Ochrana osobních údajů.

Správcem osobních údajů ve smyslu nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) je:

EvoBus GmbH
HPC G562
Mercedesstraße 127/6
70327 Stuttgart
Německo

mbox-datenschutz-evobus[at]daimler.com

Jako pověřenec pro ochranu osobních údajů je jmenován:

EvoBus Česká republika s.r.o
Na Hůrce 211/10
CZ-16100 Praha 6 - Ruzyně

Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 58742
IČO: 25657704
DIČ: CZ699002988
EvoBus - společnost koncernu Daimler

data.protection[at]daimler.com

1. Ochrana osobních údajů

Jsme potěšeni, že jste navštívili naše webové stránky a máte zájem o naše nabídky. Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velkou prioritou. V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětlíme, jak získáváme vaše osobní údaje, co s nimi děláme, za jakým účelem a na jakém právním podkladě se tak činí, a která práva a nároky jsou s tímto pro vás spojeny. Navíc odkazujeme na směrnici k ochraně osobních údajů ve společnosti Daimler:

Směrnice o ochraně osobních údajů ve společnosti Daimler

Prohlášení o ochraně osobních údajů pro zákazníky

Naše prohlášení o ochraně osobních údajů pro použití našich webových stránek a směrnice o ochraně osobních údajů ve společnosti Daimler AG a prohlášení o ochraně osobních údajů pro zákazníky společnosti EvoBus GmbH neplatí pro vaše aktivity na webových stránkách sociálních sítí nebo jiných poskytovatelů, k nimž máte přístup prostřednictvím odkazů na našich webových stránkách. Informujte se prosím na webových stránkách těchto poskytovatelů o jejich ustanoveních k ochraně osobních údajů.

2. Zjišťování a zpracování vašich osobních údajů

a. Pokud navštívíte naše webové stránky, uložíme určité údaje o vámi používaném prohlížeči a operačním systému, datum a čas návštěvy, stav přístupu (např., zda jste mohli zobrazit webovou stránku, nebo se objevilo chybové hlášen), použití funkcí webových stránek, vámi případně zadané vyhledávané pojmy, četnost, s níž zobrazujete jednotlivé webové stránky, označení zobrazených souborů, přenesené množství dat, webové stránky, z nichž jste se dostali na naše webové stránky, a webové stránky, které navštívíte z našich webových stránek, ať už jste klikli na odkazy na našich webových stránkách, nebo jste zadali doménu přímo do adresního řádku příslušné záložky (nebo stejného okna) vašeho prohlížeče, takže jste otevřeli naše webové stránky. Z bezpečnostních důvodů – zejména z preventivních důvodů a také pro rozpoznání ataků na naše webové stránky nebo pokusů o podvod – navíc po dobu sedmi dnů ukládáme vaši IP adresu a jméno vašeho poskytovatele internetových služeb.

b. Jiné osobní údaje ukládáme jen v případě, že nám tyto údaje sdělíte např. v rámci registrace, kontaktního formuláře, dotazníku, soutěže o ceny nebo za účelem realizace smlouvy, a také v těchto případech jen tehdy, pokud je nám to dovoleno na základě vámi uděleného souhlasu nebo podle platných právních předpisů (další informace najdete dole v kapitole „Právní podklad zpracování“).

c. Nejste ani zákonem, ani smluvně, vázáni poskytovat své osobní údaje. Je ale možné, že určité funkce našich webových stránek závisí na poskytnutí osobních údajů. Jestliže v takovýchto případech osobní údaje neposkytnete, může to zapříčinit to, že vám tyto funkce nebudou k dispozici nebo budou k dispozici pouze částečně.

3. Účel použití

a. Osobní údaje zjištěné při návštěvě webových stránek použijeme pro jejich co nejkomfortnější provoz a ochranu našich IT systémů před ataky a jinými protiprávními jednáními.

b. Pokud nám sdělíte další osobní údaje např. v rámci registrace, kontaktního formuláře, dotazníku, soutěže o ceny nebo za účelem realizace smlouvy, použijeme tyto údaje k uvedeným účelům, k účelům správy zákazníka a v případě potřeby pro účely zpracování a vyúčtování případných obchodních procesů, vždy v příslušném potřebném rozsahu.

4. Přenos osobních údajů třetím stranám, pluginy pro sociální sítě

a. Naše webové stránky mohou obsahovat také nabídky třetích stran. Pokud na takovou nabídku kliknete, přeneseme v potřebném rozsahu údaje příslušnému poskytovateli (např. údaj o tom, že jste u nás našli tuto nabídku, a příp. další informace, které jste již uvedli na našich webových stránkách).

b. Pokud na našich webových stránkách používáme „pluginy pro sociální sítě“ u sociálních sítí jako Facebook, Twitter a Google+, implementujeme je takto:

Jestliže navštívíte naše webové stránky, jsou pluginy pro sociální sítě deaktivované, to znamená, že neprobíhá žádný přenos jakýchkoli dat provozovatelům těchto sítí. Pokud chcete použít sítě, klikněte na příslušný plugin pro sociální sítě, abyste navázali přímé spojení se serverem příslušné sítě.

Pokud máte v síti uživatelský účet a v okamžiku aktivace pluginu pro sociální sítě jste tam přihlášeni, může síť vaši návštěvu našich webových stránek přiřadit vašemu uživatelskému účtu. Pokud tomu chcete zabránit, pak se prosím před aktivací pluginu pro sociální sítě odhlaste ze sítě. Návštěvu jiných webových stránek společnosti Daimler nemůže sociální síť přiřadit, dokud jste neaktivovali plugin pro sociální sítě také tam.

Pokud aktivujete plugin pro sociální sítě, přenese síť takto dostupné obsahy přímo do vašeho prohlížeče, který si prohlíží naše webové stránky. V této situaci mohou probíhat také přenosy dat, které iniciuje a řídí příslušná sociální síť. Pro vaše spojení se sociální sítí, datové přenosy probíhající mezi sítí a vaším systémem a pro vaše interakce na této platformě platí výhradně ustanovení o ochraně osobních údajů příslušné sítě. 

Plugin pro sociální sítě zůstává aktivní, dokud jej nedeaktivujete nebo nesmažete cookies. 

Upozornění k souborům cookie

c. Jestliže kliknete na odkaz na nabídku nebo aktivujete plugin pro sociální sítě, může se stát, že se osobní údaje dostanou k poskytovatelům v zemích mimo Evropský hospodářský prostor, které z pohledu Evropské unie („EU“) nezaručují „přiměřenou úroveň ochrany“ dle standardu EU pro zpracování osobních údajů. Pamatujte, prosím, na tuto okolnost, než kliknete na odkaz nebo aktivujete plugin pro sociální sítě a spustíte tak přenos vašich údajů.

5. Šifrování

Během návštěvy webové stránky používáme obecně rozšířené zabezpečení SSL (Secure Sockets Layer) v kombinaci s nejvyšším stupněm šifrování, který podporuje váš prohlížeč. Zpravidla se jedná o 256bitové šifrování. Jestliže váš prohlížeč nepodporuje 256bitové šifrování, používáme místo něho 128bitové šifrování technologie v3. Zda je jednotlivá stránka našich webových stránek přenášena zašifrovaně, poznáte podle symbolu uzamčeného klíče, resp. uzamčeného zámku nahoře v adresním řádku vašeho prohlížeče.

Dále pro ochranu vašich údajů používáme technická a organizační bezpečnostní opatření, aby je chránila před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, částečnou nebo úplnou ztrátou, zničením nebo proti neoprávněnému přístupu třetích osob. Naše bezpečnostní opatření jsou průběžně zdokonalována v souladu s technologickým vývojem.

6. Vyhodnocení údajů o používání

Pro identifikaci preferencí návštěvníků a rozpoznání obzvlášť populárních sekcí naší internetové nabídky používáme Piwik. Můžeme tak obsahy našich internetových stránek cíleně přizpůsobit vašim potřebám a zlepšovat tak pro vás naši nabídku.

Nechcete-li, aby společnost Daimler shromažďovala a analyzovala informace o vaší návštěvě, můžete provádění této činnosti kdykoli odmítnout (opt-out). Pro technickou realizaci tohoto odmítnutí se ve vašem prohlížeči nainstaluje opt-out cookie. Tento cookie slouží výhradně k přiřazení vašeho odmítnutí. Nezapomeňte, prosím, že opt-out cookie lze z technických důvodů použít jen pro prohlížeč, v němž byl instalován. Pokud cookies vymažete nebo používáte jiný prohlížeč či jiné koncové zařízení, musíte opt-out provést opakovaně.

Klikněte zde pro spuštění opt-out cookie. 

7. Bezpečnost

Používáme technická a organizační bezpečnostní opatření, aby chránila vaše údaje, které spravujeme, před manipulací, ztrátou, zničením a před přístupem neoprávněných osob. Naše bezpečnostní opatření průběžně zdokonalujeme v souladu s technologickým vývojem.

8. Právní podklady zpracování

a. Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, představoval tento souhlas právní podklad pro zpracování (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR).

b. Pro zpracování osobních údajů pro účely navázání kontaktu nebo splnění smlouvy s vámi je právním podkladem čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. 

c. Pokud je zpracování vašich osobních údajů nutné ke splnění našich právních závazků (např. pro uchování dat), jsme k tomu oprávněni podle čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR.

d. Kromě toho zpracováváme osobní údaje pro účely ochrany našich oprávněných zájmů a oprávněných zájmů třetích stran podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Takovými oprávněnými zájmy je zachování funkčnosti našich IT systémů, ale také uvedení vlastních a cizích výrobků a služeb na trh a právně vyžadovaná dokumentace obchodních kontaktů. 

9. Vymazání vašich osobních údajů

Jestliže se na naší stránce přihlásíte k odběru nabízeného newsletteru, budou údaje zadané pro přihlášení k odběru newsletteru použity výhradně pro zasílání newsletteru, pokud nevyjádříte souhlas s dalším používáním údajů. Odběr newsletteru můžete kdykoliv zrušit prostřednictvím odkazu pro odhlášení, který naleznete v newsletteru.

10. Práva subjektu údajů

a. Jako osoba dotčená zpracováním dat máte právo na informace (čl. 15 GDPR), opravu (čl. 16 GDPR), výmaz dat (čl. 17 GDPR), omezení zpracování (čl. 18 GDPR) a přenositelnost dat (čl. 20 GDPR).

b. Jestliže jste souhlasili s naším zpracováním vašich osobních údajů, máte právo souhlas kdykoliv odvolat.. Právoplatnost zpracování osobních údajů až do odvolání souhlasu zůstává tímto nedotčeno. Rovněž nedotčeno zůstává další zpracování těchto dat na základě právního podkladu, například pro splnění právních závazků (viz kapitola „Právní podklady zpracování“).

c. PRÁVO VZNÉST NÁMITKU

Máte právo kdykoliv vznést námitku z důvodů, které vyplývají z vaší zvláštní situace, proti zpracování vašich osobních údajů, které probíhá na základě čl. 6 odst. 1 e) GDPR (zpracování dat ve veřejném zájmu) nebo čl. 6 odst. 1 f) GDPR (zpracování dat na základě vyvážení zájmů). Pokud vznesete námitku, budeme vaše osobní údaje dále zpracovávat jen tehdy, pokud k tomu můžeme doložit nezbytné oprávněné důvody, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo hájení právních nároků.

d. Prosíme vás, abyste vaše požadavky nebo prohlášení směřovali pokud možno na níže uvedenou kontaktní adresu: data.protection@daimler.com 

e. Jste-li toho názoru, že zpracování vašich osobních údajů porušuje zákonná zadání, máte právo podat stížnost u příslušného úřadu pro ochranu osobních údajů (čl. 77 GDPR). 

11. Cookies

Informace o námi používaných souborech cookie a jejich funkcích naleznete v našich upozorněních k souborům cookie.

Upozornění k souborům cookie

 

Stav: Květen 2018