Cookie-k használata

A weboldal optimális kialakítása és folyamatos fejlesztése érdekében a Daimler cookie-kat használ. A weboldal további használatával Ön hozzájárul a cookie-k használatához.

További információk a cookie-tudnivalókban találhatók.

A felelős az adatvédelmi rendelet („GDPR“) értelmében:

Mercedes-Benz Hungária Kft. („Mi“)
Magyarország, 1133 Budapest
Váci út 96-98.

adatvedelem-mbhu@daimler.com

1. Adatvédelem

Örülünk látogatásának weboldalunkon és érdeklődésének ajánlataink iránt. Személyes adatainak védelme fontos számunkra. Ebben az adatvédelmi tájékoztatóban ismertetjük, hogy hogyan rögzítjük személyes adatait, mit teszünk azokkal, milyen célra és milyen jogalapon történik ez, és Önnek milyen jogai és lehetséges igényei kapcsolódnak ehhez. Ezen kívül a Daimler adatvédelmi irányelvre hivatkozunk:

Daimler adatvédelmi irányelv

„Weboldalaink használatára vonatkozó Adatvédelmi tájékoztatónk és a Daimler AG Adatvédelmi irányelve, valamint az Evobus GmbH ügyfelek számára szóló adatvédelmi tájékoztatója nem érvényesek az Ön tevékenységeire a közösségi hálózatok vagy más szolgáltatók olyan weboldalain, amelyeket Ön a weboldalainkon lévő hivatkozásokkal érhet el. Kérjük, tájékozódjon ezeknek a szolgáltatóknak a webhelyein az adatvédelmi rendelkezéseikről.”

2. Az Ön személyes adatainak rögzítése és feldolgozása

a. Ha felkeresi weboldalainkat, bizonyos adatokat tárolunk az Ön által használt böngészőről és operációs rendszerről, látogatása dátumáról és időpontjáról, a hozzáférés állapotáról (pl., hogy meg tudott-e nyitni egy weboldalt vagy hibajelzést kapott), a weboldal funkcióinak használatáról, az Ön által esetleg megadott keresendő kifejezésekről, az egyes oldalak megnyitásának gyakoriságáról, a letöltött fájlok megnevezését, az átvitt adatmennyiséget, a weboldalt, amelyről a mi weboldalainkra érkezett, és a weboldalt, amelyet a mi oldalainkról felkeres, amennyiben weboldalunk bal oldalára kattint vagy egy domaint közvetlenül böngészője ugyanazon regiszterkártyának (ill. ugyanazon ablakának) a beviteli mezőjében ad meg, amelyről weboldalunkat megnyitotta. Ezen kívül biztonsági okokból, kiváltképpen a weboldalunk elleni támadások vagy csalási kísérletek felismerése és megelőzése céljából, hét napig tároljuk az Ön IP-címét és az internet-szolgáltatója nevét.

b. Más személyes adatokat csak akkor tárolunk, ha Ön ezeket pl. egy regisztráció, kapcsolatfelvételi formanyomtatvány, körkérdés, nyereményjáték vagy egy szerződés végrehajtása keretében adja meg, és ebben az esetben is csak akkor, ha ez számunkra az Öntől kapott beleegyezés vagy az érvényes jogi előírások szerint (további információk erről a „Az adatfeldolgozás jogalapja“ c. cikkben) megengedett.

c. Sem a törvény, sem a szerződés nem kötelezi Önt személyes adatai megadására. Lehetséges azonban, hogy weboldalaink bizonyos funkciói személyes adatai megadásától függenek. Amennyiben ezekben az esetekben személyes adatait nem adja meg, az ahhoz vezethet, hogy egyes funkciók nem vagy csak korlátozott mértékben állnak rendelkezésére.

3. A felhasználás célja

a. A weboldalaink felkeresésekor rögzített személyes adatokat arra használjuk, hogy oldalainkat az Ön számára a lehető legkényelmesebben működtethessük, valamint számítástechnikai rendszereinket a támadásoktól és más jogellenes cselekményektől megvédhessük.

b. Amennyiben Ön további személyes adatokat ad meg, pl.. egy regisztráció, kapcsolatfelvételi formanyomtatvány, körkérdés, nyereményjáték vagy egy szerződés végrehajtása keretében, azokat csak a megadott célokra, ügyfélkezelésre és – amennyiben szükséges – esetleges üzleti folyamatok lebonyolítása és elszámolása céljából használjuk, mindenkor az ehhez szükséges mértékben.

4. Személyes adatok átadása harmadik fél számára; social pluginok

a. Weboldalaink harmadik fél ajánlatait is tartalmazhatják.Ha egy ilyen ajánlatra rákattint, a szükséges mértékben adatokat adunk át az adott Szolgáltatónak (pl. azt az adatot, hogy Ön ezt az ajánlatot nálunk találta és további információkat, melyeket Ön ehhez korábban már a mi weboldalainkon megadott).

b. Ha weboldalainkon közösségi hálózatok, mint a Facebook, Twitter és Google+ ún. „social pluginjait“ helyezzük el, azokat a következőképpen alkalmazzuk:

Ha felkeresi weboldalainkat, a social pluginok ki vannak kapcsolva, tehát nem történik adatok átvitele ezeknek a hálózatoknak az üzemeltetői felé. Ha valamelyik hálózatot használni kívánja, kattintson a mindenkori social pluginra, hogy közvetlenül kapcsolatba lépjen az adott hálózat szerverével.

Ha rendelkezik felhasználói fiókkal a hálózatnál és a social plugin aktiválásának pillanatában ott be van jelentkezve, a hálózat hozzá képes rendelni látogatását a mi weboldalainkon az Ön felhasználói fiókjához. Ha ezt el kívánja kerülni, kérjük, a social plugin aktiválása előtt lépjen ki az adott hálózatból. Más Daimler-weboldalak felkeresését egy közösségi hálózat nem tudja hozzárendelni, mielőtt Ön egy ott is megtalálható social plugint nem aktivált.

Ha egy social plugint aktivál, a hálózat az ezáltal rendelkezésre álló tartalmakat közvetlenül továbbítja az Ön böngészőjének, amely azokat a mi weboldalainkon megjeleníti. Ebben a helyzetben olyan adatátvitel is történhet, melyet a mindenkori közösségi hálózat kezdeményez és irányít. Az Ön és valamely közösségi hálózat kapcsolatára, a hálózat és az Ön rendszer között történő adatátvitelre és az Ön interakciójára az adott platformmal kizárólag az adott hálózat adatvédelmi rendelkezései érvényesek.

A social plugin addig marad aktív, amíg Ön azt nem deaktiválja vagy a cookie-jait nem törli.

Cookie-tudnivalók

c. Ha rákattint a linkre egy ajánlathoz vagy egy social plugint aktivál, előfordulhat, hogy személyes adatok az európai gazdasági téren kívüli országokhoz kerülnek, melyek az Európai Unió („EU“) nézőpontja szerint nem biztosítanak az EU-szabványok szerinti „megfelelő védelmi színvonalat“ a személyes adatok feldolgozásához. Kérjük, gondoljon erre a körülményre, mielőtt egy hivatkozásra kattint vagy egy social plugint aktivál és ezáltal kiváltja adatai átvitelét!

5. Titkosítás

A weboldal-látogatás során az elterjedt SSL-eljárást (Secure Socket Layer) alkalmazzuk, a mindenkor legmagasabb titkosítási fokozattal, melyet az Ön böngészője támogat. Rendszerint ez egy 256 Bites titkosítást jelent. Amennyiben böngészője nem támogatja a 256 Bites titkosítást, helyette egy 128 Bit v3-as technológiát alkalmazunk. Az, hogy internet-megjelenésünk egyes oldalai kódoltak-e, a böngésző címsorában felül található kulcs-, ill. lakat-szimbólum zárt megjelenítésén látható.

A továbbiakban megfelelő műszaki és szervezési biztonsági intézkedéseket alkalmazunk, hogy védjük adatait a véletlen vagy szándékos manipulációk, részleges vagy teljes elvesztés, megsemmisülés vagy harmadik fél jogosulatlan hozzáférése ellen. Biztonsági intézkedéseinket a műszaki fejlődésnek megfelelően folyamatosan továbbfejlesztjük.

6. Felhasználói adatok kiértékelése

Látogatóink érdeklődési irányainak és weboldalaink különösen népszerű területeinek meghatározására Piwiket alkalmazunk. Így weboldalunk tartalmát célzottabban tudjuk az Ön igényeihez igazítani és ezáltal javítani kínálatunkat az Ön számára.

Ha nem szeretné, hogy a Daimler információkat gyűjtsön és elemezzen látogatásáról, a jövőre vonatkozóan bármikor megtilthatja azt (Opt-Out).Tiltásának technikai megvalósításához böngészőjében egy Opt-Out cookie lesz elhelyezve. Ez a cookie kizárólag az Ön tiltásának hozzárendelésére szolgál. Kérjük, vegye figyelembe, hogy egy Opt-Out cookie műszaki okokból csak ahhoz a böngészőhöz alkalmazható, amelyből elhelyezték. Ha a cookie-kat törli, vagy egy másik böngészőt, ill. egy másik berendezést használ, a tiltást (Opt-Out) ismét el kell végeznie.

Kattintson ide, az Opt-Out-cookie elhelyezéséhez.

7. Biztonság

Műszaki és szervezési biztonsági intézkedéseket teszünk, az általunk kezelt adatainak védelmére manipulációk, elvesztés, károsodás és illetéktelen személyek általi hozzáférés ellen. Biztonsági intézkedéseinket a műszaki fejlődésnek megfelelően folyamatosan továbbfejlesztjük.

8. Az adatfeldolgozás jogalapja

a. Amennyiben Ön megadta számunkra a hozzájárulását személyes adatainak feldolgozásához, ez jogalapot biztosít a feldolgozásra (GDPR 6. cikk1. bekezdés a. pontja).

b. A személyes adatok feldolgozásának egy szerződés előkészítése vagy teljesítése céljából Önnel a GDPR 6. cikk1. bekezdés b. pontja ad jogalapot.

c. Amennyiben az Ön személyes adatainak feldolgozása jogi kötelezettségeink (pl. az adatok megőrzése) teljesítéséhez szükséges, erre a GDPR 6. cikk1. bekezdés c. pontja jogosít fel bennünket.

d. Ezen kívül személyes adatokat dolgozunk fel jogos érdekeink, valamint harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése céljából a GDPR 6. cikk 1. bek. f) pontja alapján. Számítástechnikai rendszereink működőképességének megőrzése, de saját és idegen termékek és szolgáltatások értékesítése és az üzleti kapcsolatok jogilag szükséges dokumentálása ilyen jogos érdekek.

9. Az Ön személyes adatainak törlése

Ha egy, weboldalainkon ajánlott, hírlevelet előfizet, a hírlevélre való feliratkozáskor megadott adatokat csak a hírlevél megküldéséhez használjuk, amennyiben Ön azok további használatához nem járul hozzá. A feliratkozását bármikor, a hírlevélben erre rendelkezésre álló leiratkozás segítségével visszavonhatja.

10. Az érintettek jogai

a. Az adatfeldolgozás által érintett személyként Önnek joga van a tájékoztatáshoz ( GDPR  15. cikk) helyesbítéséhez (GDPR 16. cikk) adatok törléséhez (GDPR 17. cikk)  feldolgozás korlátozásához (GDPR 18. cikk), valamint hordozhatóságához (GDPR 20. cikk).

b. Amennyiben Ön megadta számunkra a hozzájárulását személyes adatainak feldolgozásához, jogában áll ezt a hozzájárulást bármikor visszavonni. Személyes adatainak feldolgozásának jogszerűségét a hozzájárulás visszavonásáig a visszavonás nem érinti. Éppígy nem érinti ezeknek az adatoknak további feldolgozását más jogalapon, pl. jogi kötelezettségek teljesítése céljából (ld. „Az adatfeldolgozás jogalapja“ c. fejezet).

c. T I L T A K O Z Á S H O Z  V A L Ó  J O G

Jogában áll, olyan okokból, melyek az Ön különleges helyzetéből adódnak, bármikor tiltakozni érintett személyes adatai feldolgozása ellen, ami a GDPR 6. cikk1 e. pontja) (Adatfeldolgozás közérdekből) vagy a GDPR 6. cikk1 f. pontja) (Adatfeldolgozás az érdekek mérlegelése alapján) történik. Ha tiltakozik, személyes adatait csak akkor dolgozzuk fel a továbbiakban, ha feldolgozást olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel vagy alapvető jogaival és szabadságaival szemben, vagy amennyiben a feldolgozás a jogok érvényesítését, gyakorlását vagy jogigények megvédését szolgálja.

d. Kérjük Önt, igényeit vagy nyilatkozatait lehetőség szerint az alábbi e-mail címre küldje meg: data.protection@daimler.com

e. Amennyiben úgy véli, hogy személyes adatainak feldolgozása a törvényes előírásokba ütközik, jogában áll panaszt benyújtani egy illetékes adatvédelmi hatóságnál (GDPR  77. cikk).

11. Cookie-k

Információk az általunk alkalmazott cookie-król és azok funkcióiról a cookie-tudnivalókban találhatók.

Cookie-tudnivalók

 

Állapot: 2018. május