Juhised päästeteenistusele
Nõustamine & ostmine

Juhised päästeteenistusele

Teadmised, mis võivad päästa elusid.

Meie ohutusfilosoofia kõrgeim eesmärk on ohutute sõidukite ehitamine. See hõlmab kõiki meetmeid, mis aitavad minimeerida õnnetuste tagajärgi. Siia alla kuuluvad lisaks teada tuntud kaitsesüsteemidele nagu õhkpadjad või väga tugev reisijate ruum ka paljud tehnilised uuendused.

Samuti oluline osa meie tööst on päästeteenistusega sihipäraselt teavet vahetada. Sest detailne teave meie sõidukite ja nende turvasüsteemide kohta aitab päästeteenistusel kiiremini vigastatute juurde pääseda ja elusid päästa.