Vid fara
Tourismo K & Tourismo RH/RH M

Vid fara

En olycka föregås alltid av värdefulla sekunder under vilka risken eventuellt skulle ha kunnat undgås. På Tourismo K registrerar sensorerna i ESP® och BAS snabbt kritiska situationer som kraftig över- och understyrning, häftiga rattrörelser och panikbromsning.

Bussens spårstabila chassi och mjuka styrning ökar säkerheten. Till detta bidrar den individuella hjulupphängningen på framaxeln.

Det elektroniska stabilitetsprogrammet (ESP®) är ett aktivt system som ökar säkerheten och stabiliteten. Det minskar märkbart bussens tendens att sladda i kurvor och vid undanmanövrar. I kördynamiskt kritiska situationer reglerar systemet bromskrafterna till varje enskilt hjul, t.ex. om bussen börjar tappa väggreppet i en kurva. Samtidigt reduceras motoreffekten. Risken för att bussen ”bryter sig ut” förhindras av fint doserade inbromsningar inom ramen för vad som är fysiskt möjligt.

ESP® övervakar bland annat bussens sidoacceleration. Om bussen skulle börja tappa väggreppet i en lång kurva – t.ex. på en motorvägspåfart – eller vid ett snabbt filbyte, minskas hastigheten automatiskt tills fordonet är stabilt igen. ESP® är jämförbart med sin motsvarighet i en personbil, men systemets funktioner är anpassade och vidareutvecklade för bussar.

Nödbromssystemet AEBS (Advanced Emergency Brake System) registrerar via ett radarsystem fordon som kör eller står stilla framför bussen och övervakar skillnaden i relativ hastighet. Om en kollision skulle vara oundviklig ifall förhållandena inte förändras varnas föraren, varpå bussen inleder en partiell inbromsning. Om föraren inte reagerar och en omedelbar kollision hotar inleds automatiskt en fullständig inbromsning. På så sätt minskas följderna av en olycka drastiskt.

Vid hotande fara är förarens reaktion lika viktig som fordonets tekniska utrustning. OMNIplus säkerhetsutbildning skapar optimala förutsättningar för att föraren ska reagera på rätt sätt. Föraren får bland annat rent praktiskt lära känna sitt fordon och vad som händer i kritiska situationer.