Εξοπλισμός
Citaro

Εξοπλισμός

* με κινητήρα OM 936
** με κινητήρα OM 936 h
*** Μόνο σε οχήματα με νέα δομή ηλεκτρονικού συστήματος
[1] Citaro K
[2] Citaro
[3] Citaro G - 3θυρο
[4] Citaro G - 4θυρο
[5] Citaro LE

Σχετικά με το περιεχόμενο:
Μετά τη σύνταξη, ενδέχεται να προκύψουν τεχνικές τροποποιήσεις στο προϊόν. Αυτό το φύλλο χαρακτηριστικών αποτελεί ένα μέρος μόνο των πιθανών στοιχείων εξοπλισμού. Ορισμένα χαρακτηριστικά προαιρετικού εξοπλισμού δεν μεταβάλλουν την τιμή. Για συγκεκριμένες πληροφορίες απευθυνθείτε στους Εξουσιοδοτημένους Διανομείς της Mercedes-Benz.