Оборудвания
CapaCity & CapaCity L

Оборудвания

[1] CapaCity
[2] CapaCity L

Към данните: 
След редакционното приключване на тези данни е възможно да са възникнали технически промени. Този лист с данни е само извадка от възможните изпълнения. Някои специални изпълнения са ценово неутрални. Поради това за последното актуално състояние попитайте Вашия търговски консултант от Mercedes-Benz автобус.