Bezpieczeństwo przede wszystkim.
Omnibus Magazyn

Bezpieczeństwo przede wszystkim.

Higiena i środki ochronne w czasach COVID‑19.

Wysokie bezpieczeństwo dla kierowcy i pasażerów: Mercedes-Benz wspiera firmy przewozowe podczas pandemii Covid-19 oferując ochronne przegrody dla kierowcy, aktywne filtry cząstek stałych z funkcją antywirusową czy praktyczne doposażenia.

Mercedes-Benz to synonim bezpieczeństwa, również w czasie pandemii. Kierowca i pasażerowie mogą nadal cieszyć się z bezpiecznej podróży w autobusie z gwiazdą na czele – również dzięki ochronie przeciwko infekcji.

Kierowcy w środkach transportu publicznego przez cały dzień swojej pracy są szczególnie narażeni na kontakt z tłumami pasażerów. Z tego powodu Mercedes-Benz opracował w pierwszej kolejności profesjonalne drzwi ochronne dla kierowców autobusów miejskich Citaro. Pełnopowierzchniowe szyby działowe ze szkła, teraz również z wytrzymałego poliwęglanu, chronią kierowcę przed zakażeniem drogą kropelkową, skutecznie zastępując dotychczasowe prowizoryczne rozwiązania. Pasażerowie mogą normalnie wsiadać pierwszymi drzwiami, a kierowca może swobodnie sprawdzić bilety.

Drzwi ochronne dla kierowców Citaro są dostępne zarówno w wersji zamkniętej, jak i z częściowym otwarciem umożliwiającym sprzedaż biletów. Są one dostępne w wersji fabrycznej w nowych pojazdach, jak również w wersji do doposażenia w pojazdach już użytkowanych. Do niskopodłogowego autobusu miejskiego Mercedes-Benz Conecto dostępne są drzwi ochronne dla kierowców wykonane z prawdziwego szkła i poliwęglanu.

Kierowcy autobusów międzymiastowych i turystycznych Mercedes-Benz powinni korzystać z takiej samej ochrony jak ich koledzy z transportu lokalnego. Poliwęglanowe drzwi ochronne można zamówić do pojazdów nowych i są one również dostępne jako elementy doposażenia. Ponadto oferujemy też przegrody montowane za stanowiskiem kierowcy.

Pasażerowie mogą mieć obawy związane z przebywaniem w pomieszczeniach zamkniętych i związanym z tym ryzykiem zakażenia. Z tego powodu Mercedes-Benz troszczy się również o klimat na pokładzie. W miejskim ruchu autobusowym, naturalne wietrzenie wnętrza poprzez otwieranie drzwi na przystankach oddalonych od siebie o kilkaset metrów, ma dodatkowy pozytywny wpływ na cyrkulację świeżego powietrza.

W przypadku, gdy autobus posiada dodatkowe otwory wentylacyjne w postaci okien uchylnych lub luków dachowych, można wykorzystać je, aby wprowadzić jeszcze większą ilość świeżego powietrza. Jednakże, jeśli fabrycznie zainstalowane systemy klimatyzacji dachowej są włączone, okna uchylne i luki dachowe powinny pozostać zamknięte, aby uniknąć błędnych reakcji sterownika.

W autobusach Mercedes-Benz w pełni zautomatyzowany układ sterowania klimatyzacją (standard lub SA w zależności od wyposażenia pojazdu) przejmuje zadanie regulacji dopływu świeżego powietrza.  Tutaj powietrze poddawane jest stałej rotacji. Przy temperaturach zewnętrznych mieszczących się najczęściej w przedziale od 8 do 26°C system klimatyzacji pracuje maksymalnie w trybie świeżego powietrza, co oznacza ciągłą, szybką wymianę powietrza co dwie minuty. W przypadku zarówno niższych jak i wyższych temperatur układy klimatyzacji przechodzą w tryb powietrza mieszanego. Wówczas wymiana świeżego powietrza we wnętrzu odbywa się co cztery minuty. Dla porównania: W pomieszczeniach mieszkalnych wymiana powietrza wymagana jest co najmniej raz na dwie godziny, a w biurach co najmniej raz na godzinę.

Mercedes-Benz ma jeszcze jednego asa w rękawie: Na życzenie tryb z maksymalną ilością świeżego powietrza z klimatyzatorów dachowych może być rozszerzony nawet o jedną trzecią poprzez dodatkowe zwiększenie w górę i w dół zakresu działania trybu, w którym do pojazdu wprowadzana jest maksymalna ilość świeżego powietrza. Dla przewoźników autobusowych ten dodatkowy udział świeżego powietrza w układzie klimatyzacji jest atrakcyjnym instrumentem pozwalającym zmniejszyć ryzyko infekcji dla kierowców i pasażerów, nawet jeśli oznacza to częściową rezygnację z komfortowego ustawienia temperatury i nieco większe zużycie paliwa. Klienci Mercedesa mogą uzyskać na ten temat niewiążącą poradę od swojego osobistego przedstawiciela handlowego.

Systemy filtrujące w układach klimatyzacji autobusów Mercedes-Benz już teraz oczyszczają powietrze z cząstek stałych. Nowe aktywne filtry z funkcją antywirusową po raz kolejny znacząco zwiększają ich efektywność: Wielowarstwowe, wysoko sprawne filtry cząstek stałych o progresywnej budowie odfiltrowują najdrobniejsze aerozole i posiadają dodatkowo warstwę antywirusową, Jej skuteczność potwierdzona została w testach fizycznych i badaniach mikrobiologicznych. W ten sposób obniżone zostaje ryzyko infekcji nawet w trybie powietrza mieszanego i recyrkulacji. Aktywne filtry są stosowane w klimatyzacjach dachowych, filtrach powietrza obiegowego i w przednim modulle klimatyzacyjnym. Pojazdy wyposażone w aktywny filtr oznaczane są też odpowiednio naklejką, która umieszczana jest w strefie wejścia w widocznym dla pasażera miejscu. Szczegółowe informacje na ten temat uzyskasz w dziale sprzedaży swojego dealera.

Filtr aktywny w systemie klimatyzacji

Filtr aktywny w systemie klimatyzacji

Filtr aktywny w systemie klimatyzacji

Filtr aktywny w systemie klimatyzacji

Minimalizacja zanieczyszczeń poprzez skuteczną filtrację dokładną świeżego i obiegowego powietrza.

Minimalizacja zanieczyszczeń poprzez skuteczną filtrację dokładną świeżego i obiegowego powietrza.

Właśnie w środkach transportu, w których gromadzi się tak wielu ludzi, patogeny mają doskonałe możliwości do szybkiego rozprzestrzeniania się. Dlatego tak ważna jest regularna higiena rąk. Najbardziej higienicznym rozwiązaniem dla autobusu jest dozownik środka dezynfekującego sterowany czujnikami. Tego rodzaju wersja bezdotykowa zapobiega kontaktom rąk z urządzeniem. A to pozwala niemal całkowicie wykluczyć prawdopodobieństwo transmisji drobnoustrojów.

Update
05.05.2022

W przeciwieństwie do przestrzeni pasażerskiej nie ma możliwości pełnego przefiltrowania powietrza w kabinie toalety przez nowe aktywne filtry z funkcją antywirusową, które są zainstalowane w układzie klimatyzacji i wentylacji autobusu. Dlatego też w autobusach turystycznych Mercedes-Benz zainstalowany jest system recyrkulacji powietrza, który może również w znacznym stopniu oczyścić powietrze w kabinie toalety. System dekontaminacji powietrza wykorzystuje naturalne zjawisko fotokatalizy, unieszkodliwiając w ten sposób wirusy, bakterie i inne drobnoustroje. Dzięki temu znacznie zmniejsza się ryzyko infekcji pasażerów w całym wnętrzu pojazdu. Doposażenie w system dekontaminacji powietrza możliwe jest dla każdej kabiny toalety autobusów Mercedes-Benz.

Przed rozpoczęciem podróży:

  • Przepuścić przez pojazd świeże powietrze w trybie wentylacji (przycisk klimatyzacji (symbol gwiazdki) nieaktywny) przy włączonym silniku, zamkniętych drzwiach i zamkniętym oknie kierowcy. Pozostawić wentylację włączoną przez cztery minuty, ustawiając prędkość obrotową wentylatora na co najmniej 50%. Następnie włączyć tryb „HVAC-AUTO”.
  • Sprawdzić drożność kratek odpowietrzających w bagażniku i pod kołem zapasowym.

W drodze:

  • Okno kierowcy i okna dachowe powinny być zamknięte.
  • Klimatyzacja w trybie „AUTO”, przycisku „SMOG” i Reheat używać wyłącznie w razie potrzeby.
  • Żeby uniknąć częstego korzystania z przycisku „SMOG”, stojąc w korku starać się zachowywać odpowiednią odległość od pojazdu jadącego z przodu.
  • Wymianę powietrza można dodatkowo zwiększyć poprzez zwiększenie prędkości obrotowej dmuchawy.

Podczas przerw w trasie:

  • Okna kierowcy, luki dachowe i obie pary drzwi otwarte w celu przewietrzania – pojazd pod nadzorem, układ klimatyzacji wyłączony.

Po podróży:

  • Przepuścić przez pojazd świeże powietrze w trybie wentylacji (przycisk klimatyzacji (symbol gwiazdki) nieaktywny) przy włączonym silniku, zamkniętych drzwiach i zamkniętym oknie kierowcy. Pozostawić wentylację włączoną przez cztery minuty, ustawiając prędkość obrotową wentylatora na co najmniej 50%. Następnie włączyć tryb „HVAC-AUTO”.
  • Sprawdzić drożność kratek odpowietrzających w bagażniku i pod kołem zapasowym.