Wykorzystywanie plików cookies

Firma Daimler używa plików cookies, aby mieć możliwość optymalizacji i stałego ulepszania tej strony internetowej. Korzystając w dalszym ciągu z niniejszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Dodatkowe wskazówki na ten temat znajdują się w informacjach dotyczących plików cookies.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) jest:


EvoBus Polska Sp. z o.o.
Al. Katowicka 46, 05-830 Wolica
Koordynator ds. Ochrony Danych Osobowych

ochrona-danych-polska@daimler.com

1. Ochrona danych

Cieszymy się, że odwiedzili Państwo nasze strony internetowe oraz że okazali Państwo zainteresowanie naszymi ofertami. Ochrona Państwa danych osobowych ma dla nas istotne znaczenie. W niniejszych wskazówkach dotyczących ochrony danych wyjaśniamy, w jaki sposób pozyskujemy Państwa dane osobowe, jak z nimi postępujemy, do jakich celów i na jakich podstawach prawnych się to odbywa, a także jakie prawa przysługują Państwu z tego tytułu. Dodatkowo odsyłamy do wytycznej koncernu Daimler w sprawie ochrony danych:

Wytyczna koncernu Daimler w sprawie ochrony danych

Nasze wskazówki dotyczące ochrony danych w odniesieniu do korzystania z naszych stron internetowych, wytyczna koncernu Daimler AG w sprawie ochrony danych oraz wskazówki EvoBus GmbH dotyczące ochrony danych dla klienta nie obowiązują w odniesieniu do aktywności na stronach internetowych serwisów społecznościowych lub innych usługodawców, do których można dotrzeć za pośrednictwem linków na naszych stronach internetowych. Prosimy o sprawdzenie informacji na stronach internetowych tych usługodawców na temat ich zasad dotyczących ochrony danych.

2. Pozyskiwanie i przetwarzanie Państwa danych osobowych

a. Gdy odwiedzają Państwo nasze strony internetowe, zapisujemy określone dane na temat używanej przez Państwa przeglądarki i systemu operacyjnego, daty i godziny wizyty, statusu dostępu (np. czy otwarcie strony powiodło się, czy też pojawił się komunikat o błędzie), korzystania z funkcji strony internetowej, ewentualnie wprowadzonych przez Państwa haseł wyszukiwania, częstotliwości otwierania przez Państwa poszczególnych stron internetowych, nazwy otwieranych plików, zakresu transferu danych, strony internetowej, z której przeszli Państwo na nasze strony internetowe, oraz strony internetowej, którą odwiedzają Państwo z naszych stron internetowych, klikając linki na naszych stronach internetowych lub wprowadzając domenę bezpośrednio w pole edycji tej samej karty (ew. tego samego okna) Państwa przeglądarki, w której otworzyli Państwo nasze strony internetowe. Poza tym ze względów bezpieczeństwa, w szczególności w celu zabezpieczenia i rozpoznania ataków na nasze strony internetowe lub próby oszustw, zapisujemy na okres siedmiu dni Państwa adres IP oraz nazwę Państwa dostawcy usług internetowych.

b. Inne dane osobowe zapisujemy tylko wtedy, gdy przekazali nam je Państwo np. w ramach rejestracji, wypełniania formularza kontaktowego, ankiety, konkursu lub realizacji umowy, a nawet w tych przypadkach tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo na to zgodę lub gdy jest to dopuszczalne w oparciu o obowiązujące przepisy prawne (dalsze informacje na ten temat znajdują się u dołu w rozdziale „Podstawy prawne przetwarzania danych”).

c. Nie istnieje żaden obowiązek ustawowy lub umowny przekazywania swoich danych osobowych. Możliwe jest jednak, że określone funkcje naszych stron internetowych zależą od przekazania danych osobowych. Jeżeli w takich przypadkach nie przekażą nam Państwo swoich danych osobowych, może to prowadzić do niedostępności funkcji lub ich dostępności w ograniczonym zakresie.

3. Cele korzystania

a. Dane osobowe zebrane podczas wizyty na naszych stronach internetowych wykorzystujemy do tego, aby prowadzić te strony w sposób zapewniający maksymalny komfort użytkowania, a także aby chronić nasze systemy IT przed atakami i innymi nielegalnymi działaniami.

b. Jeśli przekazują nam Państwo dalsze dane osobowe, np. w ramach rejestracji, wypełniania formularza kontaktowego, ankiety, konkursu lub realizacji umowy, wykorzystujemy te dane do wymienionych celów, w celach zarządzania klientami i – jeśli jest to wymagane – w celach realizacji i rozliczenia ewentualnych procedur handlowych, każdorazowo w wymaganym zakresie.

4. Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim, wtyczki społecznościowe 

a. Nasze strony internetowe mogą zawierać również oferty stron trzecich. Jeśli klikną Państwo taką ofertę, w wymaganym zakresie przekazujemy dane do właściwego oferenta (np. informację, że znaleźli Państwo tę ofertę u nas, i w razie potrzeby dalsze informacje, które wcześniej podali Państwo w tym celu na naszych stronach internetowych).

b. Jeśli na naszych stronach internetowych stosujemy tzw. wtyczki społecznościowe serwisów społecznościowych, jak Facebook, Twitter oraz Google+, integrujemy je w następujący sposób:

Gdy odwiedzają Państwo nasze strony internetowe, wtyczki te są nieaktywne, tzn. nie odbywa się transfer jakichkolwiek danych do operatorów tych serwisów. Jeśli chcą Państwo skorzystać z któregoś z tych serwisów, muszą Państwo kliknąć daną wtyczkę celem nawiązania bezpośredniego połączenia z serwerem danego serwisu.

Jeśli posiadają Państwo w danym serwisie konto użytkownika i są na nim zalogowani w momencie aktywowania wtyczki społecznościowej, serwis może przyporządkować Państwa wizytę na naszych stronach internetowych do Państwa konta użytkownika. Jeśli chcą Państwo tego uniknąć, należy wylogować się z serwisu przed aktywowaniem wtyczki. Serwisy społecznościowe nie rozpoznają wizyt na innych stronach internetowych Daimler, zanim również tam nie aktywują Państwo odpowiednich wtyczek.

Jeśli aktywują Państwo wtyczkę społecznościową, serwis przesyła udostępnione w ten sposób treści bezpośrednio do Państwa przeglądarki, która przekazuje je na nasze strony internetowe. W takiej sytuacji mogą mieć miejsce również transfery danych, które są inicjowane i sterowane przez dany serwis społecznościowy. W odniesieniu do połączenia z serwisem społecznościowym, transferu danych między serwisem a Państwa systemem oraz Państwa interakcji na tej platformie obowiązują wyłącznie zasady danego serwisu dotyczące ochrony danych. 

Wtyczka społecznościowa pozostaje aktywna do momentu jej dezaktywacji lub usunięcia Państwa plików cookie. 

Wskazówki dotyczące cookies

c. Jeśli klikną Państwo link do oferty lub aktywują wtyczkę społecznościową, może okazać się, że dane osobowe są przekazywane oferentom w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które z punktu widzenia Unii Europejskiej („UE”) nie gwarantują „należytego poziomu ochrony” przetwarzania danych osobowych, który byłby zgodny ze standardami UE. Proszę mieć na względzie tę okoliczność, zanim klikną Państwo link lub aktywują wtyczkę społecznościową, inicjując w ten sposób transfer Państwa danych.

5. Szyfrowanie

W ramach odwiedzin strony internetowej wykorzystujemy powszechną procedurę SSL (Secure Socket Layer) w połączeniu z każdorazowo najwyższym poziomem szyfrowania, który jest obsługiwany przez Państwa przeglądarkę. Z reguły chodzi tutaj o szyfrowanie 256-bitowe. Jeżeli przeglądarka nie obsługuje szyfrowania 256-bitowego, korzystamy zamiast tego z technologii 128-bitowej v3. Fakt, czy dana strona w ramach naszej obecności w internecie jest udostępniana w formie zaszyfrowanej, można rozpoznać na podstawie zamkniętego widoku klucza lub symbolu kłódki u góry w pasku adresu przeglądarki.

Poza tym korzystamy z odpowiednich technicznych i organizacyjnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa, aby chronić dane użytkowników przed przypadkowymi lub zamierzonymi manipulacjami, częściową lub całkowitą utratą danych, zniszczeniem lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Nasze zabezpieczenia są wciąż udoskonalane w miarę rozwoju technologicznego.

6. Analizowanie informacji o użytkowaniu

Aby poznać preferencje internautów oraz dowiedzieć się, które z elementów naszej oferty internetowej cieszą się największą popularnością, stosujemy Piwik. Dzięki temu możemy lepiej dostosowywać zawartość naszych stron internetowych do Państwa potrzeb i przez to ulepszać naszą ofertę dla Państwa.

Jeśli nie życzą sobie Państwo, aby koncern Daimler gromadził i analizował informacje o Państwa wizycie na naszej stronie, mogą Państwo w każdej chwili wyrazić sprzeciw na przyszłość (opt out). W celu technicznej realizacji tego sprzeciwu, w Państwa przeglądarce zostanie umieszczony plik cookie opt out. Służy on wyłącznie do identyfikacji Państwa sprzeciwu. Należy pamiętać, iż ze względów technicznych plik cookie opt out działa tylko w przeglądarce, przy użyciu której został zapisany. Jeśli usuną Państwo wszystkie cookies lub będą Państwo używać innej przeglądarki bądź innego urządzenia końcowego, to ustawienia opt out trzeba dokonać ponownie.

Aby ustawić plik cookie opt out, proszę kliknąć tutaj.

7. Bezpieczeństwo

Podejmujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić administrowane przez nas Państwa dane przed manipulacją, utratą, zniszczeniem oraz dostępem ze strony osób nieupoważnionych. Udoskonalamy nasze środki bezpieczeństwa na bieżąco zgodnie z rozwojem technologicznym.

8. Podstawy prawne przetwarzania danych

a. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych, stanowiła ona podstawę prawną przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 pkt a RODO).

b. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych do celów zainicjowania lub realizacji umowy z Państwem jest art. 6 ust. 1 pkt b RODO.

c. Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych jest wymagane do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (np. do przechowywania danych), wówczas jesteśmy do tego upoważnieni zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c RODO.

d. Ponadto przetwarzamy Państwa dane osobowe celem ochrony naszych uzasadnionych interesów oraz uzasadnionych interesów stron trzecich zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f RODO. Takie uzasadnione interesy obejmują utrzymanie funkcjonalności naszych systemów IT, a także marketing w zakresie produktów i usług zarówno naszych, jak i innych oferentów, oraz wymagane przepisami prawa dokumentowanie kontaktów handlowych. 

9. Usuwanie Państwa danych osobowych

Jeżeli są Państwo abonentem newslettera oferowanego na naszej stronie internetowej, dane wprowadzone podczas logowania do newslettera są wykorzystywane tylko do wysyłania newslettera, o ile nie wyrazili Państwo zgody na ich dalsze wykorzystywanie. W każdej chwili mogą Państwo zakończyć abonament, korzystając z możliwości przewidzianych w newsletterze.

10. Prawa osób, których dane dotyczą

a. Jako osoba, której dane podlegają przetwarzaniu, ma Pan(i) prawo do uzyskania informacji (art. 15 RODO), sprostowania danych (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) oraz przenoszenia danych (art. 20 RODO).

b. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie narusza legalności przetwarzania Państwa danych osobowych do momentu cofnięcia zgody. Nie narusza to również dalszego przetwarzania tych danych w oparciu o inną podstawę prawną, np. ze względu na wypełnienie zobowiązań natury prawnej (por. rozdział „Podstawy prawne przetwarzania danych”).

c. P R A W O  D O  W N I E S I E N I A  S P R Z E C I W U

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych z przyczyn spowodowanych Państwa szczególną sytuacją w oparciu o art. 6 ust. 1 e) RODO (przetwarzanie danych w interesie publicznym) lub art. 6 ust. 1 f) RODO (przetwarzanie danych na podstawie wyważenia interesów). Jeśli wyrażą Państwo sprzeciw, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe tylko wówczas, gdy będziemy w stanie wykazać przekonujące i uzasadnione powody, przeważające nad Państwa interesami, prawami i swobodami, bądź jeśli przetwarzanie będzie służyło dochodzeniu, realizacji lub ochronie roszczeń natury prawnej.

d. Prosimy kierować Państwa roszczenia lub wyjaśnienia w miarę możliwości na poniższy adres kontaktowy: data.protection@daimler.com 

e. Jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawowe, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do stosownego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (art. 77 RODO). 

11. Cookies

Informacje o stosowanych przez nas cookies oraz ich funkcjach znajdą Państwo w naszych wskazówkach dotyczących cookies.

Wskazówki dotyczące cookies

 

Stan na: maj 2018 roku