Bus Rapid Transit (BRT)
Advies & kopen

Bus Rapid Transit (BRT)

Het flexibele verkeersconcept.

Bus Rapid Transit is een kwalitatief hoogwaardig busverkeerssysteem dat snelle, comfortabele en kostenefficiënte stedelijke mobiliteit biedt. BRT bereikt dit door eigen rijstroken, snelle en korte cyclustijden en zijn focus op marketing en klantenservice.*

Bus Rapid Transit heeft zich sinds de inbedrijfstelling van het eerste systeem in 1974 in het Braziliaanse Curitiba tot een wereldwijd succesverhaal ontwikkeld. Voor BRT is er geen standaard oplossing. Veel meer is de flexibele aanpassing aan de specifieke omstandigheden van iedere stad één van de centrale succesfactoren van het systeem. BRT-systemen zijn vandaag de dag op alle continenten en in de verschillende steden in bedrijf – van megasteden als Istanboel, Rio de Janeiro en Mexico City tot de kleinere Europese steden als Straatburg en Nantes in Frankrijk.

Wij bij Mercedes-Benz zijn overtuigd van de voordelen die BRT als attractief en goedkoop verkeerssysteem voor steden over de hele wereld biedt. Wij willen de succesverhalen en voordelen van de bestaande BRT-systemen doorvertellen om de bekendheid van BRT als bijzonder rendabel verkeersmiddel te vergroten.

Ons BRT-expertteam begeleidt gezamenlijk met diverse partners en in nauwe samenwerking met alle betrokken steden bij de ontwikkeling en planning van uw BRT-systemen.

Met onze brede productportfolio, onze ervaring op het gebied van onderhoud en aftersales alsook onze op maat gesneden condities voor voertuigfinanciering vervult onze geïntegreerde aanpak de wensen van onze klanten.

Mercedes-Benz beoogt voor Bus Rapid Transit (BRT) een overkoepelende aanpak. Door onze jarenlange ervaring met BRT kennen wij de succesfactoren en risico's van het systeem. Wij bieden een totaalpakket aan dat uit voertuigen alsmede advies- en financieringsdiensten voor BRT-projecten bestaat, wat aan een succesvolle invoering van BRT-systeem bijdraagt.

De invoering van een BRT-systeem komt zeer complex tot stand omdat de vormgeving van het systeem afhankelijk is van de behoeften van de passagiers en exploitanten. Externe factoren zoals de lokale wetgeving, milieu- en energievoorschriften vormen de randvoorwaarden van het systeem.

Stedelijke mobiliteit.

Stedelijke mobiliteit.

Wij weten dat de eisen aan de stedelijke mobiliteit in iedere stad verschillend zijn. Wij weten dat lokale overheidsinstanties en stadsplanners hun stad en de verkeerssituatie het beste kennen. Bij Mercedes-Benz verzamelen wij best-practice voorbeelden van wereldwijde BRT-projecten en onderzoeken hun succesfactoren en potentiële risico's. Door onze jarenlange ervaring weten wij hoe steden succesvolle BRT-systemen hebben ingevoerd en potentiële struikelblokken uit de weg geruimd hebben. Wij geven waardevolle aanzetten en helpen u bij de optimale vormgeving van het systeem.

Het BRT-expertteam.

Het BRT-expertteam.

Wij hebben een speciaal BRT-expertteam met wereldwijd opererende specialisten in verkeers- en stedenbouwkundige planning. Als uw partner voor op maat gesneden BRT-oplossingen bieden wij u ondersteuning op alle gebieden van de ontwikkeling en planning – van de analyse en ontwikkeling tot de implementatie. Wij bieden een competente ondersteuning voor uw behoeften, vragen en ideeën tijdens het gehele proces.

Sinds 2008 leeft meer dan de helft van de wereldbevolking in steden. De UNO verwacht dat dit aandeel, bij een groeiende wereldbevolking, in 2050 rond de 70 procent zal zijn. De mobiliteitsbehoefte van de mensen stijgt, ook in de boomende metropoolregio's. Met particulier vervoer kan deze uitdaging niet worden gehaald. Een uitweg uit het verkeersinfarct heet BRT.

Korte reistijden.

Eigen rijstroken, voorrang op kruispunten en korte wachttijden bij haltes maken attractieve reistijden mogelijk.

Lage kosten ten opzichte van andere verkeersmiddelen met vergelijkbare capaciteit.

Infrastructuurkosten voor BRT-systemen zijn lager dan de kosten van vergelijkbare railgebonden verkeersmiddelen, die dikwijls kostbare tunnel- of viaductspoorconstructies nodig hebben. Bovendien profiteren BRT-systemen van geringe bedrijfskosten, met name wanneer onderhoudsconstructies en ervaren arbeidskrachten van reeds aanwezige, conventionele bussystemen beschikbaar zijn.

Snelle implementatie.

BRT-systemen vereisen een gedetailleerde planning om de optimale oplossingen voor de gegeven lokale randvoorwaarden te vinden. Ervaringen uit projecten wereldwijd tonen echter aan dat voor de planning en realisatie van BRT-systemen duidelijk minder tijd nodig is als voor vergelijkbare railgebonden verkeerssystemen.

Flexibel in vormgeving en bedrijf.

Busgebaseerde verkeerssystemen profiteren van de grote flexibiliteit van het systeem met betrekking tot infrastructuurvormgeving en bedrijf. De flexibiliteit van de bus als verkeersmiddel maakt bedrijfsprogramma's mogelijk waarbij lijnen van de BRT-infrastructuur in het normale wegverkeer overgaan. De bouw van eigen infrastructuren is alleen daar nodig waar voordelen gegenereerd kunnen worden en niet noodgedwongen langs het gehele traject.

Verbeterd milieuprofiel door hoge efficiëntie.

Naast de verlaging van lokale uitstoot van schadelijke stoffen door BRT moet ook rekening worden gehouden met de globale uitstoot van schadelijke stoffen bij de beoordeling van de milieuvriendelijkheid van een verkeersmiddel. De gescheiden rijstroken en de voorrang van de voertuigen leiden tot een evenwichtige rijstijl met minder stops en een lager brandstofverbruik. Door de grote benutting van de BRT-bussen is de CO₂-uitstoot per persoon bovendien zeer gering. Het attractieve assortiment BRT-systemen als aanvulling van de stedelijke mobiliteit stimuleert het gebruik van het openbare vervoer. In BRT-systemen worden moderne, milieuvriendelijke voertuigen ingezet, die aan de meest actuele emissienormen voldoen. In groeimarkten bekleden BRT-systemen dikwijls een voortrekkersrol m.b.t. nieuwe, milieuvriendelijke aandrijftechnologieën en nieuwe emissienormen.

  • Korte reistijden
  • Lage kosten
  • Snelle implementatie
  • Flexibel
  • Verbeterd milieuprofiel

Een succesvol BRT-systeem bestaat uit goed geplande afzonderlijke componenten, die optimaal op elkaar zijn afgestemd. Alleen met een overkoepelend plan van aanpak, waarbij rekening wordt gehouden met alle relevante aspecten, kan een BRT-systeem zijn voordelen volledig ontplooien.

Separate rijstroken.

Separate rijstroken.

Het meest zichtbare element van een BRT-systeem zijn de exclusieve busbanen. De …

Separate rijstroken.

Het meest zichtbare element van een BRT-systeem zijn de exclusieve busbanen. De onafhankelijkheid van de verkeerssituatie zorgt voor korte reistijden en een hoge betrouwbaarheid van het bedrijf, geheel tot tevredenheid van de passagiers.

Voorrangschakeling.

Voorrangschakeling.

Een belangrijk element voor het bereiken van een korte reistijd is de inzet van moderne 'ITS' …

Voorrangschakeling.

Een belangrijk element voor het bereiken van een korte reistijd is de inzet van moderne 'ITS' (Intelligent Transport Systems). De bussen krijgen daarmee van lichtsignaalinrichtingen voorrang en kunnen kruispunten zonder tijdverlies passeren.

Barrièrevrije toegang.

Barrièrevrije toegang.

BRT-haltes bieden een traploos instappen in het voertuig, maken snel in- en uitstappen mogelijk …

Barrièrevrije toegang.

BRT-haltes bieden een traploos instappen in het voertuig, maken snel in- en uitstappen mogelijk en zorgen voor een makkelijke toegang voor passagiers die minder mobiel zijn. In Europa, Noord-Amerika en de meeste Aziatische steden zijn er haltes voor de inzet van lagevloerbussen gebouwd. Speciale stoepranden stellen buschauffeurs in staat nauwkeurig bij haltes te stoppen.

De meeste BRT-systemen in Zuid-Amerika hebben haltes met verhoogde platforms, de eveneens een traploos instappen in de bijzonder onderhoudsvriendelijke hogevloervoertuigen met grote capaciteit mogelijk maken.

Pre-ticketing.

Pre-ticketing.

De kaartenverkoop in BRT-systemen gebeurt aan de haltes en niet bij de chauffeur. De leidt …

Pre-ticketing.

De kaartenverkoop in BRT-systemen gebeurt aan de haltes en niet bij de chauffeur. De leidt tot verkorte stoptijden bij de haltes en attractieve korte reistijden. BRT-systemen zijn zowel qua keuze van hun ticketsysteem alsook qua methode van kaartcontrole flexibel. Daardoor zijn zowel open als gesloten ticketsystemen mogelijk.

Intermodale verbinding.

Intermodale verbinding.

BRT-lijnen zijn een deel van een openbaarvervoersnetwerk met verschillende …

Intermodale verbinding.

BRT-lijnen zijn een deel van een openbaarvervoersnetwerk met verschillende vervoersmiddelen, die in de regel optimaal onderling verbonden worden.

De Zuid-Amerikaanse BRT-systemen bestaan vaak uit hoofdlijnen, die met gelede bussen in korte cyclustijden bediend worden, en pendeldiensten uit de voorsteden die naar speciale overstapterminals rijden.

In Europese en Noord-Amerikaanse systemen worden naast de optimale verbinding met anderen openbare verkeersmiddelen ook plaatsen voor P+R (Park and Ride) of B+R (Bike and Ride) en fietsverhuursysteem in de buurt van de haltes aangelegd.

BRT voertuigen.

BRT voertuigen.

De bussen die in BRT-systemen worden ingezet, zijn aan de specifieke eisen van het …

BRT voertuigen.

De bussen die in BRT-systemen worden ingezet, zijn aan de specifieke eisen van het betreffende systeem aangepast. Deze aanpassingen omvatten de aandrijftechnologie, de grootte en vloerhoogte van de bus, en zijn vormgeving.

De meeste systemen wereldwijd draaien op dieselbussen. De flexibiliteit van het systeem maakt echter de inzet van de meest uiteenlopende aandrijftechnologieën mogelijk. Gelede bussen hebben wereldwijd bewezen de beste keuzemogelijkheid voor BRT-systemen te zijn. Extra lange bussen kunnen bovendien een verhoogde capaciteit bieden.

Het eerste BRT-systeem ontstond in de jaren 70 in Zuid-Amerika, waar de snelle bevolkingsgroei in de steden grote verkeersproblemen veroorzaakte. De enorme vraag naar vervoer en de financiële situatie van de steden verlangen een innovatieve oplossing. Zo werd een nieuw, goedkoop verkeerssysteem ontwikkeld, dat mobiliteit voor alle lagen van de bevolking mogelijk maakt en ondertussen wereldwijde erkenning heeft. Het succes van BRT heeft tot een wereldwijd verbreding van deze systemen bijgedragen; ondertussen zijn wereldwijd meer dan 180 voertuigsystemen in bedrijf en nog veel meer in aanbouw of planning. Bussen van Mercedes-Benz worden wereldwijd succesvol in BRT-systemen ingezet, van de extra lange gelede bus tot de minibus als pendeldienst. In combinatie met onze ervaring in onderhoud en onderdeelverschaffing, alsmede op maat gesneden financiering dragen Mercedes-Benz bussen ten dele bij aan het succes van BRT.

*Bron: ITDP (2007), Bus Rapid Transit – Planning Guide, 3rd edition, New York