Technika akumulátorov a nabíjania
Nový autobus eCitaro

Technika akumulátorov a nabíjania

O krok vpred: Technika akumulátorov autobusov eCitaro je zameraná na to, aby sa v rámci dlhej doby používania zaručil optimálny systémovo relevantný dojazd autobusu eCitaro. S nabíjacou zástrčkou Combo 2 disponuje elektrický autobus eCitaro rozhraním, ktoré je uznávané medzinárodne. Ďalšia nabíjacia technika sa pripravuje. 

Na základe svojej konštrukcie a nasadenia je temperovanie mestského autobusu energeticky veľmi náročné. Pri elektrickom autobuse sa to prejavuje na dojazde. Tu sa nasadzuje teplotný manažment autobusu eCitaro: Tento pri vykurovaní a chladení minimalizuje spotrebu energie a zabezpečuje maximálny dojazd. 

Už počas nabíjania v depe je možné interiér vopred natemperovať na želanú teplotu. Táto sa môže riadiť v závislosti od vonkajšej teploty. Táto inovatívna technológia vedie k zvýšeniu efektívnosti až do 40 percent. 

eCitaro je mimoriadne vyspelým autobusom na použitie v mestskej doprave. Aby sa to zabezpečilo, bol elektrický autobus podrobený tvrdým testom. Pri teplotách nižších ako mínus 15 stupňov Celzia pri polárnom kruhu a vyšších ako 30 stupňov Celzia v letných horúčavách Španielska dokázal svoju pripravenosť na sériovú výrobu. K zimným testom okrem iného patrili jazdné testy na vozovkách s nízkym súčiniteľom trenia na kontrolu systémov na reguláciu dynamiky jazdy a rekuperácie. Letné testy absolvoval autobus eCitaro vo vysiľujúcej mestskej doprave a pri strmých výjazdoch a zjazdoch v Sierra Nevade.

Pre mimoriadne efektívne nasadenie autobusu eCitaro sa v rámci plánovania odporúča pohľad na parametre, ako dĺžka linky, nárast cestujúcich a priemerná rýchlosť. Zohľadniť by sa pritom mala aj vonkajšia teplota. Podporia Vás pritom odborníci z eMobility Consulting: Simulačný program vyvinutý vo vlastnej réžii, ktorý znázorňuje správanie systému autobusu eCitaro za reálnych prevádzkových podmienok, vypočíta potrebu energie a simuluje rôzne scenáre dobíjania s cieľom predstaviť optimálnu trasu bez medzinabíjania.