Säkerhet vid olyckor
Intouro

Säkerhet vid olyckor

Den som kör en buss kan lita på att den är säker – särskilt en buss från Mercedes-Benz. Om det trots allt skulle uppstå en olycka ger den stabila ringspantkonstruktionen ett effektivt skydd för föraren och passagerarna. 

Skiljeväggar, räcken och de speciella sätena av energiabsorberande material ger extra säkerhet.

Hållfastheten i en busskaross är en avgörande faktor för bussens passiva säkerhet. Karossens motståndskraft minimerar följderna av en olycka. Den höga hållfastheten i Mercedes-Benz busskarosser garanteras bland annat av de omlöpande viktoptimerade ringspanten. Hållfastheten definieras enligt normen ECE-R 66/02. Normen definierar exakt ett visst ”överlevnadsrum” som konstruktionen ska garantera i händelse av en olycka.

Att konstruera säkra fordon är det ultimata målet inom det integrerade säkerhetskonceptet från Mercedes-Benz. Detta omfattar även alla åtgärder för att minimera följderna av en olycka. En annan viktig del av vårt arbete är riktad information till räddningsarbetare, eftersom detaljerad kunskap om våra fordon och deras säkerhetssystem hjälper räddningstjänsten att snabbare ge vård till skadade. Så räddas liv.