Utrustning
Citaro Ü

Utrustning

[1] Citaro Ü
[2] Citaro LE Ü
[3] Citaro LE MÜ

Till informationen:
Det kan ha gjorts tekniska ändringar i denna data efter den sista redigeringen. Detta datablad är bara ett utdrag från den möjliga utrustningen. Några extrautrustningar är prisneutrala. Fråga därför din Mercedes-Benz bussförsäljningskonsult om senaste bindande status.