Ukupna ekonomičnost
Tourismo K & Tourismo RH/RH M

Ukupna ekonomičnost

Brojni faktori u radu autobusa stvaraju troškove. Iako ne može da se utiče na sve troškove, ipak možete da uradite dosta toga da bi vaš Mercedes-Benz turistički autobus bio ekonomičnijiNa više od jedne trećine troškova može aktivno da se utiče. Mi ćemo vam pokazati, uzimajući u obzir investiranje, potrošnju, popravke, održavanje i preostalu vrednost, gde se kriju sveukupne ekonomske prednosti naših autobusa i usluga:

Zahvaljujući inovativnoj tehnici vozila, Tourismo K i Tourismo RH obezbeđuju dobar bilans i štedljivu potrošnju goriva. Generacija motora BlueEfficiency Power sa BlueTEC 6 je upečatljiva ne samo zbog dobre ekološke prihvatljivosti, već i zbog velike ekonomičnostiJer, uprkos većim zahtevima, potrošnja goriva je zadržana na uobičajeno niskom nivou. Mercedes-Benz menjači dodatno osiguravaju nizak stepen potrošnje: Prenos snage, po izboru, preuzima manuelni menjač sa šest brzina sa komfornim prebacivanjem pomoću upravljačke ručice ili automatizovani menjač sa osam brzina Mercedes GO 250-8 PowerShift.

Tu treba dodati  izuzetno razvijenu pogonsku osovinu za autobuse RO 440: Ona je posebno lagana, radi tiše uz optimalno ozupčenje i sa većim stepenom iskorišćenja usled smanjenih gubitaka zbog ulja u osovini. Sa integrisanim retarderom sa vodom vaš autobus dodatno štedi energiju: Sekundarni retarder sa vodom koristi rashladnu vodu motora kao kočioni i rashladni fluid, tako da nije neophodan razmenjivač toplote ulja/vode. A Tourismo u svakom slučaju ostaje duže na putu zahvaljujući dugačkim intervalima održavanja do 120.000 kilometara.

Primer proračuna sa prosečnim vrednostima sa nemačkog tržišta. TCO blokovi troškova na primeru Tourismo, Euro VI sa FE1. Pretpostavke: 8 godina po 85.000 km, tržište Nemačka. Izdanje: juni 2015.

Svaki autobus je onoliko dobar koliko i njegov vozač. Zahvaljujući savršenoj povezanosti tehnike vozila, inteligentne analize načina vožnje i obuke vozača usklađene sa tom analizom, potrošnja takođe može da se smanji. Obuka OMNIplus EcoTraining u kombinaciji sa analizom primene Bus Data centra dodatno smanjuje troškove goriva.

Motor i svi važni agregati* su lako dostupni za jednostavno održavanje. Preko naših servisa dobijate kompletne usluge skrojene prema vašim potrebama i odlično snabdevanje rezervnim delovima za brzu ponovnu spremnost vozila. Popravke i održavanje ne samo da koštaju novac već i vremena stajanja. I zbog toga trebaju da budu što rjeđa i što kraća. Ako se ipak nekada nešto dogodi, nećemo vas ostaviti na cedilu: naša servisna mreža je najgušća mreža za autobuse i u slučaju popravke obezbeđuje brzu pomoć preko našeg SERVISA od 24 časa.

* Sistem klimatizacije, kao i frižider u vašem vozilu su napunjeni rashladnim sredstvom R-134a i sadrže gasove staklene bašte sa fluorom. Pločice sa napomenama sa detaljnim podacima o tipu korišćenog rashladnog sredstva se nalaze na odgovarajućim uređajima. U tu svrhu, obratite pažnju na uputstvo za rukovanje vašeg vozila. Detaljnije podatke možete da pronađete u odgovarajućoj informativnoj tehničkoj brošuri.