Oprema
OC 500 RF

Oprema

* standardna oprema u EU za klasu 2/3 i klasu 3, inače dodatna oprema

[1] OC 500 RF 1930 2 osovine
[2] OC 500 RF 1936 2 osovine
[3] OC 500 RF 1939 2 osovine
[4] OC 500 RF 1943 2 osovine
[5] OC 500 RF 2543 3 osovine