Bus Rapid Transit (BRT)
Συμβουλές & Αγορά

Bus Rapid Transit (BRT)

Το ευέλικτο σύστημα συγκοινωνιών.

Το σύστημα Bus Rapid Transit είναι ένα κορυφαίο σύστημα αστικών συγκοινωνιών με λεωφορεία, που προσφέρει γρήγορη, άνετη και οικονομική κινητικότητα μέσα στην πόλη. Αυτό επιτυγχάνεται με ξεχωριστές λωρίδες κυκλοφορίας, γρήγορη λειτουργία με πυκνά δρομολόγια και έχοντας στο επίκεντρο το μάρκετινγκ και την εξυπηρέτηση πελατών. *

Το Bus Rapid Transit, μετά την πρώτη εμφάνιση του συστήματος το 1974 στη Curitiba στη Βραζιλία, εξελίχθηκε σε παγκόσμια επιτυχία. Για το BRT δεν υπάρχει καμία στάνταρ λύση. Ένας από τους βασικούς παράγοντες επιτυχίας του συστήματος είναι η ευέλικτη προσαρμογή του στις συνθήκες κάθε πόλης. Σήμερα, τα συστήματα BRT λειτουργούν σε όλες τις ηπείρους και σε διάφορες πόλεις – από μεγαλουπόλεις όπως Κωνσταντινούπολη, Ρίο ντε Τζανέιρο και Πόλη του Μεξικού μέχρι μικρότερες ευρωπαϊκές πόλεις, όπως το Στρασβούργο και η Νάντη στη Γαλλία.

Εμείς, στη Mercedes-Benz, έχουμε πειστεί για τα πλεονεκτήματα που προσφέρει το BRT ως ελκυστικό και συμφέρον σύστημα αστικών συγκοινωνιών σε όλο τον κόσμο. Θέλουμε να διαδώσουμε τις ιστορίες επιτυχίας και τα πλεονεκτήματα των υπαρχόντων συστημάτων BRT, με στόχο να αυξηθεί η αναγνωρισιμότητα του BRT ως ιδιαιτέρως οικονομικό μέσο μεταφορών.

Κατά την ανάπτυξη και το σχεδιασμό των δικών σας συστημάτων BRT, η ομάδα των ειδικών μας για το BRT θα είναι δίπλα σας, μαζί με διάφορους συνεργάτες και σε στενή συνεργασία με όλες τις συμμετέχουσες πόλεις.

Η ευρεία γκάμα των προϊόντων μας, η εμπειρία μας στον τομέα της συντήρησης και του After-Sales, καθώς και οι ευέλικτοι όροι μας σε θέματα χρηματοδότησης οχημάτων, ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών μας.

Στον τομέα του Bus Rapid Transit (BRT) η Mercedes-Benz έχει μια ενιαία προσέγγιση. Χάρη στη μακρόχρονη εμπειρία μας με το BRT γνωρίζουμε τους παράγοντες επιτυχίας και τους κινδύνους του συστήματος. Προσφέρουμε ένα συνολικό πακέτο, που αποτελείται από οχήματα και υπηρεσίες συμβουλευτικής και χρηματοδότησης για έργα BRT, που συμβάλλει στην επιτυχημένη εφαρμογή των συστημάτων BRT.

Η εφαρμογή ενός συστήματος BRT είναι πολύ σύνθετη, γιατί η διαμόρφωση του συστήματος εξαρτάται από τις ανάγκες των επιβατών και των διαχειριστών. Εξωτερικοί παράγοντες όπως η τοπική νομοθεσία, οι κανονισμοί για το περιβάλλον και την ενέργεια, αποτελούν τις συνθήκες-πλαίσιο του συστήματος.

Κινητικότητα μέσα στην πόλη.

Κινητικότητα μέσα στην πόλη.

Ξέρουμε, ότι οι απαιτήσεις της αστικής κινητικότητας διαφέρουν από πόλη σε πόλη. Ξέρουμε, ότι οι τοπικές αρχές και οι πολεοδομικές υπηρεσίες γνωρίζουν καλύτερα την πόλη σας και την κυκλοφοριακή κατάσταση. Στη Mercedes-Benz συλλέγουμε best-practice παραδείγματα από όλα τα έργα BRT και τα εξετάζουμε αναφορικά με τους παράγοντες επιτυχίας και τους πιθανούς κινδύνους τους. Με βάση τη μακρόχρονη εμπειρία μας, ξέρουμε με ποιο τρόπο έχει εφαρμοστεί επιτυχώς το BRT σε διάφορες πόλεις και ποια πιθανά εμπόδια έχουν ξεπεραστεί. Παρέχουμε πολύτιμες παρατηρήσεις και συμβάλλουμε στη βέλτιστη διαμόρφωση του συστήματος.

Η ομάδα ειδικών BRT.

Η ομάδα ειδικών BRT.

Έχουμε μια ομάδα ειδικών BRT με εξειδικευμένους συνεργάτες που δραστηριοποιούνται στο συγκοινωνιακό και πολεοδομικό σχεδιασμό. Ως συνεργάτης σας για εξατομικευμένες λύσεις BRT, σας προσφέρουμε υποστήριξη σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης και του σχεδιασμού –από την ανάλυση και την ανάπτυξη έως την υλοποίηση. Σας προσφέρουμε την κατάλληλη υποστήριξη για τις ανάγκες σας, τις ερωτήσεις και τις ιδέες που προκύπτουν στη διάρκεια της συνολικής διαδικασίας.

Από το 2008, ο περισσότερος από το μισό πληθυσμό της γης ζει σε πόλεις. Ενόψει της αύξησης του παγκόσμιου πληθυσμού, ο Ο.Η.Ε. προβλέπει ότι το 2050 αυτό το ποσοστό θα έχει φτάσει το 70 τοις εκατό περ. Οι ανάγκες κινητικότητας των ανθρώπων αυξάνονται, ακόμη και στις ραγδαία αναπτυσσόμενες μητροπολιτικές περιοχές. Η πρόκληση αυτή δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπιστεί με τη χρήση ιδιωτικών μεταφορικών μέσων. Η απάντηση στην κατάρρευση των συστημάτων μεταφορών ονομάζεται BRT.

Σύντομοι χρόνοι μετακίνησης.

Ξεχωριστές λωρίδες κυκλοφορίας, προτεραιότητα σε διασταυρώσεις και σύντομοι χρόνοι παραμονής στις στάσεις υπόσχονται ελκυστικούς χρόνους μετακίνησης.

Πλεονεκτήματα κόστους έναντι των άλλων μεταφορικών μέσων με παρόμοια χαρακτηριστικά.

Το κόστος υποδομής για τα συστήματα BRT είναι χαμηλότερο από το κόστος παρόμοιων μεταφορικών μέσων σταθερής τροχιάς, που συχνά απαιτούν πολυέξοδα έργα υποδομής για σήραγγες ή υπέργειους σιδηρόδρομους. Επιπλέον, τα συστήματα BRT επωφελούνται από το χαμηλό κόστος λειτουργίας, ειδικότερα εάν υπάρχουν οι υποδομές για συντήρηση και το εργατικό δυναμικό από ήδη υπάρχοντα, συμβατικά συστήματα λεωφορείων.

Γρήγορη υλοποίηση.

Τα συστήματα BRT απαιτούν προσεκτικό προγραμματισμό για την εξεύρεση της βέλτιστης λύσης που θα ταιριάζει στις συνθήκες της κάθε περιοχής. Ωστόσο, οι εμπειρίες από διάφορα έργα παγκοσμίως δείχνουν ότι ο προγραμματισμός και η υλοποίηση συστημάτων BRT απαιτούν σημαντικά λιγότερο χρόνο από ό,τι άλλα παρόμοια μεταφορικά μέσα σταθερής τροχιάς.

Ευέλικτο στη διαμόρφωση και τη λειτουργία.

Τα συστήματα αστικών συγκοινωνιών με λεωφορεία επωφελούνται από την υψηλή ευελιξία του συστήματος σε ό,τι αφορά στην υποδομή και τη λειτουργία. Η ευελιξία του λεωφορείου ως μεταφορικό μέσο προσφέρει προγράμματα λειτουργίας, στα οποία οι γραμμές της υποδομής BRT "μπλέκεται" με την κανονική οδική κυκλοφορία. Η κατασκευή ξεχωριστών υποδομών είναι απαραίτητη μόνο εκεί που μπορεί να αποφέρει οφέλη και όχι αναγκαστικά κατά μήκος όλης της λωρίδας διέλευσης.

Βελτιωμένο περιβαλλοντικό προφίλ χάρη στην υψηλή απόδοση.

Κατά την αξιολόγηση της φιλικότητας ενός μεταφορικού μέσου προς το περιβάλλον, εκτός από τη μείωση των τοπικών εκπομπών λόγω BRT, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι παγκόσμιες εκπομπές. Οι ξεχωριστές λωρίδες κυκλοφορίας και η προτεραιότητα των οχημάτων προσφέρουν έναν ισορροπημένο τρόπο οδήγησης με λιγότερες στάσεις και χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου. Επιπλέον, χάρη στο υψηλό ποσοστό χρήσης των λεωφορείων BRT, οι εκπομπές CO₂ κατά κεφαλή είναι πολύ χαμηλές. Η ελκυστική προσφορά των συστημάτων BRT ως προσθήκη στην αστική κινητικότητα συμβάλλει στη μετατόπιση της κυκλοφορίας προς όφελος των δημόσιων μεταφορών. Στα συστήματα BRT χρησιμοποιούνται σύγχρονα, οικολογικά οχήματα, που συμμορφώνονται με τα τελευταία πρότυπα καυσαερίων. Στις αναδυόμενες αγορές τα συστήματα BRT ανοίγουν το δρόμο για νέες, φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες μετάδοσης κίνησης και νέα πρότυπα καυσαερίων.

  • Σύντομοι χρόνοι μετακίνησης
  • Πλεονεκτήματα κόστους
  • Γρήγορη υλοποίηση
  • Ευελιξία
  • Βελτιωμένο περιβαλλοντικό προφ

Ένα επιτυχημένο σύστημα BRT αποτελείται από καλά σχεδιασμένα επιμέρους στοιχεία, που ταιριάζουν απόλυτα μεταξύ τους. Μόνο με μια ενιαία προσέγγιση σχεδιασμού, που λαμβάνει υπόψη όλες τις σχετικές πτυχές, μπορούν να αναδειχθούν πλήρως οι αρετές του συστήματος BRT.

Ξεχωριστές λωρίδες κυκλοφορίας.

Ξεχωριστές λωρίδες κυκλοφορίας.

Το πιο εμφανές στοιχείο ενός συστήματος BRT είναι οι αποκλειστικές λεωφορειολωρίδες …

Ξεχωριστές λωρίδες κυκλοφορίας.

Το πιο εμφανές στοιχείο ενός συστήματος BRT είναι οι αποκλειστικές λεωφορειολωρίδες. Η ανεξαρτησία από την υπόλοιπη κυκλοφορία προσφέρει υψηλές ταχύτητες κίνησης και μεγάλη αξιοπιστία, αυξάνοντας την ικανοποίηση των επιβατών.

Προτεραιότητα.

Προτεραιότητα.

Ένα σημαντικό στοιχείο για υψηλές ταχύτητες κίνησης είναι η χρήση σύγχρονων "ITS" …

Προτεραιότητα.

Ένα σημαντικό στοιχείο για υψηλές ταχύτητες κίνησης είναι η χρήση σύγχρονων "ITS" (Intelligent Transport Systems, Συστήματα Ευφυών Μεταφορών). Τα λεωφορεία έχουν προτεραιότητα στα συστήματα φωτεινών σηματοδοτών και μπορούν να περνούν από τις διασταυρώσεις χωρίς καθυστέρηση.

Ελεύθερη πρόσβαση.

Ελεύθερη πρόσβαση.

Οι στάσεις BRT προσφέρουν εύκολη είσοδο στο όχημα χωρίς σκαλοπάτια, γρήγορη …

Ελεύθερη πρόσβαση.

Οι στάσεις BRT προσφέρουν εύκολη είσοδο στο όχημα χωρίς σκαλοπάτια, γρήγορη επιβίβαση και αποβίβαση, καθώς και εύκολη πρόσβαση στους επιβάτες με κινητικά προβλήματα. Στην Ευρώπη, στη Βόρεια Αμερική και στις περισσότερες ασιατικές πόλεις έχουν σχεδιαστεί στάσεις για τη χρήση λεωφορείων χαμηλού δαπέδου. Χάρη στα ειδικά κράσπεδα, οι οδηγοί των λεωφορείων μπορούν να ξεκινούν ακριβώς από τη στάση.

Η πλειονότητα των συστημάτων BRT στη Λατινική Αμερική περιλαμβάνει στάσεις με υπερυψωμένες πλατφόρμες, που επιτρέπουν την επιβίβαση χωρίς σκαλοπάτια σε οχήματα υπερυψωμένου δαπέδου αυξημένης μεταφορικής ικανότητας, που είναι ιδιαίτερα εύκολα στη συντήρηση.

Pre-ticketing.

Pre-ticketing.

Στα συστήματα BRT η πώληση εισιτηρίων γίνεται στις στάσεις και όχι από τον οδηγό. Αυτό …

Pre-ticketing.

Στα συστήματα BRT η πώληση εισιτηρίων γίνεται στις στάσεις και όχι από τον οδηγό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σύντομους χρόνους παραμονής στις στάσεις και ελκυστικούς χρόνους μετακίνησης. Τα συστήματα BRT είναι ευέλικτα σε ό,τι αφορά στην επιλογή του συστήματος εισιτηρίων, αλλά και στη μέθοδο του ελέγχου εισιτηρίων. Έτσι υπάρχει η δυνατότητα για ανοικτά και κλειστά συστήματα εισιτηρίων.

Διατροπική σύνδεση.

Διατροπική σύνδεση.

Οι γραμμές BRT είναι μέρος ενός δικτύου δημοσίων αστικών μεταφορών (ÖPNV) με διάφορα …

Διατροπική σύνδεση.

Οι γραμμές BRT είναι μέρος ενός δικτύου δημοσίων αστικών μεταφορών (ÖPNV) με διάφορα μέσα μεταφοράς, που, συνήθως, συνδέονται μεταξύ τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Τα συστήματα BRT στη Λατινική Αμερική αποτελούνται από βασικές γραμμές, στις οποίες κινούνται πολύ συχνά αρθρωτά λεωφορεία, και γραμμές-τροφοδότες από τα προάστια, που περνούν από ειδικούς σταθμούς μετεπιβίβασης.

Στα ευρωπαϊκά και βορειοαμερικάνικα συστήματα, εκτός από τη βέλτιστη σύνδεση με άλλες δημόσιες συγκοινωνίες, συχνά διατίθενται σημεία P+R (Park and Ride) ή B+R (Bike and Ride) και συστήματα ενοικίασης ποδηλάτων κοντά στις στάσεις.

Οχήματα BRT.

Οχήματα BRT.

Τα λεωφορεία που χρησιμοποιούνται στα συστήματα BRT είναι προσαρμοσμένα στις …

Οχήματα BRT.

Τα λεωφορεία που χρησιμοποιούνται στα συστήματα BRT είναι προσαρμοσμένα στις ειδικές απαιτήσεις του κάθε συστήματος. Σε αυτές τις προσαρμογές περιλαμβάνεται η τεχνολογία μετάδοσης κίνησης, το μέγεθος και το ύψος δαπέδου του λεωφορείου, καθώς και η διαμόρφωσή του.

Τα περισσότερα συστήματα παγκοσμίως χρησιμοποιούν πετρελαιοκίνητα λεωφορεία. Ωστόσο, χάρη στην ευελιξία του συστήματος, είναι δυνατή η χρήση των πιο διαφορετικών τεχνολογιών μετάδοσης κίνησης. Τα αρθρωτά λεωφορεία έχουν αποδειχθεί η καλύτερη επιλογή για τα συστήματα BRT σε όλο τον κόσμο, ενώ τα λεωφορεία πολύ μεγάλου μήκους μπορούν να προσφέρουν αυξημένη μεταφορική ικανότητα.

Το πρώτο σύστημα BRT δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 70 στη Λατινική Αμερική, όπου η ραγδαία αύξηση του πληθυσμού στα αστικά κέντρα οδήγησε σε μεγάλα κυκλοφοριακά προβλήματα. Η τεράστια ζήτηση για συγκοινωνίες και η οικονομική κατάσταση των πόλεων απαιτούσε πρωτοποριακές λύσεις. Έτσι αναπτύχθηκε ένα νέο, οικονομικό σύστημα συγκοινωνιών, που προσέφερε κινητικότητα για όλα τα στρώματα του πληθυσμού και, στο μεταξύ, είχε αναγνωριστεί σε όλο τον κόσμο. Η επιτυχία του BRT συνέβαλε στην παγκόσμια εξάπλωση αυτών των συστημάτων. Σε όλο τον κόσμο λειτουργούν πάνω από 180 συστήματα οχημάτων, ενώ πολλά άλλα βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής ή του σχεδιασμού. Τα λεωφορεία της Mercedes-Benz χρησιμοποιούνται με επιτυχία στα συστήματα BRT σε όλο τον κόσμο, από αρθρωτά λεωφορεία πολύ μεγάλου μήκους έως minibus ως βοηθητικά λεωφορεία. Σε συνδυασμό με την εμπειρία μας στα θέματα συντήρησης και προμήθειας ανταλλακτικών, καθώς και στην παροχή εξατομικευμένων λύσεων, τα λεωφορεία της Mercedes-Benz συμβάλλουν στην επιτυχία του BRT.

*Πηγή: ITDP (2007), Bus Rapid Transit – Planning Guide, 3rd edition, New York