Výbavy
eCitaro

Výbavy

Čokoľvek len nie bežné vozidlo.

Žiadny deň v cestnej premávke nie je ako deň predtým, každý moment dokáže priniesť nové výzvy. Elektrický autobus eCitaro spoločnosti Mercedes-Benz je presne naladený na tieto výzvy. S inovatívnou technikou a premyslenými koncepciami pre bezpečnosť cestujúcich a vodiča spĺňa vysoké nároky na elektrický autobus v mestskom priestore. 

Zhrnutie testovania UN 38.3.
Výrobcovia a predajcovia článkov alebo batérií, ktoré obsahujú lítium a ktoré boli vyrobené po 30. júni 2003, musia poskytnúť zhrnutie testov, ako je definované v Príručke testov a kritérií, časť III, pododdiel 38.3, odsek 38.3.5. Na tejto stránke nájdete príslušné zhrnutie testov pre vaše vozidlá Mercedes-Benz. Ďalšie informácie o nebezpečných materiáloch môžete nájsť na webovej stránke pre správu nebezpečného tovaru a nebezpečných materiálov.

Palubný elektrický systém a pohonné batérie.
Tu nájdete súhrn testov UN 38.3, ktoré potrebujete pri preprave svojich vozidiel Mercedes-Benz vybavených lítium-iónovou technológiou.

* Predná náprava zaťažená na 8 ton, rozmery pneumatiky 315/60 R 22,5