Vårt BRT-förfarande
Bus Rapid Transit (BRT)

Vårt BRT-förfarande

Mercedes-Benz arbetar utifrån ett helhetsperspektiv när det gäller Bus Rapid Transit (BRT). Tack vare våra många års erfarenhet av BRT känner vi till framgångsfaktorerna och riskerna med systemet. Vi erbjuder ett komplett paket som består av både fordon, konsultations- och finansieringstjänster för BRT-projekt för att framgångsrikt kunna införa BRT-system.

Det är mycket komplicerat att införa ett BRT-system eftersom systemets utformning beror på passagerarnas och operatörernas behov. Externa faktorer såsom lokal lagstiftning och miljö- och energibestämmelser har också inverkan på systemet.

Vi vet att kraven på urban mobilitet kan skilja sig åt i olika städer. Vi vet också att lokala myndigheter och stadsplanerare känner till sin stad och den rådande trafiksituationen bäst. Hos Mercedes-Benz samlar vi best-practice-exempel från BRT-projekt i hela världen och undersöker dessa utifrån deras framgångsfaktorer och potentiella risker. Tack vare våra många års erfarenhet vet vi hur städer har lyckats införa framgångsrika BRT-system och eliminera potentiella hinder. Vi kan erbjuda värdefulla uppslag och hjälper dig att hitta den optimala utformningen för ditt system.

Vi har ett särskilt BRT-expertteam med specialister som arbetar med trafik- och stadsplanering över hela världen. Som din partner för skräddarsydda BRT-lösningar erbjuder vi dig hjälp med alla områden inom utveckling och planering – från analys och utveckling till implementering. Vi erbjuder ett kompetent stöd för dina behov, frågor och idéer under hela processen.