ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้คุกกี้และการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งาน.

เราใช้คุกกี้เพื่อระบุความสนใจในการใช้งานและระบุส่วนเนื้อหาที่ได้รับความนิยมเป็นพิเศษในเว็บไซต์ของเรา รวมถึงใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อปรับปรุงการออกแบบเว็บไซต์ให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น.

1. คุณสมบัติและการใช้คุกกี้

a. คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็ก จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์เดสก์ท็อป โน้ตบุ๊ก หรืออุปกรณ์มือถือ เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ ข้อมูลนี้ทำให้เราสามารถระบุสถานะการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ของคุณกับเว็บไซต์ในอดีต รวมถึงภาษา และการตั้งค่าอื่นๆที่คุณต้องการ โดยคุกกี้อาจมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลรวมอยู่ด้วย.

b. เมื่อคุณใช้เว็บไซต์ของเราแสดงว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้.

คุณยังสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้โดยไม่ต้องยินยอมให้ใช้คุกกี้ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถปฏิเสธการใช้คุกกี้และลบออกได้ทุกเมื่อโดยเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมในอุปกรณ์ของคุณ โดยดำเนินการดังนี้:

i. เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ได้รับการตั้งค่าล่วงหน้าให้ยอมรับคุกกี้เป็นค่าเริ่มต้น คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นนี้ได้โดยเปิดใช้งานการตั้งค่า "ไม่ยอมรับคุกกี้" ในเบราว์เซอร์ของคุณ.

ii. คุณสามารถลบคุกกี้ที่มีอยู่ได้ตลอดเวลา วิธีลบคุกกี้โดยละเอียดสามารถพบได้ในคู่มือแนะนำของผู้ผลิตเบราว์เซอร์หรือผู้ผลิตอุปกรณ์อุปกรณ์ที่คุณใช้งาน.

iii. นอกจากการใช้คุกกี้แล้ว การปฏิเสธหรือลบคุกกี้ยังเชื่อมโยงกับอุปกรณ์รวมถึงเบราว์เซอร์ที่ใช้งานด้วยเช่นกัน ซึ่งหมายความว่าคุณต้องปฏิเสธหรือลบคุกกี้แยกกันสำหรับอุปกรณ์แต่ละเครื่องและแต่ละเบราว์เซอร์ในกรณีที่ใช้เบราว์เซอร์หลายโปรแกรม.

c. เมื่อคุณปฏิเสธไม่ใช้คุกกี้ อาจทำให้คุณสมบัติบางส่วนในเว็บไซต์ของเราไม่พร้อมใช้งานหรือสามารถใช้งานได้อย่างจำกัด.

d. คุกกี้แบ่งออกเป็นหมวดหมู่ได้ดังต่อไปนี้:

i. คุกกี้ที่มีความจำเป็น (ประเภทที่ 1)
คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ หากไม่มีคุกกี้ประเภทนี้ เราอาจไม่สามารถให้บริการบางประเภทแก่คุณได้ เช่น ตัวปรับตั้งรถยนต์ เป็นต้น.

ii. คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน (ประเภทที่ 2)
คุกกี้ประเภทนี้ทำให้การใช้งานง่ายขึ้นรวมถึงใช้เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การตั้งค่าภาษา เป็นต้น.

iii. คุกกี้ประสิทธิภาพ (ประเภทที่ 3)
คุกกี้ประเภททำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลดังกล่าวช่วยให้เราสามารถระบุได้ว่าส่วนใดของเนื้อหาในอินเทอร์เน็ตที่ผู้ใช้นิยมมากเป็นพิเศษ เพื่อปรับปรุงข้อเสนอให้เหมาะสมกับคุณได้มากยิ่งขึ้น โปรดอ่านมูลเพิ่มเติมใน "การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งาน".

iv. คุกกี้ของบุคคลที่สาม (ประเภทที่ 4)
คุกกี้ประเภทนี้ถูกตั้งค่าโดยบุคคลที่สาม เช่น เครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Twitter และ Google+ ซึ่งมีเนื้อหาที่คุณสามารถเชื่อมโยงได้ผ่าน "social plug-ins" ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของเรา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานและการทำงานของ social plug-ins โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ในส่วนที่ 4 ของประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล.

ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ดังต่อไปนี้:

 

ชื่อคุกกี้ คำอธิบาย ประเภทของคุกกี้

SERVERID

คุกกี้เหล่านี้ใช้สำหรับ load balancer เพื่อระบุเซิร์ฟเวอร์ที่ผู้เยี่ยมชมถูกส่งต่อไปเมื่อมีการเรียกเว็บไซต์ครั้งล่าสุด และยังเปิดใช้งานการสอบถามทั้งหมดโดยผู้ใช้ในเซสชันเดียวกันเพื่อส่งต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์เดียวกัน.

ประเภท 1

_pk_id.##.#### คุกกี้เหล่านี้จะจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ผู้เยี่ยมชมใช้งานเว็บไซต์ของเรา โดยข้อมูลดังกล่าวช่วยให้เราพัฒนาเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่องตามความสนใจของคุณ.  ประเภท 3
_pk_ref.##.#### คุกกี้เหล่านี้จะจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ผู้เยี่ยมชมใช้งานเว็บไซต์ของเรา โดยข้อมูลดังกล่าวช่วยให้เราพัฒนาเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่องตามความสนใจของคุณ.  ประเภท 3
_pk_ses.##.#### คุกกี้เหล่านี้จะจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ผู้เยี่ยมชมใช้งานเว็บไซต์ของเรา โดยข้อมูลดังกล่าวช่วยให้เราพัฒนาเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่องตามความสนใจของคุณ.  ประเภท 3
piwik_ignore คุกกี้นี้จะถูกตั้งค่าหากผู้เยี่ยมชมปฏิเสธการประเมินทางสถิติของการเข้าถึงของผู้เยี่ยมชมโดย Piwik. ประเภท 3
visited_today คุกกี้นี้ถูกตั้งค่าในครั้งแรกที่มีการเข้าถึงเว็บไซต์และจะถูกลบในเวลา 23:59 น. ของวันเดียวกัน แสดงว่าคุณได้เข้าชมหน้านี้แล้วในวันนี้ และระงับฟังก์ชันบางอย่างที่ตั้งใจจะเปิดใช้งานในการเข้าถึงครั้งแรกเท่านั้น.  ประเภท 2
c_disclaimer คุกกี้นี้ระบุว่าคุณยินยอมการใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา โดยมีการตั้งค่าเมื่อคุณปิดป๊อปอัปข้อมูลการใช้คุกกี้.  ประเภท 2
renderid คุกกี้นี้มีข้อมูลเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ที่ผู้เยี่ยมชมเปิดอยู่.  ประเภท 2

2. การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งาน และการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ 

a. เราพยายามที่จะปรับเนื้อหาของเว็บไซต์ของเราและเพื่อปรับปรุงบริการให้ใกล้เคียงกับความสนใจของคุณมากที่สุด โดยใช้คุกกี้เพื่อระบุว่าส่วนใดของเนื้อหาในอินเทอร์เน็ตที่ผู้ใช้นิยมมากเป็นพิเศษ เพื่อปรับปรุงข้อเสนอให้เหมาะสมกับคุณได้มากยิ่งขึ้น.

Daimler Truck ใช้ Piwik/Matomo ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ.

หากคุณไม่ต้องการให้ Daimler Truck รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมของคุณ คุณสามารถปฏิเสธได้ตลอดเวลาโดยจะมีการปฏิเสธนี้จะมีผลในอนาคต (opt out).

ในขั้นตอนทางเทคนิค จากการปฏิเสธนี้ คุกกี้สำหรับเลือกปฏิเสธ (opt-out) จะถูกตั้งค่าในเบราว์เซอร์ของคุณ โดยคุกกี้นี้จะใช้เพื่อจัดสรรการปฏิเสธของคุณเท่านั้น ด้วยเหตุผลทางด้านเทคนิคนี้ คุกกี้จะใช้ได้กับเบราว์เซอร์ที่ตั้งค่าคุกกี้ไว้เท่านั้น หากคุณลบคุกกี้หรือใช้เบราว์เซอร์อื่นหรืออุปกรณ์อื่น คุณจะต้องปฏิเสธอีกครั้ง.

คลิกที่นี่เพื่อตั้งค่าคุกกี้คุกกี้สำหรับเลือกปฏิเสธ (opt-out)