Säkerheten framförallt
Omnibus Magasinet

Säkerheten framförallt

Hygien- och säkerhetsåtgärder i COVID‑19-tider.

Hög säkerhet för förare och passagerare: Mercedes-Benz stöder bussoperatörer under COVID-19 med förarskyddsdörrar, aktiva filter för luftkonditioneringssystem och andra praktiska tillbehör.

Mercedes-Benz är synonymt med säkerhet, och detta gäller särskilt under pandemin. Nu som tidigare kan förare och passagerare med tillförsikt njuta av att resa med bussar med stjärnan eftersom de får hög säkerhet ombord - inklusive skydd mot infektioner.

Förare inom kollektivtrafiken är de som har närmast kontakt med passagerarna. Därför har Mercedes-Benz i första skedet konstruerat professionella förarskyddsdörrar för stadsbussen Citaro. Heltäckande, transparenta skiljeväggar av glas och nu även av högvärdig polykarbonat skyddar förarna från droppinfektioner och ersätter improviserade lösningar. Därigenom är det återigen möjligt att stiga in i bussen via framdörren, så att föraren kan titta på biljetterna. 

Förarskyddsdörrarna för Citaro kan både levereras med slutet utförande och med en öppning för biljettförsäljning. De kan antingen levereras för nya fordon eller för eftermontering i befintliga fordon. För stadsbussar med lågt golv av typen Mercedes-Benz Conecto finns förarskyddsdörrar av glas och polykarbonat.

Förare av Mercedes-Benz intercity- och turistbussar bör ha samma skyddsnivå som sina kollegor inom kollektivtrafiksektorn. Säkerhetsdörrarna i polykarbonat kan beställas för nya fordon och finns tillgängliga för eftermontering. Dessutom erbjuder vi också separerande skärmar bakom förarplatsen.

Passagerarna kan vara rädda för att uppehålla sig i slutna utrymmen och den infektionsrisk det innebär. Mercedes-Benz har emellertid även klimatet i bussen för ögonen. I stadsbussar ger de regelbundna stoppen vid hållplatser på några hundra meters håll och de därigenom längre öppningstiderna för dörrarna även positiva effekter på friskluftsväxlingen. 

I förekommande fall kan extra ventilationsöppningar som fällbara fönster eller takluckor användas för att öka friskluftstillförseln. Om bussen istället är utrustad med klimatsystem på taket, ska fönster och takluckor emellertid hållas stängda för att förhindra regleringsfel. 

I Mercedes-Benz bussar ger tekniken i det helautomatiska luftkonditioneringssystemet (standard- eller specialutrustning för varje fordonsutrustning) friskluftstillförsel. Vid rådande utetemperaturer mellan 8 och 26 grader Celsius fungerar systemet i maximalt friskluftläge, vilket ger snabb förnyelse av luft varannan minut. Både vid låga och höga temperaturer fungerar klimatkontrollsystem i blandluftläge. I detta fall sker förnyelsen av frisk luft i kupén var fjärde minut. För jämförelse: riktlinjen för bostadsutrymmen är att luften bör bytas ut bara varannan timme och på kontor bara en gång i timmen.

Mercedes-Benz går en extra mil: på begäran kan den maximala friskluftsdriften från takmonterade luftkonditioneringssystem ökas med en tredjedel genom att dessutom utöka det intervall där vi kör maximal frisk luft upp och ner. För bussoperatörer utgör denna ytterligare andel frisk luft från luftkonditioneringsaggregatet en attraktiv möjlighet att avsevärt minska risken för infektion för förare och passagerare, även om det innebär en liten kompromiss med temperaturkomfort och bränsleförbrukning. Mercedes-Benz kunder kan be sina personliga säljare att ge icke bindande råd om detta ämne.

Filtersystem i klimatkontrollsystemen i Mercedes-Benz bussar används redan för att ta bort partiklar från luften. Nya aktiva filter med antivirala funktioner ökar avsevärt deras effekt: de högpresterande flerskiktsfilterfiltret filtrerar de finaste aerosoler och är uppbyggda i på varandra följande lager, varav en har en antiviral funktion. Detta har visats i fysiska tester och mikrobiologiska studier. Detta minskar också risken för infektion vid blandad och återcirkulerad luftdrift. De aktiva filtren används i takluftkonditioneringen, luftcirkulationsfiltret och den främre klimatkontrollboxen. Fordon utrustade med ett aktivt filter kommer också att förses med en klistermärke i entrén som är synlig för passagerarna. Kontakta din försäljningsrepresentant för mer information.

Aktivt filter i klimatsystemet

Aktivt filter i klimatsystemet

Aktivt filter i klimatsystemet

Aktivt filter i klimatsystemet

Minimering av mängden skadliga ämnen genom effektiv finfiltrering av frisk- och cirkulationsluften.

Minimering av mängden skadliga ämnen genom effektiv finfiltrering av frisk- och cirkulationsluften.

Bakterier kan spridas snabbt, särskilt på platser där människor samlas i stort antal. Detta gör regelbunden handhygien mycket viktig. Den mest hygieniska lösningen för bussar är en sensoraktiverad desinfektionsdispenser. Denna kontaktlösa variant hindrar händer från att vidröra applikatorn så att ingen överföring av bakterier kan ske.

Före körning:

  • Med motorn igång och med dörrarna och förarfönstret stängt, rensa inredningen med frisk luft (klimatknappen (stjärnsymbol) avstängd). Detta bör ta fyra minuter med fläkten inställd på minst 50 procent. Efteråt, aktivera " HVAC AUTO " -läge.
  • Kontrollera att ventilationsgallren i bagageutrymmet och under reservhjulet är tydliga.

Under körning:

  • Håll förarrutan och takluckorna stängda
  • Klimatregleringen får endast användas i ”AUTO”-läge, ”SMOG”- och Reheat-knappen vid behov.
  • Håll avstånd till framförvarande fordon för att undvika ”SMOG”-knappen i köer.
  • Luftväxlingshastigheten kan höjas ytterligare genom att höja fläkthastigheten.

Under pauser på resan:

  • Öppna sidorutan vid förarplatsen, takluckan och båda dörrarna för att lufta – håll fordonet under uppsikt, klimatläget avaktiverat.

Efter körning:

  • Med motorn igång och med dörrarna och förarfönstret stängt, rensa inredningen med frisk luft (klimatknappen (stjärnsymbol) avstängd). Detta bör ta fyra minuter med fläkten inställd på minst 50 procent. Därefter aktiverar du " HVAC AUTO " -läge.
  • Kontrollera att ventilationsgallren i bagageutrymmet och under reservhjulet är fria.