Wyposażenie
CapaCity & CapaCity L

Wyposażenie

[1] CapaCity
[2] CapaCity L

Uwagi dotyczące danych: 
Po dacie zamknięcia niniejszej publikacji mogą nastąpić zmiany techniczne. Niniejszy arkusz danych stanowi wyłącznie część możliwych opcji wyposażenia. Niektóre elementy wyposażenia nie mają wpływu na cenę. Dlatego w kwestii najnowszego wiążącego stanu wyposażenia autobusu Mercedes-Benz skontaktuj się z konsultantem ds. sprzedaży.