Oprema
Citaro

Oprema

* kod motora OM 936
** kod motora OM 936 h
*** Samo kod vozila sa novom strukturom elektronike
[1] Citaro K
[2] Citaro
[3] Citaro G - 3 vrata
[4] Citaro G - 4 vrata
[5] Citaro LE

O podacima:
Nakon redakcijskog zaključenja ovih podataka može da dođe do tehničkih izmena. Ovaj specifikacioni list predstavlja samo izvod moguće opreme. Određena dodatna oprema je neutralna u ceni. Zbog toga po pitanju poslednjeg obavezujućeg stanja stupite u kontakt sa Mercedes-Benz savetnikom za prodaju autobusa.