Nyheter 2019
Aktuellt

Nyheter 2019

Tradition och framtid: Daimlers fabrik i Mannheim förkroppsligar de båda till perfektion. Anläggningen öppnade 1908 och fyller 111 år i oktober 2019. Här tillverkas å ena sidan toppmoderna motorer för lastbilar och bussar, å andra sidan råkarosser för alla Mercedes-Benz- och Setra-bussar från Mannheim och Neu-Ulm. Men framför allt är Mannheim hemort för den stora familjen stadsbussar från Mercedes-Benz märke Citaro. Sedan hösten 2018 är kronan på verket den helt eldrivna eCitaro. Sömlöst passar den in i tillverkningen, där den monteras på samma linor som den i mångtusental tillverkade och beprövade Citaro med utsläppssnål förbränningsmotor. Ungefär 3 500 medarbetare sysselsätts i tillverkningen av bussar i Mannheim – med hjälp av många maskiner och några robotar producerar de upp till 30 000 delar till en färdig stadsbuss.

Det är en väsentlig grundsten för den helt eldrivna eCitaro såväl som en kvalitetsstämpel: Klassiska Citaro utgör plattformen för eCitaro. Det är en Citaro – men en speciell sådan. Tittar man på råkarossen kan bara riktiga kännare skilja mellan de olika driftsätten.

Mercedes-Benz eCitaro-produktion.

  • Kvalitetsstämpel Citaro: Grunden för den beprövade plattformen för eCitaro
  • Råkaross: eCitaros ram byggs av gjutningar och plåtar
  • KTL, katodisk dopplackering: Ett pålitligt skydd mot korrosion
  • Montering: Högteknologisk stadsbuss från anrika bygget Benz & Cie.
  • Huvudmontering: Nu står eCitaro på egna hjul
  • En sista finish: I hallen monteras batterier och högvoltstekniken tas i drift
  • Grundlig provkörning på teststräckan och på offentliga gator

I byggnad 45 i fabriken i Mannheim tillverkar runt 1 100 anställda i två skift ramen för den självförsörjande stadsbussen med hjälp av färdiga stålprofiler. Sedan förlängs och fasas profiler och plåtar av och stålplattor skärs ut. Laserskärare arbetar med hög precision och en kapacitet på upp till 5 000 watt, exakt anpassade till tjockleken på varje plåt. Robotar formar plåtarna med hjälp av flera avfasningar och olika gradtal.

Men mycket görs också för hand. Bussar är mångfaldiga och individuella fordon som tillverkas i jämförelsevis små mängder – därför avlastas de högutbildade medarbetarna i Mannheims fabrik i vissa fall av robotar. Så arbetar vid färdigställandet av bussens råkaross människa och maskin ofta tillsammans, som vid roterbara svetsanordningar: De anställda lägger fram en profil, maskinen placerar delen i rätt läge med hjälp av ständig rotation, och själva svetsningen sköts av en robot. Kontroll och små efterarbeten ansvarar medarbetarna för.

Anordningarna som monterar hela sidoväggar, takramar och underreden är en imponerande syn. Erfarna anställda placerar de redan förberedda fyrkantiga rören för hand, underredessegmenten kommer i viss del från systerfabriken i Holysov. Ännu mer imponerande är "katedralen" i byggnad 135, där komponenterna monteras ihop, inklusive fram- och bakdelar. Tillsammans svetsar sju arbetare samman underrede, sidoväggar, tack, fram- och bakdel till en färdig, bärkraftig fordonsram. Därefter monteras specialdelar som fästen och plåtar. För varje buss finns individuella, förbeställda komponenter med på vagnen. I denna fas kan bara fackfolk se skillnaden mellan en eCitaro och dess syskon: Den bär fästskenor för senare monteringar på taket, framför allt batteripaket. En konstruktion som vidareutvecklats från Citaro NGT med gasflaskor på taket.

eCitaro-produktion, Daimler AG/EvoBus-fabriken i Mannheim, Tyskland, råkaross, vridbar lasersvetsanordning för eCitaros sidoväggar.

eCitaro-produktion, Daimler AG/EvoBus-fabriken i Mannheim, Tyskland, råkaross, vridbar lasersvetsanordning för eCitaros sidoväggar.

eCitaro-produktion, Daimler AG/EvoBus-fabriken i Mannheim, Tyskland, råkaross, ihopmonteringen av underrede, sidoväggar och tak.

eCitaro-produktion, Daimler AG/EvoBus-fabriken i Mannheim, Tyskland, råkaross, ihopmonteringen av underrede, sidoväggar och tak.

eCitaro-produktion, Daimler AG/EvoBus-fabriken i Mannheim, Tyskland, råkaross, ihopmontering av sidoväggar för eCitaro.

eCitaro-produktion, Daimler AG/EvoBus-fabriken i Mannheim, Tyskland, råkaross, ihopmontering av sidoväggar för eCitaro.

eCitaro-produktion, Daimler AG/EvoBus-fabriken i Mannheim, Tyskland, råkaross, ihopmontering av sidoväggar för eCitaro.

eCitaro-produktion, Daimler AG/EvoBus-fabriken i Mannheim, Tyskland, råkaross, ihopmontering av sidoväggar för eCitaro.

eCitaro-produktion, Daimler AG/EvoBus-fabriken i Mannheim, Tyskland, katodisk dopplackering.

eCitaro-produktion, Daimler AG/EvoBus-fabriken i Mannheim, Tyskland, katodisk dopplackering.

eCitaro-produktion, Daimler AG/EvoBus-fabriken i Mannheim, Tyskland, råkaross, färdig råkaross för eCitaro.

eCitaro-produktion, Daimler AG/EvoBus-fabriken i Mannheim, Tyskland, råkaross, färdig råkaross för eCitaro.

Nu kommer det viktigaste steget i kampen mot rost, den katodiska dopplackeringen (KTL). Efter en rengöringsprocess och fosfatering doppas hela bussramen ner i en 16 meter lång, fyra meter bred och sex meter djup bassäng. Den är fylld med 420 000 liter vätska. Under knappa 45 minuter vrids och vänds strukturen i badet för att den viktiga skyddsbeläggningen ska kunna fästa överallt. Runt 1 000 avlånga hål säkerställer att alla profiler får det perfekta skyddet, även på insidan. En bråkdel av dessa hål kommer senare användas vid monteringen, som fästpunkter för monteringsdelar. Den heltäckande KTL-ytbehandlingen är 22 tusendelar millimeter stark, på fackspråk stavat 22 mµ. Efter torkning vid 90 grader Celsius bränns beläggningen så fast vid 220 grader. När så tätningsfogning lagts på, underredet har förseglats och monteringen av de första komponenterna är färdig, gör eCitaron sin första tur – en tågresa till fabriken i Neu-Ulm, där den ska lackeras.

Väl tillbaka i Mannheim, efter att ha blivit lackerad och försedd med paneler, rengörs och torkas karossen på eCitaron. Sedan börjar monteringen av eCitaron i fabrikens 34:e byggnad. Här, såväl som vid senare montering och finisharbeten, arbetar cirka 1 000 medarbetare, huvudsakligen i ett skift. I Mannheimfabrikens byggnad 34 möts det traditionella och moderna, både inuti och utanpå. Det välvårdade tegelbygget med sitt klassiska utseende har en aura av värdighet. Den stammar från eran då fabriken ägdes av Benz & Cie, vilket man påminns om genom en inskription på byggnaden. Uppförd under början av förra århundradet står den under K-märkning i egenskap av historiskt minnesmärke. Men i dess inre tillverkas idag högteknologiska stadsbussar.

Vid monteringen gäller samma sak som vid tillverkningen av råkarossen: Alla Citaro kommer rullandes på samma lina, och genomgår samma tillverkningsprocesser. Det är bara de olika arbetsstegen som skiljer sig åt. Och lika komplexa som de anställdas arbetsområden, lika höga är deras kvalifikationer.

I den historiska byggnaden växer eCitaro fram, station för station, till en helt eldriven stadsbuss. På en upphöjd station monteras komponenter på taket, som klimatanläggningen och den bakre lasthållaren med kylanläggningen för batterierna. Orange eller med skyddande orange omslutna högvoltskablar förs in och dras. Sedan monteras rörsystem för takelementen. På stationen därefter limmas sidorutorna fast på eCitaron. Efter ytterligare rörläggning i bakpartiområdet läggs golvet i kupén och de första komponenterna fästs under taket.

eCitaro-produktion, Daimler AG/EvoBus-fabriken i Mannheim, Tyskland, montering, förmontering av hållare för takenheter i eCitaro.

eCitaro-produktion, Daimler AG/EvoBus-fabriken i Mannheim, Tyskland, montering, förmontering av hållare för takenheter i eCitaro.

eCitaro-produktion, Daimler AG/EvoBus-fabriken i Mannheim, Tyskland, montering, förmontering av hållare för takenheter i eCitaro.

eCitaro-produktion, Daimler AG/EvoBus-fabriken i Mannheim, Tyskland, montering, förmontering av hållare för takenheter i eCitaro.

eCitaro-produktion, Daimler AG/EvoBus-fabriken i Mannheim, Tyskland, montering, montering av högvoltsledningar i eCitaro.

eCitaro-produktion, Daimler AG/EvoBus-fabriken i Mannheim, Tyskland, montering, montering av högvoltsledningar i eCitaro.

eCitaro-produktion, Daimler AG/EvoBus-fabriken i Mannheim, Tyskland, montering, montering av sidorutor i eCitaro.

eCitaro-produktion, Daimler AG/EvoBus-fabriken i Mannheim, Tyskland, montering, montering av sidorutor i eCitaro.

eCitaro-produktion, Daimler AG/EvoBus-fabriken i Mannheim, Tyskland, montering, montering av kabelsats för eCitaro.

eCitaro-produktion, Daimler AG/EvoBus-fabriken i Mannheim, Tyskland, montering, montering av kabelsats för eCitaro.

eCitaro-produktion, Daimler AG/EvoBus-fabriken i Mannheim, Tyskland, montering, förmontering av e-axeln.

eCitaro-produktion, Daimler AG/EvoBus-fabriken i Mannheim, Tyskland, montering, förmontering av e-axeln.

eCitaro-produktion, Daimler AG/EvoBus-fabriken i Mannheim, Tyskland, montering, montering av e-axeln i eCitaro.

eCitaro-produktion, Daimler AG/EvoBus-fabriken i Mannheim, Tyskland, montering, montering av e-axeln i eCitaro.

eCitaro-produktion, Daimler AG/EvoBus-fabriken i Mannheim, Tyskland, montering, montering av kylanläggning i eCitaro.

eCitaro-produktion, Daimler AG/EvoBus-fabriken i Mannheim, Tyskland, montering, montering av kylanläggning i eCitaro.

eCitaro-produktion, Daimler AG/EvoBus-fabriken i Mannheim, Tyskland, montering, montering av bakre högvoltsbatteripaket i eCitaro.

eCitaro-produktion, Daimler AG/EvoBus-fabriken i Mannheim, Tyskland, montering, montering av bakre högvoltsbatteripaket i eCitaro.

eCitaro-produktion, Daimler AG/EvoBus-fabriken i Mannheim, Tyskland, montering, montering av bromsmotstånd och växelinriktare i eCitaro.

eCitaro-produktion, Daimler AG/EvoBus-fabriken i Mannheim, Tyskland, montering, montering av bromsmotstånd och växelinriktare i eCitaro.

eCitaro-produktion, Daimler AG/EvoBus-fabriken i Mannheim, Tyskland, montering, montering av förarplatsen i eCitaro.

eCitaro-produktion, Daimler AG/EvoBus-fabriken i Mannheim, Tyskland, montering, montering av förarplatsen i eCitaro.

eCitaro-produktion, Daimler AG/EvoBus-fabriken i Mannheim, Tyskland, montering, montering av däck i eCitaro

eCitaro-produktion, Daimler AG/EvoBus-fabriken i Mannheim, Tyskland, montering, montering av däck i eCitaro

eCitaro-produktion, Daimler AG/EvoBus-fabriken i Mannheim, Tyskland, montering, montering av frontspoiler i eCitaro.

eCitaro-produktion, Daimler AG/EvoBus-fabriken i Mannheim, Tyskland, montering, montering av frontspoiler i eCitaro.

Det är i grannbyggnaden nummer 30 som själva huvudmonteringen sker. Här rullar Citaros fram över två parallella linor. På så sätt kan man fördela arbetsbördan jämnt på respektive stadsbuss beroende på dess utrustning. Flera anställda är flitigt sysselsatta, fram, bak och i mitten av bussen arbetas det samtidigt. Nu installeras tryckluftsbehållare och kanaler för värmesystem och klimatanläggning. Elsystem och alla kablar monteras i stadsbussen. Central punkt för detta är tvärkanalen mellan förarplats och passagerarutrymme. Vare sig det gäller en eCitaro eller en konventionell Citaro: Tack vare de många funktionerna och lamporna används flera hundra kilo kabel. Ett typiskt steg i monteringen av en eCitaro är att föra in kylaren bak till vänster, där tidigare motortornet för drift och sekundäraggregat var placerat.

Nu följer en betydelsefull station: Monteringen av e‑drivaxeln med elmotorn nära hjulnavet. En stor fördel med axeln: Lyftpunkterna är identiska med den konventionella portaldrivaxeln i en Citaro med förbränningsmotor. Här monteras även framaxeln. I en konventionell Citaro monteras vid denna station förbränningsmotorn, men i en eCitaro placeras bak till vänster en komponentgrupp bestående av fyra batteripaket.

Nu är det dags för den inre konstruktionen av stadsbussen: Innertak, luftkanaler, sidoinklädnader för passagerarutrymmet, förarplatsen och många fler delar. Här monteras förarsätet och passagerarplatserna, likväl som räcken och skiljeväggar. Slutligen sätts dörrar och vindrutor på plats.

eCitaro byter plats igen och rullar in i byggnad 32. Under tiden har takbatterimodulen för eCitaro – precis som tidigare batterigruppen bak – förmonterats på fabriksgolvet i KEM, kompetenscentrum för utsläppsfri mobilitet. Medarbetarna på KEM är specialister på tekniskt finlir: Här byggs prototyper av alla typer av bilar med lite eller inget utsläpp, produceras i mindre serier och förbereds sedan för att bli standard i produktionsanläggningarna. Takbatterierna monteras först i byggnad 32 och kylanläggningen ansluts, för att fyllas på direkt efter en täthetskontroll.

Först nu, när 24-voltsanläggningen tagits i drift och produktionens slut är i sikte, avviker tillverkningen av eCitaron från den vanliga processen. I ett avspärrat område kontrolleras högvoltsanläggningen inklusive isolering och tas i drift. De anställda är naturligtvis väl kvalificerade fackmän som kan handskas med högvoltstekniken. Bilen går nu att köra eftersom batterierna är uppladdade vid leverans. Dessutom får eCitaron nu sin markanta höjning av takranden och det kontrolleras att batterierna är färdigladdade vid en snabbladdningsstation.

Samtliga arbetare som är involverade i monteringen av en eCitaro är väl medvetna om riskerna med högvoltssystem. Men i detta steg av processen är det nödvändigt med ytterligare kvalifikationer för att arbeta med högvoltssystem. Bara medarbetare som har den motsvarande utbildningen har åtkomst till denna station. De känns igen på en gul punkt i deras fabriks-ID-kort.

eCitaro-produktion, Daimler AG/EvoBus-fabriken i Mannheim, Tyskland, montering, montering av högvoltsbatteripaket för tak i eCitaro.

eCitaro-produktion, Daimler AG/EvoBus-fabriken i Mannheim, Tyskland, montering, montering av högvoltsbatteripaket för tak i eCitaro.

eCitaro-produktion, Daimler AG/EvoBus-fabriken i Mannheim, Tyskland, montering, högvoltssystemet tas i drift.

eCitaro-produktion, Daimler AG/EvoBus-fabriken i Mannheim, Tyskland, montering, högvoltssystemet tas i drift.

eCitaro-produktion, Daimler AG/EvoBus-fabriken i Mannheim, Tyskland, montering, högvoltssystemet tas i drift.

eCitaro-produktion, Daimler AG/EvoBus-fabriken i Mannheim, Tyskland, montering, högvoltssystemet tas i drift.

eCitaro-produktion, Daimler AG/EvoBus-fabriken i Mannheim, Tyskland, montering, montering av takinklädnad i eCitaro.

eCitaro-produktion, Daimler AG/EvoBus-fabriken i Mannheim, Tyskland, montering, montering av takinklädnad i eCitaro.

Mercedes-Benz eCitaro med komplett eldrift, exteriör, strömladdare och strömladdningsmätare.

Mercedes-Benz eCitaro med komplett eldrift, exteriör, strömladdare och strömladdningsmätare.

Praktiskt test eCitaro: Provkörning.

Praktiskt test eCitaro: Provkörning.

Praktiskt test eCitaro: Provkörning.

Praktiskt test eCitaro: Provkörning.

Leveransklar eCitaro i fabriken i Mannheim.

Leveransklar eCitaro i fabriken i Mannheim.

Sedan slussas eCitaron in i den konventionella processen igen. Nu återstår småarbeten, som att sätta på symbolskyltar eller att montera de sista inklädnaderna. Varje enskild buss ska också genomgå flera intensiva prov. Kvaliteten kontrolleras löpande under produktionsprocessen: För detta har montörerna surfplattor till sin hjälp, som kan användas både för standardkontroller och vid behov för ytterligare tester. Dessutom kontrolleras alla arbetssteg in i minsta detalj av medarbetarna vid så kallade Quality Gates. För varje Citaro är en kontroll i bromstestbänken lika obligatorisk som regntestet och den grundliga leveranskontrollen.

Men det slutar inte där: Utöver en teststräcka på fabrikens mark körs varje eCitaro även en cirka 50 km lång extern sträcka på offentliga vägar, för en oberoende kvalitetssäkring. Varje eCitaro måste genomgå en ansenlig kontrollprocess som kritiskt granskar driftstillstånd, körfunktioner och bullernivåer.

Först när detta är genomfört är den redo att lämnas vidare till ett transportföretag. Antingen direkt på plats till företaget eller hos närmaste Bus World Home, om så önskas kompletterat med förarutbildning eller utbildning på kundens anläggning. Det har tagit ungefär sex veckor för bussen att gå från bearbetning av fyrkantiga rör till ramen till att bli ett körklart fordon.

Låg förbrukning talar för sig själv. För vissa är bränsleförbrukningen till och med den avgörande aspekten när de ska köpa en ny buss. Utmärkta förutsät tningar för Tourismo.

Innovativ drivteknik, moderna körassistentsystem och det minsta luftmotståndet i sin klass – den nya Mercedes-Benz Tourismo minskar bränsleförbrukningen avsevärt jämfört med de tidigare modellerna. Erfarna busstestare och fackjournalister har redan bekräftat den goda lönsamheten med Tourismo. Segraren uppnådde ett föredömligt värde vid testet i den välrenommerade tävlingen International Bus & Coach Competition (IBC) 2018: Endast 20,72 liter diesel gick åt på hundra kilometer med den 6-cylindriga motorn i en Tourismo M/2.

Eco Champ 2018.
Stolt vinnare: Walter Marini på Walterbus från Italien.

Stolt vinnare: Walter Marini på Walterbus från Italien.

Ännu viktigare är den förbrukning som bussen kommer upp i under vanlig användning på vägarna. Så varför inte fråga förarna direkt? Eller ännu hellre: låta dem tävla mot varandra. Utifrån denna fyndiga idé uppstod ”Tourismo Eco Champ 2018” som är en europatäckande jakt efter den mest sparsamma Tourismo-föraren i de fyrtio länder där denna turistbuss från Mercedes-Benz är närvarande.

Nu är vinnarna utsedda. Och med dem följer särskilt låga förbrukningsvärden, vilket bekräftas av tillverkarens och IBC:s tester. Fyra kategorier har använts i utvärderingen, för att täcka alla varianter av de mångsidiga Tourismo-modellerna – från den 12,3 meter långa, tvåaxlade basmodellen till den 13,9 meter långa, treaxlade Tourismo L.

Walter Marini från Walterbus i Italien uppnådde en genomsnittsförbrukning på 19,2 liter diesel (modell Tourismo), vilket var det sammantaget lägsta värdet i alla kategorier. De 24 förarna på Buteo Busservice Behrendt från Kloster Lehnin i Brandenburg var också riktigt duktiga på att köra snålt. Särskilt anmärkningsvärt var att genomsnittsförbrukningen på endast 21,7 liter diesel uppnåddes under verkliga förutsättningar på cirka 94 000 med den treaxlade Tourismo L.

Som pris fick vinnarlagen varsin Eco Champ-medalj och en exklusiv Mercedes-Benz mountainbike med extra lätt karbonram och 22 växlar. Även för den kommande resesäsongen ska man hitta en ”Tourismo Eco Champ för 2019”. För jakten på den lägsta förbrukningen blir aldrig inaktuell.

Gruppbild med mountainbiken: Det tyska vinnarlaget från Buteo Busservice Behrendt. Fr. v. till h.: Jürgen Popis (Mercedes-Benz), Henryk Iwaniak (Fa. Buteo), Stefan Behrendt (Fa. Behrendt), Ivonne Behrendt (Fa. Behrendt), Ralf Hochuli (Mercedes-Benz), Simone Kausmann (Fa. Behrendt).

Gruppbild med mountainbiken: Det tyska vinnarlaget från Buteo Busservice Behrendt. Fr. v. till h.: Jürgen Popis (Mercedes-Benz), Henryk Iwaniak (Fa. Buteo), Stefan Behrendt (Fa. Behrendt), Ivonne Behrendt (Fa. Behrendt), Ralf Hochuli (Mercedes-Benz), Simone Kausmann (Fa. Behrendt).

28. Februari 2019 – Omställningen till eldrift för stadsbussar är omfattande och kräver stora förberedelser. Det snabba och jämförelsevis prisvärda alternativet för särskilt miljövänlig övergångsteknik heter Mercedes‑Benz Citaro NGT hybrid med gasdrift.Med sin hybridmodul, som finns tillgänglig som tillval, har Mercedes-Benz utvecklat en riktigt tekniskt förfinad produkt: Citaro NGT-hybriden har blivit upp till 8,5 % effektivare. Gasmotorer avger knappt några partiklar och ger ytterst små NOx-utsläpp. Med sin bio- och fordonsgasdrift är Citaro NGT-hybriden dessutom nästan CO₂-neutral. Detta satsar till exempel den kommunala energi- och vattenleverantören i Augsburg på, med sina sex nya Citaro NGT-hybrider. I Oldenburg satsar företaget VWG på världens första ledbuss av modellen Citaro G NGT-hybrid, som drivs med biogas. Efterfrågan är stor i hela Europa:Mitt i Frankrike ligger staden Bourges, där operatören STU Bourges (dotterbolag till RATV Dev) valt Citaro-hybriden – precis som spanska EMT Madrid och Aucorsa Cordoba.Och i Slovenien börjar till sommaren den första av 17 Citaro-NGT-hybrider som beställts att trafikera huvudstaden Ljubljana.