Donanımlar
CapaCity ve CapaCity L

Donanımlar

[1] CapaCity
[2] CapaCity L

Bilgilere ilişkin:
Bu verilerin redaksiyon bitiminden sonra teknik değişiklikler meydana gelmiş olabilir. Bu bilgi formu sadece olası donanımların bir kısmını gösterir. Bazı özel donanımlar fiyatı etkilemez. Bu nedenle bağlayıcı son duruma ilişkin olarak Mercedes-Benz otobüs satış danışmanınızdan bilgi alın.