Utrustning
CapaCity och CapaCity L

Utrustning

[1] CapaCity
[2] CapaCity L

Om uppgifterna:
Efter senaste redigeringen av dessa uppgifter kan tekniska ändringar ha gjorts. Detta datablad visar bara ett urval av de möjliga utrustningarna. Viss extrautrustning är prisneutral. Kontakta därför din Mercedes-Benz bussförsäljningskonsult om aktuella uppgifter.