ดาวน์โหลดคู่มือการให้ความช่วยเหลือ
คำแนะนำ และ การติดต่อ

ดาวน์โหลดคู่มือการให้ความช่วยเหลือ

ความรู้ที่ช่วยรักษาชีวิต

การสร้างยานพหนะที่ปลอดภัยนับเป็นเป้าหมายอันสูงสุดของปรัชญาด้านความปลอดภัยของเรา นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงมาตรการที่ช่วยบรรเทาผลที่ตามมาจากอุบัติเหตุ รวมถึงระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย เช่น ถุงลมนิรภัย หรือห้องโดยสารที่มีความแข็งแรงสูง โดยมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยเหล่านี้ยังรวมถึงนวัตกรรมทางด้านเทคนิคอื่นๆอีกมากมาย

การให้ข้อมูลที่มีความจำเป็นแก่หน่วยงานที่ให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินนับเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะความรู้โดยละเอียดเกี่ยวกับรถ และระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยจะช่วยให้การบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเข้าถึงผู้บาดเจ็บได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และช่วยรักษาชีวิตของผู้ประสบเหตุได้