Bus Rapid Transit (BRT)
Doradztwo, zakupy i finansowanie

Bus Rapid Transit (BRT)

Elastyczny system transportu.

Bus Rapid Transit jest wysokiej jakości systemem transportu autobusowego, który zapewnia szybką, komfortową i racjonalną pod względem kosztów mobilność w mieście. Jest to możliwe dzięki oddzielnym pasom ruchu, szybkim i częstym kursom oraz skupieniu uwagi na marketingu i obsłudze klienta.*

Od chwili uruchomienia w 1974 roku pierwszego systemu w brazylijskiej Kurytybie, Bus Rapid Transit odnosi sukcesy na całym świecie. Dla BRT nie ma standardowych rozwiązań. Co więcej, elastyczne dostosowanie do specyficznych uwarunkowań każdego miasta jest jednym z kluczowych czynników sukcesu systemu. Systemy BRT funkcjonują dziś na wszystkich kontynentach i w najróżniejszych miastach – począwszy od ogromnych aglomeracji, jak Stambuł, Rio de Janeiro i Meksyk, po mniejsze miasta europejskie, takie jak Strasburg i Nantes we Francji.

W Mercedes-Benz jesteśmy przekonani o korzyściach, jakie płyną z BRT jako atrakcyjnego i opłacalnego systemu transportu dla miast na całym świecie. Chcemy przekazywać informacje o sukcesach oraz zaletach działających już systemów BRT, aby popularyzować wiedzę o Bus Rapid Transit jako wyjątkowo ekonomicznym systemie transportu.

Nasz zespół ekspertów ds. BRT wraz z różnymi partnerami i w ścisłej współpracy ze wszystkimi zaangażowanymi podmiotami towarzyszy miastom w rozwoju i planowaniu ich systemów BRT.

Dzięki naszej szerokiej ofercie produktów, naszym doświadczeniom w zakresie serwisu i obsługi posprzedażnej oraz naszym indywidualnie dostosowanym warunkom finansowania pojazdów, nasze zintegrowane rozwiązania wychodzą naprzeciw życzeniom klientów.

W zakresie Bus Rapid Transit (BRT) Mercedes-Benz realizuje koncepcję całościową. Dzięki naszym wieloletnim doświadczeniom z BRT znamy czynniki decydujące o sukcesie systemu oraz jego zagrożenia. Oferujemy kompleksowy pakiet obejmujący pojazdy oraz usługi konsultingowe i finansowanie dla projektów BRT, przyczyniając się do skutecznego wprowadzania systemów BRT.

Wprowadzenie systemu BRT jest procesem bardzo złożonym, bowiem jego ostateczny kształt musi uwzględniać zarówno potrzeby pasażerów jak i operatorów. Czynniki zewnętrzne, takie jak lokalne prawo czy przepisy ochrony środowiska i polityki energetycznej tworzą warunki ramowe systemu.

Miejska mobilność.

Miejska mobilność.

Wiemy, że wymagania w zakresie mobilności są w każdym mieście inne. Wiemy, że władze lokalne i miejscy urbaniści znają najlepiej swoje miasta i sytuację na ich drogach. W Mercedes-Benz zbieramy przykłady dobrych praktyk z projektów BRT na całym świecie i badamy je pod kątem czynników decydujących o ich sukcesie i potencjalnych zagrożeń. Dzięki naszym wieloletnim doświadczeniom wiemy, w jaki sposób miasta wprowadzały skuteczne systemy BRT i jak eliminowały potencjalne przeszkody. Na tej podstawie udzielamy cennych wskazówek i pomagamy w optymalnym projektowaniu systemu.

Zespół ekspertów ds. BRT.

Zespół ekspertów ds. BRT.

Posiadamy specjalny zespół ekspertów ds. BRT, w skład którego wchodzą światowi specjaliści w dziedzinie transportu i urbanistyki. Jako partner w zakresie indywidualnych rozwiązań BRT oferujemy pomoc we wszystkich obszarach rozwoju i planowania – począwszy od analizy i projektu po fazę realizacji. Kompetentne wsparcie w trakcie trwania całego procesu uwzględnia Państwa potrzeby, pytania i pomysły.

Od 2008 roku ponad połowa ludności świata mieszka w miastach. ONZ szacuje, że w 2050 roku udział ten dojdzie do około 70% – przy cały czas rosnącej liczbie mieszkańców na świecie. Potrzeba mobilności ludzi wzrasta, również w przeżywających rozkwit metropoliach. Temu wyzwaniu nie jest już w stanie sprostać transport indywidualny. Istnieje jednak wyjście z zapaści komunikacyjnej: to BRT. 

Krótkie czasy przejazdów.

Własne pasy ruchu, pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniach i krótkie czasy oczekiwania na przystankach pozwalają uatrakcyjnić czasy przejazdów.

Niższe koszty w stosunku do innych środków transportu o porównywalnych możliwościach przewozowych.

Koszty stworzenia infrastruktury dla systemów BRT są niższe niż koszty porównywalnego transportu szynowego, który często wymaga wykonania kosztownych tuneli lub budowli nadziemnych. Zaletą systemów BRT są dodatkowo niskie koszty eksploatacji, zwłaszcza w przypadku korzystania ze struktur serwisowych i doświadczonych pracowników istniejących już, konwencjonalnych systemów autobusowych.

Szybkie wdrożenie.

Systemy BRT wymagają szczegółowego planowania w celu znalezienia optymalnego rozwiązania dla istniejących warunków ramowych w danej lokalizacji. Doświadczenia zebrane przy realizacji projektów na całym świecie pokazują jednak, że planowanie i wdrażanie systemów BRT zajmuje znacznie mniej czasu, niż ma to miejsce w przypadku porównywalnych systemów transportu szynowego.

Elastyczność w projektowaniu i eksploatacji.

Systemy transportu oparte na autobusach korzystają z dużej elastyczności systemu w zakresie projektowania infrastruktury i eksploatacji. Elastyczność autobusu jako środka transportu umożliwia wprowadzenie programów komunikacyjnych, w których linie infrastruktury BRT integrowane są z normalnym ruchem drogowym. Budowa własnej infrastruktury jest konieczna tylko wtedy, kiedy możliwe jest wygenerowanie korzyści i nie za wszelką cenę wzdłuż całego korytarza.

Lepszy profil ekologiczny dzięki wysokiej wydajności.

Przy ocenie ekologiczności danego środka transportu należy wziąć pod uwagę, oprócz zmniejszenia lokalnych emisji przez BRT, również emisje globalne. Wydzielone pasy ruchu oraz uprzywilejowanie pojazdów BRT daje w efekcie bardziej zrównoważony sposób jazdy z mniejszą liczbą zatrzymań i niższym zużyciem paliwa. Ponadto dzięki wysokiemu obłożeniu autobusów BRT także emisja CO₂ na mieszkańca jest bardzo niska. Atrakcyjna oferta systemów BRT jako uzupełnienie miejskich rozwiązań mobilnościowych przyczynia się do przesunięcia środka ciężkości w ruchu drogowym w stronę komunikacji publicznej. W systemach BRT zastosowanie znajdują nowoczesne, przyjazne dla środowiska pojazdy, które spełniają najnowsze standardy emisji spalin. Na rynkach wschodzących systemy BRT obejmują często funkcję pioniera w odniesieniu do nowych, ekologicznych technologii napędu i nowych norm emisji spalin.

  • Krótkie czasy przejazdów
  • Niższe koszty
  • Szybkie wdrożenie
  • Elastyczność
  • Lepszy profil ekologiczny

Skuteczny system BRT składa się z dobrze zaplanowanych i optymalnie do siebie dopasowanych elementów. Jednak warunkiem rozwinięcia w pełni zalet systemu BRT jest całościowe podejście planistyczne, uwzględniające wszystkie istotne aspekty.

Oddzielne pasy ruchu.

Oddzielne pasy ruchu.

Najbardziej widocznym elementem systemu BRT są oddzielne pasy wyznaczone wyłącznie …

Oddzielne pasy ruchu.

Najbardziej widocznym elementem systemu BRT są oddzielne pasy wyznaczone wyłącznie dla autobusów. Niezależność od pozostałego ruchu drogowego pozwala osiągać duże prędkości przejazdów oraz wysoką niezawodność eksploatacji – oczywiście ku zadowoleniu pasażerów.

Pierwszeństwo w sygnalizacji świetlnej.

Pierwszeństwo w sygnalizacji świetlnej.

Ważnym czynnikiem pozwalającym osiągać duże prędkości przejazdów jest zastosowanie …

Pierwszeństwo w sygnalizacji świetlnej.

Ważnym czynnikiem pozwalającym osiągać duże prędkości przejazdów jest zastosowanie nowoczesnych systemów „ITS” (Intelligent Transport System), czyli inteligentnych systemów transportowych. Dzięki nim autobusy traktowane są priorytetowo na światłach i mogą przejeżdżać skrzyżowania bez straty czasu.

Dostęp bez barier.

Dostęp bez barier.

Przystanki autobusowe w systemie BRT oferują bezstopniowe wejścia do pojazdu, co pozwala …

Dostęp bez barier.

Przystanki autobusowe w systemie BRT oferują bezstopniowe wejścia do pojazdu, co pozwala na szybkie wsiadanie i wysiadanie, a także łatwy dostęp dla pasażerów z ograniczeniami ruchowymi. W Europie, Ameryce Północnej, a także w większości miast azjatyckich przystanki przystosowane są do korzystania z autobusów niskopodłogowych. Specjalne krawężniki umożliwiają kierowcom precyzyjny podjazd pod sam przystanek.

Większość systemów BRT w Ameryce Łacińskiej stawia na przystanki z podwyższonymi platformami, które umożliwiają także bezstopniowe wsiadanie do niezwykle przyjaznych w serwisowaniu autobusów wysokopodłogowych o dużych możliwościach przewozowych.

Pre-ticketing.

Pre-ticketing.

Sprzedaż biletów w systemach BRT odbywa się na przystankach, a nie u kierowcy. Dzięki …

Pre-ticketing.

Sprzedaż biletów w systemach BRT odbywa się na przystankach, a nie u kierowcy. Dzięki temu skraca się czas postoju autobusu na przystanku, a to z kolei uatrakcyjnia czasy przejazdów. Systemy BRT są elastyczne zarówno w kwestii doboru systemu sprzedaży biletów, jak i sposobu ich kontroli. Tym samym możliwe są zarówno otwarte, jak i zamknięte systemy biletowe.

Integracja z siecią komunikacyjną.

Integracja z siecią komunikacyjną.

Linie BRT stanowią część sieci publicznej komunikacji miejskiej i podmiejskiej z różnymi …

Integracja z siecią komunikacyjną.

Linie BRT stanowią część sieci publicznej komunikacji miejskiej i podmiejskiej z różnymi środkami transportu, które z reguły są ze sobą optymalnie skoordynowane.

Systemy BRT w Ameryce Łacińskiej obejmują często linie główne obsługiwane z dużą częstotliwością przez autobusy przegubowe, a także linie dojazdowe z przedmieść, które kursują do specjalnych terminali przesiadkowych.

W systemach europejskich i północnoamerykańskich oprócz optymalnej koordynacji z innymi środkami komunikacji publicznej często w pobliżu przystanków tworzone są parkingi P+R (Park and Ride) lub B+R (Bike and Ride) oraz systemy wypożyczalni rowerów.

Pojazdy BRT.

Pojazdy BRT.

Autobusy wykorzystywane w systemach BRT są przystosowane do specjalnych wymagań …

Pojazdy BRT.

Autobusy wykorzystywane w systemach BRT są przystosowane do specjalnych wymagań danego systemu. Indywidualne modyfikacje uwzględniają technologię napędu, wielkość i wysokość podłogi autobusu, a także jego kształty.

Większość systemów na całym świecie bazuje na autobusach z silnikami wysokoprężnymi. Jednak elastyczność systemu umożliwia stosowanie różnego rodzaju technologii napędu. Najlepszą opcją dla systemów BRT na całym świecie okazały się autobusy przegubowe. Wyjątkowo długie autobusy mogą zaoferować dodatkowo większe możliwości przewozowe.

Pierwszy system BRT powstał w latach siedemdziesiątych w Ameryce Łacińskiej, gdzie szybki wzrost liczby ludności w miastach doprowadził do dużych problemów komunikacyjnych. Olbrzymie zapotrzebowanie na transport i sytuacja finansowa miast wymagały znalezienia innowacyjnego rozwiązania. W ten sposób stworzono nowy, racjonalny pod względem kosztów system transportu, który zapewnia mobilność wszystkim grupom społecznym i z czasem zyskał międzynarodowe uznanie. Sukces BRT przyczynił się do rozpowszechnienia tych systemów na całym świecie; obecnie funkcjonuje ich ponad 180, a wiele kolejnych znajduje się w fazie budowy lub planowania. Autobusy Mercedes-Benz – od wyjątkowo długich autobusów przegubowych po minibusy na liniach dojazdowych – stosowane są w systemach BRT w wielu krajach, ciesząc się dużą popularnością. Dodając do tego nasze doświadczenie w zakresie serwisu i zaopatrzenia w części zamienne, a także indywidualnie dostosowane rozwiązania finansowe, autobusy Mercedes-Benz są częścią sukcesu BRT.

*Źródło: ITDP (2007), Bus Rapid Transit – Planning Guide, 3rd edition, New York