Bästa möjliga luftkvalitet i linjebussarna.
Omnibus Magasinet

Bästa möjliga luftkvalitet i linjebussarna.

Avancerad klimatteknik och
antivirala filter – informationsblad
om COVID-19 för kollektivtrafiken.

Med informationsbladet om COVID-19 för kollektivtrafiken får trafikföretag och förare viktig information om hur klimatsystemen fungerar. Dessutom innehåller det praktiska tips och rekommendationer för korrekt och effektiv användning.

Det har uppstått många frågor om kollektivtrafiken hos både medarbetare och passagerare på grund av osäkerheten under COVID-19-pandemin. Den centrala frågan har varit hur man säkerställer luftkvaliteten i hela fordonet. Exakt hur fungerar luftväxlingen i linjebussen? Vilken roll spelar antivirala filter för att minimera infektionsrisken? Här kan trafikföretag ladda ner PDF-dokumentet med svar och använda det i sin kommunikation. Där ingår även tips om hur förarna kan göra för att utnyttja linjebussens klimatsystem maximalt.