovaj list sa podacima sadrži samo deo moguće opreme. Pojedini delovi dodatne opreme ne utiču na cenu. Pitanja o poslednjem obavezujućem stanju postavite predstavniku prodaje za Mercedes-Benz autobuse.