Telif Hakkı

Telif hakkı Mercedes-Benz Türk A.Ş.’ye aittir. Mercedes-Benz Türk A.Ş. (“MBT”) bütün haklarını saklı tutar. Mercedes-Benz Türk A.Ş.’nin sayfasında bulunan metinler, resimler, çizimler, ses, animasyon, video dosyaları bu telif hakkına ve diğer fikir haklarına tabidir. Bu düzenlemeler ticari kullanım amacıyla kopya edilemez, değiştirilemez, dağıtılamaz veya diğer sitelere gönderilemez. Bazı MBT internet sayfaları telif hakkı üçüncü kişilere ait olan materyalleri içermektedir.

Ürünler ve Fiyatlar

Bu internet sitesinde yer alan ürünlerde (yapı veya şekilde değişiklikler, renk farklılıkları gibi) ve hizmetlerde değişiklikler olabilir. Görseller, standart özellik veya hizmet kapsamının bir parçası olmayan aksesuarları, opsiyonel ekstraları veya diğer özellikleri gösterebilir. Renk farklılıkları teknik nedenlere bağlı olabilir. Renk farklılıkları teknik nedenlerden kaynaklanmaktadır. Münferit sayfalar, münferit ülkelerde sunulmayan türler ve hizmetler de içerebilir. İnternet sitesinde gösterilen herhangi bir araç modeli, renk, seçenek veya aksesuar ile bilgi almak istiyorsanız bölgenizdeki bayi ile temasa geçiniz. Bütün fiyatlar tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. Satış veya teslimat koşullarında aksi belirtilmedikçe, teslimat tarihinde geçerli olan fiyatlar uygulanır ve sonradan değiştirilebilir.

Markalar

MBT internet sayfalarında belirtilen tüm MBT ticari markaları yasal olarak korunan ticari markalardır. Bu özellikle model adları ve şirketin tüm logoları ve amblemleri için geçerlidir.

Ticari marka koruma bildirimi
  ve Mercedes-Benz, Mercedes-Benz Group AG'nin ticari markalarıdır.

Lisanslar

MBT, yenilikçi ve bilgilendirici bir internet sitesini yaratmayı hedeflemektedir. Bu yaratıcı çaba ile ilgili sizin de bizim olduğumuz kadar hevesli olduğunuzu umuyoruz. Ancak MBT’nin patent ve ticari markalar daha dahil olmak üzere kendi telif haklarını koruma durumunda olduğunu anlayış ile karşılayacağınızı bekliyoruz. Dolayısıyla bu vesile ile size ne bu internet sitesinin ne de sitede mevcut materyallerin MBT’nin telif haklarının kullanımı ile ilgili lisansın verilmediğini bildirmek isteriz.

İleriye Yönelik İfadeler

Bu internet sitesi, yatırım ilişkileri yayımları, yıllık ve geçici raporlar, genel görümler, presentasyonlar, faaliyetler ile ilgili ses ve görüntü dosyaları (canlı ya da kayıttan) ve bu sayfada bulunan diğer dokümanlar Mercedes-Benz Türk A.Ş. tarafından ileriye yönelik yapılmış açıklamalar ve ifadeler içermektedir. Bu sitede "öngörmek", "inanmak", "hesaplamak", "ummak", "planlamak", ve "tasarlamak" gibi ileriye yönelik ifadeler,"Amaç", "hedef", "beklemek", "varsaymak", "inanmak", "tahmin etmek", "beklemek", "niyet etmek", "yapabilir/mümkün olabilir", "plan", "proje", "gerekli" ve benzer ifadeler, MBT’nin ifade tarihindeki geleceğe yönelik görüşlerini yansıtmaktadır.

Bu ifadeler bir dizi risk ve belirsizliğe tabidir. Bunlara örnek olarak şunlar verilebilir: Küresel ekonomik durumun olumsuz gelişimi, özellikle en önemli satış pazarlarımızda talep düşüşü, kredi ve finansal piyasalardaki finansman fırsatlarımızın kötüleşmesi, doğal afetler, salgınlar, terör eylemleri, siyasi istikrarsızlık, askeri çatışmalar, endüstriyel kazalar ve bunların sonuçlarının yanı sıra satış, satın alma, üretim veya finansman faaliyetlerimiz üzerindeki etkileri olan olaylar, döviz kurlarındaki değişimler, gümrük ve dış ticaret düzenlemelerindeki değişiklikler, tüketici davranışlarında değişiklik, ürünlerimizin ve hizmetlerimizin kabul edilmemesi durumunda fiyatların ve üretim kapasitelerinin kullanımında kötüleşme, yakıt ve hammadde fiyatlarının artması, gerekli mallara erişimin zorlaşması, işçi grevleri veya tedarikçi iflasları nedeniyle üretimde kesintiler, 2. el araçların yeniden satış fiyatlarında düşüş, maliyet azaltma ve verimlilik artırma uygulamalarının başarılı bir şekilde uygulanması, stratejik işbirliklerin ve ortak girişimlerin başarılı bir şekilde uygulanması,  özellikle araç emisyonları, yakıt tüketimi ve güvenlikle ilgili olmakla birlikte yasalar, yönetmelikler ve ilgili mevzuatlarda değişiklikler, süregelen resmi veya hükümet tarafından başlatılan soruşturmaların tamamlanması ve gelecekteki olası yasal işlemlerin sonucuna ilişkin riskler ve belirsizliklerdir. MBT’nin gelecekle ilgili öngörüler ve terminler içeren bu ifadeleri güncelleme zorunluluğu yoktur.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

Bu sayfalardaki bilgi ve beyanlar, açık veya zımni herhangi bir güvence veya garanti teşkil etmez. Özellikle, bu bilgiler kalite, ticari elverişlilik, belirli amaçlara uygunluk veya yasaların ve patentlerin ihlal edilmemesi ile ilgili zımni bir güvence veya garanti değildir.

Web sitelerimizde bir tavsiye ve öneri sunulması halinde MBT, bir sözleşme ilişkisinden, haksız fiilden veya başka bir yasal hükümden kaynaklanan sorumluluk saklı kalmak kaydıyla, tavsiye veya öneriye uyulmasından kaynaklanan herhangi bir zararı tazmin etmekle yükümlü olmayacaktır. 

İnternet sayfalarımız ayrıca internetteki diğer sayfalara bağlantılar içerir. Bağlantı verilen sayfaların tasarımı ve içeriği üzerinde hiçbir etkimiz olmadığını belirtmek isteriz. Bu nedenle, orada sağlanan bilgilerin güncelliği, doğruluğu, eksiksizliği veya kalitesi konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz.