Technika akumulátorov a nabíjania
Nový autobus eCitaro

Technika akumulátorov a nabíjania

O krok vpred: Technika akumulátorov autobusov eCitaro je zameraná na to, aby sa v rámci dlhej doby používania zaručil optimálny systémovo relevantný dojazd autobusu eCitaro. S nabíjacou zástrčkou Combo 2 disponuje elektrický autobus eCitaro rozhraním, ktoré je uznávané medzinárodne. Ďalšia nabíjacia technika sa pripravuje. 

Na základe svojej konštrukcie a nasadenia je temperovanie mestského autobusu energeticky veľmi náročné. Pri elektrickom autobuse sa to prejavuje na dojazde. Tu sa nasadzuje teplotný manažment autobusu eCitaro: Tento pri vykurovaní a chladení minimalizuje spotrebu energie a zabezpečuje maximálny dojazd. 

Už počas nabíjania v depe je možné interiér vopred natemperovať na želanú teplotu. Táto sa môže riadiť v závislosti od vonkajšej teploty. Táto inovatívna technológia vedie k zvýšeniu efektívnosti až do 40 percent. 

eCitaro je mimoriadne vyspelým autobusom na použitie v mestskej doprave. Aby sa to zabezpečilo, bol elektrický autobus podrobený tvrdým testom. Pri teplotách nižších ako mínus 15 stupňov Celzia pri polárnom kruhu a vyšších ako 30 stupňov Celzia v letných horúčavách Španielska dokázal svoju pripravenosť na sériovú výrobu. K zimným testom okrem iného patrili jazdné testy na vozovkách s nízkym súčiniteľom trenia na kontrolu systémov na reguláciu dynamiky jazdy a rekuperácie. Letné testy absolvoval autobus eCitaro vo vysiľujúcej mestskej doprave a pri strmých výjazdoch a zjazdoch v Sierra Nevade.

Pre mimoriadne efektívne nasadenie autobusu eCitaro sa v rámci plánovania odporúča pohľad na parametre, ako dĺžka linky, nárast cestujúcich a priemerná rýchlosť. Zohľadniť by sa pritom mala aj vonkajšia teplota. Podporia Vás pritom odborníci z eMobility Consulting: Simulačný program vyvinutý vo vlastnej réžii, ktorý znázorňuje správanie systému autobusu eCitaro za reálnych prevádzkových podmienok, vypočíta potrebu energie a simuluje rôzne scenáre dobíjania s cieľom predstaviť optimálnu trasu bez medzinabíjania.

Plne elektricky poháňané mestské autobusy sú s ich batériami ťažšie. Mercedes-Benz túto nevýhodu kompenzuje pomocou premysleného rozloženia hmotnosti komponentov autobusu eCitaro. Týka sa to napríklad variabilnej pozície batériových modulov na streche a umiestnenia ďalších batériových modulov v zadnej časti autobusu. K tomu sa pridáva používanie prednej nápravy s ôsmimi tonami prípustného zaťaženia. Výsledkom je prakticky orientovaný počet cestujúcich s minimálne 88 miestami v prípade sólo autobusu, a to aj v prípade rozsiahlej výbavy. Výpočet je založený na prevádzkovej hmotnosti 13,5 tony a so schválením pre najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť 19,5 tony, ktorá je teraz v EÚ platná. 

Nezáleží na tom, či ide o obyčajný autobus alebo kĺbový autobus, obidva modely eCitaro disponujú identickým pohonom s 2 x 125 kW. Modulárne skonštruované, ako pohon, je aj osadenie akumulátormi, pričom sa používajú lítium-iónové akumulátory. Na streche autobusu sa používajú voliteľne dva, štyri alebo šesť modulov vysokovoltových akumulátorov. Tieto sa štandardne dopĺňajú o štyri ďalšie moduly vysokovoltových akumulátorov v zadnej časti. Každý z týchto modulov sa skladá z 15 blokov článkov a tiež z riadiacej jednotky. Jednotlivé bloky článkov pozostávajú z dvanástich článkov akumulátora. Celková kapacita akumulátorov je 243 kWh.

To, že eCitaro nie je štandardizovaným mestským autobusom, ale individuálne konfigurovateľným elektrobusom ďalšej generácie, sa ukazuje na jeho modulárne štruktúrovanej technike pohonu a akumulátorov. Okrem toho je technika elektrického mestského autobusu technikou budúcnosti: Pretože vývoj technológie akumulátorov v súčasnosti napreduje rýchlym tempom, je možný voliteľný upgrade výmenou akumulátorov s vyššou kapacitou počas používania autobusu eCitaro.

eCitaro Batterie-Module

Napájanie autobusu eCitaro energiou je nielen jednoduché, ale aj premyslené: Nabíjanie sa realizuje na konvenčných nabíjacích staniciach jednosmerným prúdom prostredníctvom spojovacej zástrčky Combo-2. Európsky priemysel favorizuje zástrčku Combo-2 ako štandard. Táto je schopná komunikácie pre nabíjací výkon do 150 kW a intenzity prúdu do 200 A.