Utrustning
Citaro NGT

Utrustning

[1] Citaro NGT 2 dörrar
[2] Citaro NGT 3 dörrar
[3] Citaro G NGT 3 dörrar
[4] Citaro G NGT 4 dörrar

Till informationen:
Det kan ha gjorts tekniska ändringar i denna data efter den sista redigeringen. Detta datablad är bara ett utdrag från den möjliga utrustningen. Några extrautrustningar är prisneutrala. Fråga därför din Mercedes-Benz bussförsäljningskonsult om senaste bindande status.