Utrustning
Citaro

Utrustning

* för motorn OM 936
** för motorn OM 936 h
*** Endast för fordon med ny elektronisk struktur
[1] Citaro K
[2] Citaro
[3] Citaro G - 3 dörrar
[4] Citaro G -  4 dörrar
[5] Citaro LE

Till informationen:
Det kan ha gjorts tekniska ändringar i denna data efter den sista redigeringen. Detta datablad är bara ett utdrag från den möjliga utrustningen. Några extrautrustningar är prisneutrala. Fråga därför din Mercedes-Benz bussförsäljningskonsult om senaste bindande status.