Säkerhet
Nya eCitaro fuel cell

Säkerhet

Nya eCitaro fuel cell från Mercedes-Benz övertygar med sitt enastående säkerhetskoncept. Innovativa körhjälps- och kamerasystem hjälper föraren i kritiska trafiksituationer och bidrar till att undvika olyckor. Den robusta ramkonstruktionen ger alla passagerare ett tillförlitligt skydd. Till detta kommer ett unikt säkerhetskoncept som omfattar alla aspekter av högvolts- och bränslecellstekniken.

Säkerheten i eCitaro fuel cell består inte av enskilda åtgärder. Bakom detta ligger Mercedes-Benz omfattande integrerade säkerhetskoncept. För att öka den aktiva säkerheten utrustar Mercedes-Benz eCitaro fuel cell med ett flertal säkerhetsfunktioner. Varje eCitaro fuel cell har innovativa hjälpsystem av senaste generationen som hjälper föraren och minskar olycksrisken. Mercedes-Benz erbjuder som standard dödvinkelassistenten Sideguard Assist 2, Frontguard Assist och som tillval den aktiva bromsassistenten Preventive Brake Assist 2. För bättre sikt och säkerhet finns kamerateknik som tillval i eCitaro fuel cell: 360°-kamerasystemet i vanlig buss och 270°-systemet i ledbuss möjliggör bättre orientering vid manövrering. Jämfört med konventionella ytterbackspeglar ger nya MirrorCam föraren ett betydligt större synfält när han/hon tittar ut genom sidorutorna. När det gäller den passiva säkerheten drar alla passagerare nytta av en särskilt motståndskraftig ramstruktur i ringspantkonstruktion. Som extra kollisionsskydd för föraren finns ett kollisionselement integrerat i fronten.

Vid utvecklingen av eCitaro fuel cell har Mercedes-Benz även lagt stor vikt vid säkerheten i högvolts- och vätesystemen. Med tester på cellen, cellmodulen, batteripaketet och batterigrupperna i fordonet är batterisystemen extremt säkra. Alla batterimoduler är monterade på ett kollisionssäkert sätt och högspänningsledningarna är väl avskärmade. Batterierna har kontrollerats och certifierats enligt föreskrifterna för farligt gods. För solobussen och ledbussen har Mercedes-Benz även lagt stor vikt vid en optimal viktfördelning för säker körning. Batterierna är därför fördelade i och runt bussen enligt ett genomtänkt system. Själva bränslecellssystemet sitter på taket och är optimalt skyddat även vid en olycka. Med en innerbehållare av plast och ett ytterhölje av kolfiber motsvarar vätetankarna typ 4, är lätta och mycket hållbara samt certifierade enligt ECE R 134. Varje enskild tank har också en egen tryck- och temperatursensor. Bränslecellen försörjs med väte från högtryckstankarna via en lågtrycksledning. Vid tankning stängs drivsystemet av automatiskt och förhindrar oavsiktlig körning eller rullning. För ökad säkerhet är högtrycksledningarna (350 bar) för tankning styva och skyddade mot yttre påverkan.

Det moderna MirrorCam-systemet ger fri sikt över hela vägen. Utrustad med högupplösta kameror ökar körsäkerheten och minskar olycksrisken. Det utökade synfältet gör att föraren kan se fotgängare, cyklister och andra trafikanter i omgivningen. Detta eliminerar den döda vinkeln vid högersvängar.

Beroende på fordon visas bilderna på 7"- och 15"-bildskärmar. De båda högupplösta displayerna visar de olika synfälten. Fotodioderna som är integrerade i monitorerna känner av det infallande ljuset och justerar ljusstyrkan på respektive monitor individuellt. För att göra det enklare för föraren att utvärdera bilderna har 15"-varianterna tre olika vägledningslinjer. Tillsammans med den permanent kalibrerade fordonsändlinjen hjälper avståndslinjen föraren att bedöma objekt som närmar sig. Omkörningsassistentens överlagring aktiveras från en hastighet på 10 km/h med blinkning för att på ett säkert sätt hjälpa till vid omkörning eller svängning. Dessutom är indikeringen för dödvinkelassistenten monterad i monitorn.

Den innovativa vägmärkesassistenten ger högsta möjliga säkerhet och komfort på vägen. Tack vare GPS- och kamerastöd jämförs bussens hastighet kontinuerligt med gällande trafikregler.

Systemet är utformat för att ge specifik och lämplig återkoppling om den tillåtna hastigheten överskrids. Tack vare det toppmoderna kombiinstrumentet får föraren visuella och akustiska signaler som omedelbart uppmärksammar föraren på hastigheten.

Traffic Sign Assist (TSA). Nya eCitaro fuel cell
Sideguard Assist 2.

Sideguard Assist 2 är ett säkerhetsassistanssystem som stöder föraren i kritiska svängsituationer vid eventuellt begränsad sikt. Vid svängning eller filbyte ska systemet inom systemets gränser hjälpa till att registrera stillastående eller rörliga hinder och varna föraren för att undvika kritiska situationer eller minska följderna av en olycka.

Områdena på sidorna av bussen övervakas kontinuerligt. På så sätt registreras fordon, fotgängare eller cyklister som kan befinna sig i döda vinkeln, både på passagerarsidan och förarsidan. Radarsystemet registrerar rörelserna exakt och varnar föraren för eventuella kollisioner. Det intuitiva användargränssnittet och de tydliga varningarna gör att föraren kan köra säkert och avspänt.

Högsta säkerhet även i oförutsedda trafiksituationer – det elektropneumatiska driftbromssystemet (EBS) ger kortare bromssträckor och mindre bromsslitage. Det elektropneumatiska driftbromssystemet (EBS) ökar trafiksäkerheten genom att förbättra bromsstabiliteten och minska bromssträckorna.

Tack vare den elektroniska styrningen av EBS-bromskomponenterna uppnås betydligt kortare svarstider på bromscylindrarna. Systemet fördelar bromstrycket optimalt till alla axlar och säkerställer på så sätt bästa möjliga bromsverkan. Om ett elektroniskt system mot förmodan skulle sluta fungera finns en pneumatisk redundans med dubbla kretsar tillgänglig. Detta kommer fortfarande att stoppa bussen på ett säkert sätt. Som en vidareutveckling av den konventionella luftbromsen erbjuder EBS många fördelar. Vid bromsning aktiverar styrenheten först den kontinuerliga bromsen (retarder och/eller motorbroms). Om större retardation krävs, använder styrenheten informationen i datanätverket för att fastställa det optimala bromstrycket för varje axel. Det elektropneumatiska bromssystemet möjliggör kortare bromssträckor jämfört med ett pneumatiskt bromssystem samt betydligt mindre bromsskive- och beläggslitage tack vare integreringen av de ovan beskrivna kontinuerliga bromsarna.

Den trådlösa däcktryckskontrollen med indikering i multifunktionsdisplayen är ett elektroniskt säkerhetssystem som ständigt övervakar lufttrycket i alla däck. Däcktrycksförluster visas inom systemets gränser.

Rätt däcktryck bidrar till körsäkerheten och betydligt lägre bränsleförbrukning. Även ett för lågt inställt däcktryck på 0,5 bar kan öka bränsleförbrukningen med upp till 5 %. Hjulelektroniken är placerad på ventilen på fälgens insida. Sensorerna registrerar relevanta data för däcktrycket och överför dessa till indikeringsinstrumentet.

Som tillval kan bilen utrustas med LED-strålkastare med lång livslängd. Ljusstrålen kan definieras mycket exakt. Ljusets färg är ungefär densamma som dagsljus, vilket gör att förarens ögon inte blir trötta lika snabbt. Mer ljusstyrka och längre räckvidd ger ytterligare säkerhet. LED-lampor är ungefär två till tre gånger effektivare än vanliga glödlampor.

Halvljuset och helljuset drar fördel av den enastående ljusintensiteten hos de integrerade LED-strålkastarna, som också de drar betydligt mindre energi än vanliga lampor. De ger en bred och exakt belysning av vägen. En annan säkerhetsfördel är ljusets temperatur, som liknar dagsljusets och gör att ögoneninte tröttnar lika snabbt. LED-lamporna säkerställer lång livslängd och låg nedbrytning (minskad ljusstyrka).

LED-strålkastarnas ljuskägla är exakt definierad. Högre ljusstyrka och längre räckvidd ger extra säkerhet. LED-lampor är ungefär två till tre gånger mer effektiva än konventionella glödlampor.

Nya eCitaro fuel cell

Kurvljuset i LED-teknik är en extra säkerhetsfunktion som aktiveras automatiskt av blinkersen eller styrvinkeln. Föraren märker bara att det främre området på sidan av fordonet lyses upp mer tillfälligt när man svänger. På så sätt har föraren bättre sikt vid svängning, infarter och i snäva kurvor.

Upp till 25 km/h (15 mph), aktiveras funktionen av blinkersen. Upp till 40 km/h (25 mph), sker detta via blinkers och/eller styrvinkel. Beroende på rattutslag och hastighet aktiveras kurvljuset.

LED-dimljusen ökar säkerheten genom förbättrad sikt vid dåliga siktförhållanden. De förbrukar också betydligt mindre energi än konventionella glödlampor. Dimljusen fungerar även som kurvljus.

I detta fall tänds dimljuset automatiskt när man svänger. LED-lamporna säkerställer lång livslängd och låg nedbrytning (minskad ljusstyrka).

360° kamerasystemet består av fyra kameror som fångar den omedelbara fordonsmiljön och genererar en indirekt allroundvy. Den tillhörande 10-tumsskärmen sitter placerad på A-stolpen ovanför förarplatsen. Detta system gör det möjligt att upptäcka fotgängare, cyklister och hinder även i områden som annars inte är synliga för föraren. På så sätt ökar systemet trafiksäkerheten eftersom kollisionsrisker kan upptäckas och i bästa fall förhindras.

Kamerasystemet 270° består av tre kameror som registrerar den bakre delen av bussen och skapar en indirekt vy. Den visas på en 10-tumsskärm som kan vara placerad på olika ställen i förarplatsen beroende på buss. Tack vare detta system kan fotgängare, cyklister och hinder även synas i områden som är svåra för föraren att se. På så sätt ökar systemet körsäkerheten eftersom systemet kan registrera och i bästa fall förhindra en kollision.

Med Preventive Brake Assist 2 erbjuder Daimler Buses den andra generationen av Active Brake Assist för stadsbussar. Systemet varnar för kollisioner med fotgängare och cyklister i rörelse samt stillastående och rörliga objekt. Om det finns risk för kollision varnas föraren med ljud- och ljussignaler och en lätt inbromsning inleds automatiskt.

Varningskaskaden och bromsingreppet är exakt anpassade för användning i stadstrafik. Vid risk för kollision med fotgängare eller cyklister samt med rörliga eller stillastående objekt varnar Preventive Brake Assist 2. Föraren varnas både visuellt med en blinkande röd triangel på mittdisplayen och akustiskt och inleder samtidigt en lätt inbromsning. Detta bromsingrepp upprätthålls antingen tills föraren ingriper, situationen inte längre är kritisk eller bussen stannar.

Tack vare samspelet mellan frontradar, närradar och frontkamera övervakas hela tiden området upp till 250 meter framför bussen. Detta stöd säkerställs upp till en hastighet på 60 km/h. Vid snö, regn, dimma, kraftig vattenrök, bländning, direkt solljus eller ständigt växlande ljusförhållanden kan systemets räckvidd och identifiering av fordon och personer försämras.

Regnsensorn och den automatiska ljussensorn är hjälpsystem som aktiveras automatiskt för att avhjälpa föraren i sitt arbete, för att denne ska kunna hålla full fokus på trafiken.

Regnsensorn ökar trafiksäkerheten, särskilt vid körning i konvojer, genom individuellt justerbara, automatiska torkningsfunktioner.

Vindrutetorkarens platta torkarbladssystem med integrerad spolarvätska fördelar rengöringsvätskan genom flera munstycken direkt över torkarbladen på vindrutan.

Det platta torkarbladet har en innovativ profil som gör att spolarvätskan fördelas jämnt på vindrutan. Detta ökar komforten, sparar spolarvätska och ger, tack vare den betydligt bättre rengöringsförmågan, optimal sikt - vilket i slutändan är ett plus för säkerheten.

Assistanssystemet Eco Driver Feedback analyserar förarens personliga körsätt utifrån ett flertal parametrar och ger föraren individuell feedback och förslag. På så sätt finns det alltid en virtuell medpassagerare som uppmuntrar till ett ekonomiskt körsätt.

Systemet aktiveras automatiskt när körningen påbörjas. Den kan lagra kördata från två förarkort. Om en tredje förare läggs till raderas data från den första föraren. Då sparas information om jämn körning, användning av tillsatsbroms och gaspedal samt förarens retardations- och stoppbeteende. Informationen kan visas i driftmenyn/assistanssystemen. De sparade uppgifterna kan återställas manuellt av föraren.

Det elektroniska stabilitetsprogrammet ESP® (Electronic Stability Program) minskar avsevärt risken för att fordonet slirar och välter genom riktad bromsning av enskilda hjul eller genom att bromsa fordonet helt.

Högpresterande elektronik övervakar signalerna från ESP®-sensorerna och kontrollerar kontinuerligt om förarens styrningsintention och fordonets faktiska rörelse stämmer överens. Om värdena skiljer sig åt minskar systemet motorns vridmoment för att återställa fordonets balans och stabilitet. Om detta inte är tillräckligt bromsar det dessutom enskilda hjul eller hela fordonet. Förarens begäran om inbromsning respekteras alltid.

Backkameran ökar säkerheten vid manövrering. När backväxeln läggs i visas backkamerans synfält på en separat bildskärm. Det innebär att fotgängare, cyklister och hinder syns i detta område som annars inte är synligt för föraren.

Backkameran är monterad i mitten av fordonets bakparti. På förarplatsen visas bilden på en separat bildskärm.

Rättslig information om aktiva säkerhetsassistanssystem: Nödbromssystem och andra säkerhetsassistanssystem kan hjälpa föraren och under optimala förhållanden mildra följderna av en olycka eller förhindra olyckor i kritiska körsituationer inom systemets gränser. Föraren är dock alltid skyldig att anpassa sitt körsätt och i synnerhet sin hastighet till rådande trafik- och väderleksförhållanden och att alltid vara uppmärksam. Detta gäller särskilt i speciella situationer som t.ex. nedisad eller våt vägbana, regn, sidvind, dålig sikt, snöfall, dimma etc. Följaktligen har föraren som styr bussen alltid ansvaret för hela körningen och får inte enbart förlita sig på säkerhets- och körhjälpssystemen.