Bus Rapid Transit (BRT)
Nõustamine & ostmine

Bus Rapid Transit (BRT)

Paindlik liikluskontseptsioon.

Bus Rapid Transit on kvaliteetne bussiliiklussüsteem, mis pakub kiiret, mugavat ja kulutõhusat linnaliiklust. Seda saavutab BRT tänu eraldi sõiduradadele, kiiremale ja tihedale käitamisele ning turundusele ja klienditeenindusele keskendumisele.*

Bus Rapid Transit on alates esimese süsteemi kasutuselevõtust 1974. aastal Curitibas, Brasiilias, saanud tõeliseks edulooks. BRT puhul puuduvad standardlahendused. Lisaks on paindlik kohandatavus iga linna eripäradega üks süsteemi kesksetest eduteguritest. BRT-süsteemid on tänapäeval kasutusel kõigil kontinentidel ja kõige erinevamates linnades - alates suurlinnadest nagu Istanbul, Rio de Janeiro ja Mexico City kuni väiksemate Euroopa linnadeni nagu Strasbourg ja Nantes Prantsusmaal.

Oleme Mercedes-Benzis veendunud eelistes, mida BRT atraktiivse ja soodsa liiklussüsteemina kogu maailma linnades pakub. Soovime olemasolevate BRT-süsteemide edulugusid ja eeliseid edasi jutustada, et suurendada teadlikkust BRT-st kui eriti ökonoomsest liiklusvahendist.

Meie BRT-ekspertide meeskond saadab teid koos erinevate partneritega ning on teie kõrval tihedas koostöös kõigi asjassepuutuvate linnavõimudega teie BRT-süsteemide arendamisel ja plaanimisel.

Tänu meie laiale tooteportfellile, kogemustele hoolduse ja müügijärgse teeninduse vallas ning kohandatud sõidukite finantseerimistingimustele täidab meie integreeritud lähenemisviis klientide soovid.

Mercedes-Benz järgib süsteemi Bus Rapid Transit (BRT) puhul terviklikku lähenemisviisi. Tänu meie pikaajalisele BRT-kogemusele teame, millised on süsteemi edutegurid ja riskid. Pakume sõidukitest ning BRT-projektide nõustamis- ja finantseerimisteenustest koosnevat terviklikku paketti, mis omakorda aitab BRT-süsteeme edukalt rakendada.

BRT-süsteemi rakendamine on keeruline, kuna süsteemi ülesehitus sõltub reisijate ja käitaja vajadustest. Süsteemi raamtingimused on välised tegurid, nagu näiteks kohalikud õigusaktid, keskkonna- ja energiamäärused.

Linnaliiklus.

Linnaliiklus.

Teame, et linnaliiklusele kehtivad nõuded on igas linnas väga erinevad. Teame, et kohalikud võimud ja linnaplaneerijad tunnevad teie linna ja liiklusolukorda kõige paremini. Me kogume Mercedes-Benzis kogu maailmast BRT-projektide parimate tavade näiteid ning uurime nende edutegureid ja võimalikke riske. Tänu oma pikaajalisele kogemusele teame, kuidas linnad on edukaid BRT-süsteeme rakendanud ning võimalikke komistuskive kõrvaldanud. Anname teile väärtuslikke ideid ning aitame teil süsteemi optimaalselt üles ehitada.

BRT-ekspertide meeskond.

BRT-ekspertide meeskond.

Meil on spetsiaalne BRT-ekspertide meeskond, mille spetsialistid tegutsevad kogu maailmas liiklus- ja linnaplaneeringu vallas. Teie partnerina individuaalselt väljatöötatud BRT-lahendustes pakume teile tuge kõigis arendamise ja planeerimise valdkondades - alates analüüsist ja arendusest kuni rakendamiseni. Pakume asjatundlikku tuge teie vajadustele, küsimustele ja ideedele terve protsessi vältel.

Alates aastast 2008 elab enam kui pool maailma rahvastikust linnades. ÜRO prognoosi kohaselt tõuseb see osa 2050. aastaks maailma rahvastiku kasvu tõttu umbes 70 protsendini. Inimeste liikumisvajadus kasvab - seda ka kihavates metropolides. Eratranspordi abil ei ole neid väljakutseid enam võimalik lahendada. Väljapääs liiklusummikust on BRT. 

Lühikesed sõiduajad.

Isiklikud sõidurajad, eelisõigus ristmikel ning lühikesed peatustes viibimise ajad võimaldavad atraktiivseid sõiduaegu.

Hinnaeelis teiste samaväärse mahutavusega sõidukite ees.

BRT-süsteemide infrastruktuurikulud on väiksemad kui võrreldaval rööbastranspordil, mis nõuavad tihtipeale kalleid tunneli- või õhustruktuure. Lisaks saab BRT-süsteemidega kasu lõigata väikestest töökuludest, eriti kui saadaval on juba olemasoleva tavapärase bussipargi remondistruktuurid ja kogenud tööjõud.

Kiire rakendamine.

BRT-süsteemid vajavad detailset planeerimist, et leida kohalikele raamtingimustele optimaalne lahendus. Kogu maailmas teostatud projektide kogemused näitavad, et BRT-süsteemide planeerimiseks ja teostamiseks läheb oluliselt vähem aega kui võrreldava rööbasliiklussüsteemi puhul.

Paindlik kavandada ja käitada.

Bussidel põhinevad liiklussüsteemid lõikavad kasu süsteemi paindlikkusest nii infrastruktuuri ülesehituse kui ka käitamise poolest. Bussi paindlikkus liiklusvahendina võimaldab kasutada tööprogramme, mille puhul lähevad liinid BRT-infrastruktuurilt üle tavapärasele tänavaliiklusele. Eraldi infrastruktuuride ehitamine on vajalik vaid seal, kus see toob kaasa eeliseid, ning ei need ei pea tingimata kulgema piki kogu koridori.

Parem keskkonnaprofiil tänu suurele tõhususele.

Liiklusvahendi keskkonnasõbralikkuse hindamisel tuleb BRT-st tuleneva kohalike heitmete hulga vähendamisel võtta arvesse ka globaalseid heitmeid. Tänu eraldatud sõiduradadele ja sõidukite eesõigusele on sõiduviis tasakaalustatud, peatuste arv väiksem ning kütusekulu väiksem. BRT-busside suure koormatuse juures on CO₂-heitkogus inimese kohta lisaks väga väike. Linnaliiklust täiendavate BRT-süsteemide atraktiivne pakkumine kallutab liiklust ühistranspordi kasuks. BRT-süsteemide puhul rakendatakse moodsaid keskkonnasõbralikke sõidukeid, mis vastavad kehtivate heitgaasinormide nõuetele. Tärkava turumajandusega turgudel on juhtroll uute keskkonnasõbralike ajamitehnoloogiate ja uute heitgaasinormide puhul tihtipeale BRT-süsteemide käes.

  • Lühikesed sõiduajad
  • Hinnaeelis
  • Kiire rakendamine
  • Paindlik
  • Keskkonnasäästlik

Edukas BRT-süsteem koosneb hästi planeeritud üksikkomponentidest, mis on üksteisega optimaalselt sobitatud. BRT-süsteemi eeliseid saab täiel määral ära kasutada ainult terviklikul planeerimisel, milles võetakse arvesse kõiki olulisi aspekte.

Eraldi sõidurajad.

Eraldi sõidurajad.

BRT-süsteemi kõige nähtavam element on eraldatud bussirajad. Sõltumatus muudest …

Eraldi sõidurajad.

BRT-süsteemi kõige nähtavam element on eraldatud bussirajad. Sõltumatus muudest liiklussündmustest hoolitseb suure sõidukiiruse ning usaldusväärse töö eest, mis tagab sõitjate rahulolu.

Eelislülitamine.

Eelislülitamine.

Oluline element suure reisikiiruse saavutamisel on moodsa ITS-i (Intelligent Transport …

Eelislülitamine.

Oluline element suure reisikiiruse saavutamisel on moodsa ITS-i (Intelligent Transport System) kasutamine. Bussidel on valgusfooride juures eelis ning nad saavad ristmikud ületada aega kaotamata.

Takistustevaba ligipääs.

Takistustevaba ligipääs.

BRT-peatustes sisenetakse sõidukisse astmeteta, siseneda ja väljuda saab kiiresti ning piiratud …

Takistustevaba ligipääs.

BRT-peatustes sisenetakse sõidukisse astmeteta, siseneda ja väljuda saab kiiresti ning piiratud liikuvusega sõitjatel on lihtsam sõidukisse pääseda. Euroopas, Põhja-Ameerikas ja enamikes Aasia linnades on peatused kohandatud madala põhjaga bussidele. Spetsiaalsed äärekivid võimaldavad bussijuhtidel täpselt peatustesse sõita.

Enamiku BRT-süsteemide puhul Ladina-Ameerikas on kasutatud kõrgendatud platvormidega peatusi, mis võimaldavad bussi samuti astmeteta siseneda ning kasutada eriti hooldussõbralikke ja suure mahutavusega kõrge põhjaga sõidukeid.

Pre-ticketing.

Pre-ticketing.

BRT-süsteemides ostetakse piletid peatustest, mitte juhilt. See vähendab peatuses …

Pre-ticketing.

BRT-süsteemides ostetakse piletid peatustest, mitte juhilt. See vähendab peatuses viibimise aegu ning muudab sõiduaja atraktiivsemaks. BRT-süsteemid on paindlikud nii teie valitud piletisüsteemi kui ka piletite kontrollimise meetodi puhul. Selle abil on võimalik kasutada nii avatud kui ka suletud piletisüsteeme.

Transpordiliikidevaheline ühendus.

Transpordiliikidevaheline ühendus.

BRT-liinid on osa mitmete liiklusvahenditega ÖPVN-võrgust, mis üldjuhul ühendatakse …

Transpordiliikidevaheline ühendus.

BRT-liinid on osa mitmete liiklusvahenditega ÖPVN-võrgust, mis üldjuhul ühendatakse üksteisega.

Ladina-Ameerika BRT-süsteemid koosnevad tihtipeale põhiliinist, mida teenindatakse tiheda liigendbussiliiklusega, ning haruliinidega eeslinnadest, mis sõidavad spetsiaalsetesse ümberistumisterminalidesse.

Euroopa ja Põhja-Ameerika süsteemides paigutatakse peatuste lähedale lisaks optimaalsele ühendusele teiste liiklusvahenditega tihti ka P+R- (Park and Ride, pargi ja sõida) või B+R- (Bike and Ride, sõida rattaga ja sõida bussiga) platsid ja jalgratta laenutussüsteemid.

BRT-sõidukid.

BRT-sõidukid.

BRT-süsteemides kasutatavad bussid on kohandatud konkreetse süsteemi nõuetele. …

BRT-sõidukid.

BRT-süsteemides kasutatavad bussid on kohandatud konkreetse süsteemi nõuetele. Need kohandused hõlmavad ajamitehnoloogiat ning bussi suurust ja põranda kõrgust, aga ka selle kere ehitust.

Maailmas teenindatakse enamikku liine diiselbussidega. Süsteemi paindlikkus võimaldab kasutada erinevaid ajamitehnoloogiaid. Liigendbussid on maailmas osutunud parimaks BRT-süsteemide lahenduseks. Eriti pikad bussid võivad lisaks pakkuda ka suuremat mahutavust.

Esimene BRT-süsteem tekkis 70.-ndatel aastatel Ladina-Ameerikas, kus rahvastiku kiire kasv linnades tõi kaasa suured liiklusprobleemid. Suur nõudlus liikluse järele ja linnade majanduslik olukord nõudsid uuenduslikku lahendust. Nii töötati välja vähekulukas liiklussüsteem, mis võimaldab kõigi elanikkonnakihtide liikuvust ning on nüüdseks pälvinud tunnustuse kogu maailmas. BRT edu on toonud kaasa nende süsteemide leviku kogu maailmas; nüüdseks on maailmas kasutuses üle 180 sõidukisüsteemi ning veel paljud on ehitus- või planeerimisjärgus. Mercedes-Benzi bussid, alates eriti pikast liigendbussist kuni haruliinidel kasutatavate minibussideni, on maailma BRT-süsteemide reisijateveos edukalt kasutusel. Tänu meie hooldus- ja varuosadega varustamise kogemusele ning vajadusele vastavaks kohandatud finantseerimislahendustele aitavad Mercedes-Benzi bussid kaasa BRT edule.

*Allikas: ITDP (2007), Bus Rapid Transit – Planning Guide, 3rd edition, New York