Výbava
Citaro

Výbava

* Pri motore OM 936
** Pri motore OM 936 h
*** Len pri vozidlách s novou štruktúrou elektronickej sústavy
[1] Citaro K
[2] Citaro
[3] Citaro G – 3 dverí
[4] Citaro G – 4 dverí
[5] Citaro LE

K údajom:
Po redakčnej uzávierke týchto údajov mohli nastať technické zmeny. Tento list technických údajov je len výberom z možných prvkov výbavy. Niektoré prvky mimoriadnej výbavy nemajú vplyv na cenu. O aktuálnom záväznom stave sa preto informujte u poradcu predaja autobusov značky Mercedes-Benz.