Voditelj obrade u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka (OUZP) je:

Star Import d.o.o.
Kovinska 5
Zagreb
generalni distributer Daimler Truck AG za Republiku Hrvatsku.

E-mail: zastitaosobnihpodataka@starimport.hr

Ukoliko je to potrebno radi provođenja svrhe za koju ste dali privolu, vaši osobni podaci mogu biti proslijeđeni odabranom ovlaštenom partneru.

Povjerenik za zaštitu podataka:

Star Import d.o.o.
Službenik koji je u okviru društva zadužen za zaštitu podataka
Kovinska 5
10090 Zagreb
Hrvatska

E-mail: zastitaosobnihpodataka@starimport.hr

1. Zaštita podataka

Cijenimo Vaš posjet našim web stranicama i Vaše zanimanje za naše ponude. Vrlo nam je važna zaštita Vaših osobnih podataka. U ovim Napomenama u vezi zaštite podataka izjavljujemo na koji način prikupljamo Vaše osobne podatke, što s njima činimo, u koju svrhu i na temelju koje pravne osnove se to vrši te koja su Vaša prava i zahtjevi u vezi s time. Dodatno upućujemo na Daimler Truck Smjernicu o zaštiti podataka:  

Daimler Truck Pravilnik o zaštiti podataka (PDF)

Naše Napomene u vezi zaštite podataka u vezi uporabe naših web stranica i Pravilnik o zaštiti podataka tvrtke Daimler Truck AG ne vrijede za Vaše aktivnosti na web stranicama društvenih mreža ili drugih ponuditelja kojima možete pristupiti preko poveznica na našim web stranicama. Molimo Vas da se na web stranicama tih ponuditelja informirate o njihovim odredbama u vezi zaštite podataka.

2. Prikupljanje i obrada Vaših osobnih podataka

a. Kad posjećujete naše web stranice, spremamo određene podatke o pregledniku i operacijskom sustavu koje koristite, datum i vrijeme posjeta, status pristupa (npr. jeste li mogli pozvati web stranicu ili ste dobili dojavu pogreške), korištenje funkcija web stranice, pojmove za pretraživanje koje ste eventualno unijeli, učestalost pozivanja pojedinačnih web stranica, naziv pozvanih datoteka, prenesenu količinu podataka, web stranicu s koje ste dospjeli na naše web stranice kao i web stranicu koju ste posjetili s naših web stranica osim u slučaju kad kliknete na poveznice na našim web stranicama ili naziv domene unesete izravno u polje za unos one iste kartice (odn. istog prozora) Vašeg preglednika pod kojom ste otvorili naše web stranice. Osim toga, iz sigurnosnih razloga, a osobito radi sprječavanja i detektiranja napada na naše web stranice ili pokušaja prijevare, spremamo Vašu IP adresu i naziv Vašeg pružatelja internetskih usluga u trajanju od 7 dana.

b. Ostale osobne podatke spremamo samo ako nam ih priopćite npr. u okviru neke registracije, obrasca za kontakt, upitnika, nagradne igre ili radi izvršenja nekog ugovora, no i u tim slučajevima samo u onoj mjeri u kojoj nam je to dopušteno na temelju suglasnosti koju ste dali ili u skladu s važećim pravnim propisima (daljnje informacije o tome naći ćete u nastavku u odlomku „Pravne osnove obrade”).

c. Niste zakonski ili ugovorno obvezni prepustiti svoje osobne podatke. Međutim, moguće je da određene funkcije naših web stranica ovise o prepuštanju Vaših osobnih podataka. Ako u tim slučajevima ne prepustite svoje osobne podatke, to može dovesti do toga da funkcije nisu na raspolaganju ili su na raspolaganju samo u ograničenom opsegu. 

3. Svrhe korištenja 

a. Osobne podatke prikupljene prilikom posjeta našim web stranicama koristimo kako bismo ih za Vas održavali što praktičnijima i kako bismo naše IT sustave zaštitili od napada i drugih protupravnih radnji.

b. Ako nam u okviru neke registracije, obrasca za kontakt, upitnika, nagradne igre ili radi izvršenja nekog ugovora, priopćite daljnje osobne podatke, dotične podatke koristit ćemo u navedene svrhe, u svrhu upravljanja korisnicima i, u onoj mjeri u kojoj je to nužno, u svrhu obrade i obračuna eventualnih poslovnih transakcije, no uvijek u opsegu nužnom za to.

4. Prijenos osobnih podataka trećim stranama, dodaci za društvene mreže; Korištenje pružatelja usluga 

a. Naše web stranice mogu sadržavati i ponude trećih strana. Kad kliknete na neku takvu ponudu, dotičnim pružateljima usluga prenosimo podatke u potrebnom opsegu (npr. podatak o tome da ste ponudu pronašli kod nas kao i eventualno daljnje informacije koje ste u tu svrhu već naveli na našim web stranicama).  

b. Kad na našim web stranicama primjenjujemo tzv. dodatke za društvene mreže kao što su Facebook, Twitter i Google+, njih integriramo na sljedeći način: 

Kad posjećujete naše stranice, dodaci za društvene mreže su deaktivirani, tj. operaterima dotičnih mreža ne prenose se nikakvi podaci. Ako želite koristiti jednu od tih mreža, kliknite na odgovarajući dodatak društvene mreže kako biste uspostavili izravnu vezu s poslužiteljem dotične mreže.

Ako kod te mreže posjedujete korisnički račun i ako ste tamo prijavljeni u trenutku aktiviranja dodatka za društvene mreže, mreža Vaš posjet našim web stranicama može pridružiti Vašem korisničkom računu. Ako to želite spriječiti, molimo Vas da se prije aktiviranja dodatka za društvenu mrežu odjavite s mreže. Neka društvena mreža ne može pridružiti posjet drugim web stranicama tvrtke Daimler Truck prije nego što i tamo aktivirate postojeći dodatak za društvenu mrežu.

Ako aktivirate dodatak za društvenu mrežu, dotična mreža sadržaje koji postaju raspoloživi na njoj prenosi izravno u Vaš preglednik, koji je integrira u naše web stranice. U toj situaciji može doći i do prijenosa podataka kojeg inicira i kojim upravlja dotična društvena mreža. Za Vašu vezu s nekom društvenom mrežom, prijenose podataka do kojih dolazi između te mreže i Vašeg sustava kao i za Vaše interakcije na toj platformi vrijede isključivo odredbe o zaštiti podataka dotične mreže. 

Dodatak za društvenu mrežu ostaje aktivan sve dok ga ne deaktivirate ili izbrišete svoje kolačiće.

Napomene u vezi kolačića 

c. Kad kliknete na poveznicu do neke ponude ili aktivirate neki dodatak za društvene mreže, može se dogoditi da osobni podaci dospiju do pružatelja usluga u zemljama Europskog gospodarskog prostora, koji iz perspektive Europske unije („EU”) ne jamče „primjerenu razinu zaštite” za obradu osobnih podataka koja odgovara standardima Europske unije. Imajte na umu ovu okolnost prije nego što kliknete na neku poveznicu ili aktivirate neki dodatak za društvenu mrežu pa time potaknete prijenos Vaših podataka. 

d. Također koristimo kvalificirane pružatelje usluga (pružatelje IT usluga, marketinške agencije) za upravljanje, optimizaciju i zaštitu naših web stranica. Osobne podatke prosljeđujemo samo u onoj mjeri u kojoj je to potrebno za pružanje i korištenje internetskih stranica i njihovih funkcionalnosti, u svrhu ostvarivanja legitimnih interesa ili u mjeri u kojoj ste na to pristali (vidi Odjeljak 7). Pri tome se podaci mogu prenijeti primateljima izvan Europskog gospodarskog prostora; vidi stavak 12. u nastavku.

5. Analiza podataka o korištenju; primjena analitičkih alata 

Sadržaje naših web stranica želimo što više prilagoditi Vašim interesima i na taj način poboljšati našu ponudu prema Vama. Kako bismo mogli prepoznati preferencije kod korištenja i osobito popularna područja web stranica, koristimo sljedeće analitičke alate: Matomo Web Analytics, Matomo Heatmaps.

a. U nastavku ćete naći informacije o ponuditeljima analitičkih alata koje koristimo kao i o dotičnoj mogućnosti za opt-out:

Kada se koriste alati za analizu, podaci se mogu prenijeti primateljima izvan Europskog gospodarskog prostora; vidi stavak 12. u nastavku.

6. Sigurnost 

Primjenjujemo tehničke i organizacijske sigurnosne mjere kako bi Vaše podatke kojima upravljamo zaštitili od manipulacija, gubitka, uništenja i pristupa od strane neovlaštenih osoba. Naše sigurnosne mjere neprekidno se poboljšavaju prema stupnju tehnološkog razvoja.

7. Pravne osnove obrade

a. Ako ste nam dali suglasnost za obradu Vaših osobnih podataka, ona predstavlja pravnu osnovu za dotičnu obradu (čl. 6 st. 1 slovo a Opće uredbe o zaštiti podataka).

b. Pravnu osnovu za obradu osobnih podataka u svrhu uspostavljanja ili ispunjenja nekog ugovora predstavlja čl. 6 st. 1 slovo b Opće uredbe o zaštiti podataka.

c. Ukoliko je obrada Vaših osobnih podataka nužna za ispunjenje naših pravnih obveza (npr. u vezi čuvanja podataka), za to smo ovlašteni sukladno čl. 6 st. 1 slovo c Opće uredbe o zaštiti podataka.

d. Osim toga, osobne podatke obrađujemo u svrhu zaštite naših legitimnih interesa kao i legitimnih interesa treće strane sukladno čl. 6 st. 1 slovo f Opće uredbe o zaštiti podataka. Primjeri takvih legitimnih interesa su održavanje funkcionalnosti naših IT sustava, izravan marketing vlastitih i tuđih proizvoda i usluga te vođenje zakonski obvezne dokumentacije o poslovnim kontaktima. Kao dio razmatranja interesa koji se zahtjeva u svakom pojedinom slučaju, uzimamo u obzir različite aspekte, osobito vrste osobnih podataka, svrhe obrade, okolnosti obrade i Vaš interes za povjerljivost Vaših osobnih podataka.

8. Brisanje Vaših osobnih podataka

Vašu IP adresu i naziv Vašeg pružatelja internetskih usluga, koje spremamo iz sigurnosnih razloga, brišemo nakon sedam dana. Vaše osobne podatke u ostalom brišemo čim prestane postojati svrha u koju se oni prikupljaju i obrađuju. Spremanje osobnih podataka dulje od tog trenutka vrši se samo ako je to nužno sukladno zakonima, uredbama ili ostalim pravnim propisima kojima podliježemo u Europskoj uniji ili sukladno propisima država nečlanica, ako tamo postoji dotična primjerena razina zaštite podataka. Ako u pojedinačnom slučaju nije moguće brisanje, onda će se odgovarajući osobni podaci označiti s ciljem ograničenja njihove buduće obrade.

9. Prava ispitanika

a. Kao ispitanik kojem se obrađuju podaci imate pravo na pristup informacijama (čl. 15 GDPR-a), ispravak (čl. 16 GDPR-a), brisanje podataka (čl. 17 GDPR-a), ograničavanje obrade (čl. 18 GDPR-a) kao i na prenosivost podataka (čl. 20 GDPR-a). 

b. Ako ste nam dali suglasnost za obradu Vaših osobnih podataka, imate pravo opozvati je u svakom trenutku. Opoziv ne utječe na pravovaljanost obrade Vaših osobnih podataka do trenutka opoziva. Isto tako, opoziv ne utječe na daljnju obradu tih podataka koja se zasniva na nekoj drugoj pravnoj osnovi, kao npr. radi ispunjenja pravnih obveza (usp. odlomak „Pravne osnove obrade”).

c. P R A V O  P R I G O V O R A

Imate pravo da iz razloga koji proizlaze iz Vaše posebne situacije u svakom trenutku prigovorite obradi Vaših osobnih podataka koja se vrši na temelju čl. . 6 st. 1 e) Opće uredbe o zaštiti podataka (obrada podataka u javnom interesu) ili čl. 6 st. 1 f) Opće uredbe o zaštiti podataka (obrada podataka na temelju nekog odvagivanja interesa). Ako uložite prigovor, Vaše ćemo osobne podatke dalje obrađivati samo ako za to možemo dokazati obvezujuće opravdane razloge koji nadvladavaju Vaše interese, prava i slobode ili ukoliko obrada podataka služi postavljanju, ostvarivanju ili obrani pravnih zahtjeva.


d. Molimo Vas da svoje zahtjeve ili izjave po mogućnosti uputite na sljedeću adresu za kontakt:

zastitaosobnihpodataka@starimport.hr

e. Ako smatrate da obrada Vaših osobnih podataka krši zakonske propise, imate pravo podnijeti žalbu nadležnom tijelu za nadzor zaštite podataka (čl. 77 GDPR-a).

10. Bilten 

Ako se pretplatite na bilten ponuđen na našoj web stranici, podaci koje navedete kod prijave za bilten koristit će se samo za slanje biltena ukoliko ne dadete suglasnost za daljnje korištenje. Pretplatu možete otkazati u svakom trenutku putem mogućnosti odjave predviđene u biltenu.

11. Usluga središnjeg pristupa tvrtke Daimler Truck AG 

Putem usluge središnjeg pristupa tvrtke Daimler Truck AG možete se prijaviti na sve web stranice i aplikacije Grupe Daimler Truck i njezinih marki koje su priključene na tu uslugu. Uvjeti korištenja koji vrijede za te stranice i aplikacije sadrže posebne propise o zaštiti podataka. Uvjete korištenja možete pronaći na dotičnim stranicama za registraciju priključenih web stranica i aplikacija.

12. Prijenos podataka primateljima izvan Europskog gospodarskog prostora

a. Prilikom korištenja davatelja usluga (vidi točku 4.d), alata za analizu (vidi točku 5.) i tehnologija retargetiranja, osobni podaci se mogu prenositi i biti obrađivani od strane primatelja u zemljama izvan Europske unije ("EU") - Island, Lihtenštajn i Norveška (= Europsko gospodarsko područje), a osobito u SAD i Indiju.

b. U sljedećim zemljama, sa stajališta EU-a, postoji odgovarajuća razina zaštite osobnih podataka (tzv. "Odluka o primjerenosti") koja je u skladu sa standardima EU-a: Andora, Argentina, Kanada (ograničeno), Farski otoci, Guernsey, Izrael, Otok Man, Japan, Jersey, Novi Zeland, Švicarska, Urugvaj. Slažemo se s primateljima u drugim zemljama o korištenju standardnih ugovornih klauzula EU, obvezujućih korporativnih propisa ili EU-SAD-a ili Swiss-SAD u vezi Zaštite privatnosti kako bi se osigurala odgovarajuća razina zaštite u skladu sa zakonskim zahtjevima. Rado ćemo vam pružiti informacije o tome putem adrese navedene u odjeljku 9.d. podaci za kontakt.

13. Kolačići

Informacije o kolačićima koje koristimo i o njihovim funkcijama naći ćete u našim Napomenama u vezi kolačića.

Napomene u vezi kolačića

--
Stanje: Svibanj 2019