Bus Rapid Transit (BRT)
Poradenství a koupě

Bus Rapid Transit (BRT)

Flexibilní koncepce dopravy.

Bus Rapid Transit je vysoce kvalitní systém autobusové dopravy, který umožňuje rychlou, pohodlnou a nákladově efektivní městskou mobilitu. Toho systém BRT dosahuje díky vyhrazeným jízdním pruhům, rychlé obslužnosti s krátkými intervaly a rovněž zaměřením se na marketing a zákaznický servis.*

Bus Rapid Transit zaznamenává od prvního uvedení systému do provozu v roce 1974 v brazilském městě Curitiba světový úspěch. Pro BRT neexistuje standardní řešení. Právě flexibilní přizpůsobení specifickým podmínkám jednotlivých měst je jedním z hlavních faktorů, pilířem úspěchu systému. Systémy BRT se dnes využívají na všech světadílech a v nejrůznějších městech – od megaměst jako Istanbul, Rio de Janeiro a Mexiko až po menší evropská města jako Štrasburk a Nantes ve Francii.

Ve společnosti Mercedes-Benz jsme přesvědčeni o výhodách, které BRT jako atraktivní dopravní systém s nízkými náklady přináší městům po celém světě. Chtěli bychom se podělit o úspěšné příběhy, sdělit výhody stávajících systémů BRT a zvýšit tak povědomí o systémech BRT jako velmi hospodárném způsobu dopravy.

Náš expertní tým BRT poskytuje městům podporu při vývoji, plánování systémů BRT, a to společně s různými partnery a v úzké spolupráci se všemi zúčastněnými stranami.

Díky našemu širokému portfoliu produktů, našim zkušenostem v oblasti servisu a poprodejních služeb a také díky naším podmínkám financování vozidel na míru plní náš integrovaný přístup přání našich zákazníků.

Mercedes-Benz aplikuje v oblasti BRT (Bus Rapid Transit) holistický přístup. Na základě našich dlouholetých zkušeností s BRT známe faktory úspěchu a rizika sytému. Nabízíme kompletní balíček, který tvoří vozidla i poradenské a finanční služby pro projekty BRT, což přispívá k úspěšnému zavedení systémů BRT.

Zavedení systému BRT je velmi složité, protože vytvoření systému závisí na potřebách cestujících a provozovatelů. Vnější faktory, jako jsou místní legislativa, předpisy na ochranu životního prostředí a energetické předpisy, tvoří rámcové podmínky systému.

Urbánní mobilita.

Urbánní mobilita.

Víme, že požadavky na urbánní mobilitu jsou v každém městě jiné. Víme, že místní úřady, projektanti plánování a rozvoje města a urbanisté znají své město a dopravní situaci nejlépe. Ve společnosti Mercedes-Benz shromažďujeme příklady osvědčených postupů v rámci globálních projektů BRT, analyzujeme je a posuzujeme z hlediska faktorů úspěchu a potenciálních rizik. Díky dlouholetým zkušenostem víme, jak města úspěšné systémy BRT zavedla a jak odstranila potenciální problémy. Poskytujeme cenné podněty a pomůžeme Vám s vytvořením optimálního návrhu systému.

Das BRT-Expertenteam.

Das BRT-Expertenteam.

áme expertní tým specialistů na BRT tvořený globálně působícími odborníky v oblasti plánování dopravy a územního plánování měst. Jako Váš partner pro řešení BRT na míru nabízíme podporu ve všech oblastech rozvoje a plánování – od analýzy a návrhu až po implementaci. Poskytujeme kompetentní podporu a reagujeme na Vaše potřeby, otázky a nápady v průběhu celého procesu.

Od roku 2008 žije více než polovina světové populace ve městech. OSN očekává, že tento podíl dosáhne v roce 2050 přibližně 70 procent – s rostoucí světovou populací. Lidská potřeba mobility se zvyšuje – i v metropolitních regionech zažívajících konjunkturu. Individuální dopravou již nelze tuto výzvu vyřešit. Východiskem z kolapsu dopravy je BRT. 

Krátké přepravní časy.

Vyhrazené jízdní pruhy, přednosti na křižovatkách a krátké časy strávené na zastávkách umožňují atraktivní přepravní časy.

Výhoda nižších nákladů oproti jiným dopravním prostředkům se srovnatelnou kapacitou.

Náklady na infrastrukturu systémů BRT jsou nižší než náklady na srovnatelné kolejové dopravní prostředky, které často vyžadují drahé systémy tunelů nebo nadzemních drah. Systémy BRT navíc profitují z nízkých provozních nákladů, zejména pokud jsou již vytvořeny servisní struktury a k dispozici zkušení pracovníci obsluhující stávající konvenční autobusové systémy.

Rychlá implementace.

Systémy BRT vyžadují podrobné plánování, aby bylo nalezeno optimální řešení pro dané lokální rámcové podmínky. Zkušenosti z projektů po celém světě však ukazují, že plánování a realizace systémů BRT stojí podstatně méně času, než je tomu u srovnatelných kolejových dopravních systémů.

Flexibilita návrhu a provozu.

Busbasierte Verkehrssysteme profitieren von der hohen Flexibilität des Systems in Bezug auf Infrastrukturgestaltung und Betrieb. Die Flexibilität des Busses als Verkehrsmittel ermöglicht Betriebsprogramme, bei denen Linien von der BRT-Infrastruktur in den normalen Straßenverkehr übergehen. Der Bau eigener Infrastrukturen ist nur dort notwendig, wo Vorteile generiert werden können und nicht zwangsweise entlang des gesamten Korridors.

Lepší ekologický profil díky vysoké účinnosti.

Kromě snížení lokálních emisí využitím BRT je třeba při hodnocení ekologičnosti dopravního prostředku zohlednit také globální emise. Vyhrazené jízdní pruhy a přednost jízdy vozidel vedou k vyváženému a plynulému stylu jízdy s méně zastávkami a nižší spotřebou paliva. Díky vysokému vytížení metrobusů jsou emise CO₂ v přepočtu na obyvatele navíc velmi nízké. Atraktivní nabídka systémů BRT jako doplňku městské mobility přispívá k celkovému posílení významu veřejné hromadné dopravy. V systémech BRT se používají moderní vozidla šetrná k životnímu prostředí splňující aktuální emisní normy. Na rozvíjejících se trzích se systémy BRT často ujímají role průkopníků v oblasti nových ekologických technologií pohonu a nových emisních norem.

  • Krátké přepravní časy
  • Nižších nákladů
  • Rychlá implementace
  • Flexibilita
  • Lepší ekologický profil

Úspěšný systém BRT se skládá z dobře naplánovaných jednotlivých komponent, které jsou navzájem optimálně sladěny. Pouze s holistickým přístupem plánování, který zohledňuje všechny relevantní aspekty, může systém BRT plně rozvinout své výhody.

Vyhrazené jízdní pruhy.

Vyhrazené jízdní pruhy.

Nejviditelnějším prvkem systému BRT jsou vyhrazené jízdní pruhy pro autobusy. Nezávislost …

Vyhrazené jízdní pruhy.

Nejviditelnějším prvkem systému BRT jsou vyhrazené jízdní pruhy pro autobusy. Nezávislost na okolní dopravní situaci umožňuje vysokou rychlost přepravy a vysokou spolehlivost provozu – k plné spokojenosti cestujících.

Priorita na semaforech.

Priorita na semaforech.

Důležitý prvek pro dosažení vysoké rychlosti přepravy představuje používání moderních …

Priorita na semaforech.

Důležitý prvek pro dosažení vysoké rychlosti přepravy představuje používání moderních inteligentních dopravních systémů (ITS). Autobusy tak mají na semaforech přednost a projíždějí křižovatkami bez ztráty času.

Bezbariérový přístup.

Bezbariérový přístup.

Zastávky systému BRT umožňují jednoúrovňový nástup do vozidla, poskytují rychlý …

Bezbariérový přístup.

Zastávky systému BRT umožňují jednoúrovňový nástup do vozidla, poskytují rychlý nástup a výstup i snadný přístup pro cestující se sníženou mobilitou. V Evropě, Severní Americe a ve většině asijských měst jsou zastávky navrženy pro použití nízkopodlažních autobusů. Speciální obrubníky umožňují řidičům autobusů přesně najet na definované místo zastávek.

Většina systémů BRT v Latinské Americe sází na zastávky se zvýšenými nástupišti, které rovněž zajišťují jednoúrovňový nástup do vysokopodlažních autobusů vyznačujících se velmi snadnou údržbou a vysokou kapacitou.

Pre-ticketing.

Pre-ticketing.

Prodej jízdenek v systémech BRT probíhá na zastávkách, nikoliv u řidiče. Tím se zkrátí čas …

Pre-ticketing.

Prodej jízdenek v systémech BRT probíhá na zastávkách, nikoliv u řidiče. Tím se zkrátí čas strávený na zastávkách a systém přináší atraktivní přepravní časy. U systémů BRT je zaručena flexibilita jak u výběru systému jízdenek, tak u metody kontroly jízdenek. Tak jsou možné otevřené i uzavřené systémy jízdenek.

Intermodální propojení.

Intermodální propojení.

Linky systému BRT jsou součástí sítě integrovaného dopravního systému s různými …

Intermodální propojení.

Linky systému BRT jsou součástí sítě integrovaného dopravního systému s různými způsoby dopravy, které jsou obvykle vzájemně optimálně propojeny.

Systémy BRT v Latinské Americe se skládají obvykle z hlavních linek, které jsou v krátkých intervalech obsluhovány kloubovými autobusy, a periferních spojů pro svoz cestujících z předměstí k přestupním terminálům.

V systémech zavedených v Evropě a v Severní Americe jsou kromě optimálního spojení s jinými veřejnými dopravními prostředky implementovány často také systémy P+R (Park and Ride) nebo B+R (Bike and Ride) a veřejné systémy půjčování kol v blízkosti zastávek.

Vozidla BRT.

Vozidla BRT.

Autobusy používané v systémech BRT jsou přizpůsobeny specifickým požadavkům …

Vozidla BRT.

Autobusy používané v systémech BRT jsou přizpůsobeny specifickým požadavkům každého systému. Tyto adaptace zahrnují technologii hnacího systému, velikost a výšku podlahy autobusu i jeho návrh.

Většina systémů po celém světě se provozuje s autobusy poháněnými naftovými motory. Flexibilita systému ale umožňuje používat nejrůznější technologie hnacího systému. Kloubové autobusy se osvědčily jako nejlepší volba pro systémy BRT po celém světě. Extra dlouhé autobusy mohou ještě zvýšit kapacitu.

První systém BRT vznikl v sedmdesátých letech v Latinské Americe, kde rychlý nárůst populace ve městech způsobil velké dopravní problémy. Obrovská poptávka po dopravě a finanční situace měst vyžadovala inovativní řešení. Tak byl vyvinut nový dopravní systém dopravy s nízkými náklady, který zajišťuje mobilitu všech vrstev obyvatelstva a je mezitím uznáván po celém světě. Úspěch BRT přispěl k celosvětovému rozšíření těchto systémů; v současnosti se globálně provozuje více než 180 systémů vozidel a mnoho dalších je ve fázi výstavby nebo plánování. Autobusy značky Mercedes-Benz se úspěšně používají v systémech BRT po celém světě, od velmi dlouhého kloubového autobusu až po minibus jako shuttlebus. Společně s našimi zkušenostmi při servisu a dodávkách náhradních dílů, i s řešeními financování na míru přispívají k úspěchu systému BRT také autobusy značky Mercedes-Benz.

*Zdroj: ITDP (2007), Bus Rapid Transit – Planning Guide, 3rd edition, New York