Bus Rapid Transit (BRT)
Rådgivning og kjøp

Bus Rapid Transit (BRT)

Det fleksible trafikkonseptet.

Bus Rapid Transit er et busstrafikksystem av høy kvalitet som gir rask, komfortabel og kostnadsgunstig mobilitet i byer. Dette oppnår BRT gjennom separate kjørefelter, rask drift med tette frekvenser og fokus på markedsføring og kundeservice.*

Siden det første systemet ble satt i drift i Curitiba i Brasil i 1974, har det utviklet seg til en global fremgangshistorie. For BRT finnes det ingen standardløsning. Mye heller er det slik at den fleksible tilpasningen til de spesifikke forholdene i hver enkelt by utgjør en av de helt sentrale faktorene for systemets fremgang. BRT-systemer er i dag i drift på samtlige kontinenter og i de mest forskjellige byer – fra store byer som Istanbul, Rio de Janeiro og Mexico City og helt til mindre europeiske byer som Strasbourg og Nantes i Frankrike.

Hos Mercedes-Benz er vi overbevist om alle fordelene som BRT byr på, som det attraktive og kostnadsgunstige trafikksystemet det er, for byer over hele verden. Vi ønsker å videreformidle de vellykkede historiene om implementering og fordelene ved dagens BRT-systemer slik at BRT blir enda bedre kjent som et spesielt, driftsøkonomisk transportmiddel.

Sammen med forskjellige samarbeidspartnere og i tett samarbeid med alle delaktige, følger vårt BRT-ekspertteam byene ved utvikling og planlegging av BRT-systemene.

Med vår store portefølje, vår erfaring på området vedlikehold og After-Sales samt våre skreddersydde betingelser rundt kjøretøyfinansiering lar vår integrerte tilnærming ingen av ønskene til kundene våre uoppfylt.

På området Bus Rapid Transit (BRT) har Mercedes-Benz en helhetlig tilnærming. Fordi vi høster av mange års erfaring med BRT, kjenner vi til systemets fremgangsfaktorer og risikoer. Vi tilbyr en komplett pakke som består av kjøretøy samt veilednings- og finansieringstjenesteytelser for BRT-prosjekter, noe som fører til en vellykket implementering av BRT-systemer.

Implementering av et BRT-system er et kompleks foretak, ettersom systemets utforming retter seg helt og holdent etter passasjerenes og operatørenes behov. Eksterne faktorer som lokal lovgivning samt miljø- og energibestemmelser utgjør systemets rammebetingelser.

Urban moilitet.

Urban moilitet.

Vi vet at kravene som stilles til urban mobilitet, er forskjellige i alle byer. Vi vet at lokale myndigheter og byplanleggere er de som kjenner byen din og trafikksituasjonen aller best. Hos Mercedes-Benz samler vi best-practice-eksempler fra verdensomspennende BRT-prosjekter, og analyserer disse med hensyn til fremgangsfaktorer og potensielle risikoer. Med vår mangeårige erfaring har vi god oversikt over hvordan byer har implementert vellykkede BRT-systemer og hvordan de har eliminert potensielle snublesteiner. Vi gir verdifulle impulser og hjelper deg til å utforme systemet ditt optimalt.

BRT-ekspertgruppen.

BRT-ekspertgruppen.

Vi har en helt spesiell BRT-ekspertgruppe med spesialister innen trafikk- og byplanlegging som er aktive over hele verden. Som din samarbeidspartner for skreddersydde BRT-løsninger tilbyr vi støtte på samtlige områder ved utvikling og planlegging – fra analyse og utvikling og helt til implementering. Vi gir kompetent støtte rundt dine behov, spørsmål og ideer gjennom den komplette prosessen.

Siden 2008 har over halvparten av verdens befolkning vært bosatt i byer. UNO estimerer at denne andelen kommer til å øke til rundt 70 % frem mot 2050 - samtidig som verdens befolkning vokser stadig. Menneskets behov for mobilitet øker - så også i boomende storbyregioner. Individuell trafikk er ikke lenger svaret på denne utfordringen. En utvei av en fremtidig trafikkollaps heter BRT. 

Korte reisetider.

Egne kjørefelter, forkjørsrett i kryss og korte opphold på holdeplassene åpner for attraktive reisetider.

Kostnadsfordeler sammenlignet med andre trafikanter med tilsvarende kapasitet.

Infrastrukturkostnadene for BRT-systemer er lavere enn kostnadene for sammenlignbare skinnegående trafikkmidler, som ofte forutsetter dyre tunnel- eller høybanestrukturer. I tillegg har BRT-systemer lave driftskostnader, spesielt dersom vedlikeholdsstrukturer og erfaren arbeidskraft fra allerede eksisterende konvensjonelle bussystemer er tilgjengelig.

Rask implementering.

BRT-systemer forutsetter en detaljert planlegging slik at man kan finne en optimal løsning for de forskjellige, lokale rammebetingelsene. Erfaringer fra prosjekter over hele verden viser likevel at planlegging og praktisk omsetting av BRT-systemer er adskillig mindre tidkrevende enn sammenlignbare skinnegående trafikksystemer.

Fleksibel utforming, fleksibel drift.

Bussbaserte trafikksystemer drar nytte av systemets gode fleksibilitet med hensyn til infrastruktur og drift. Bussens fleksibilitet som trafikkmiddel åpner for driftssystemer der linjer fra BRT-infrastrukturen går over i den vanlige veitrafikken. Utforming av egne infrastrukturer er kun nødvendig der fordeler kan genereres, og ikke nødvendigvis langs hele strekningen.

Høy effektivitet gir bedre miljøprofil.

I tillegg til lavere lokale utslipp gjennom BRT må også globale utslipp ved evaluering av miljøvennligheten til de forskjellige trafikkmidlene alltid trekkes inn som en faktor. Separate kjørefelter og forkjørsrett for kjøretøyene fører til en mer balansert kjørestil med færre stans og lavere drivstofforbruk. På grunn av BRT-bussenes høye utnyttelsesgrad er CO₂-utslippet pr. hode i tillegg meget lavt. Det attraktive tilbudet til BRT-systemene som supplement til byens mobilitet bidrar til en forskyvning av trafikken til fordel for offentlig transport. I BRT-systemer benyttes moderne og miljøvennlige kjøretøy som oppfyller dagens avgasstandarder. På grensemarkeder inntar BRT-systemer ofte en ledende rolle med hensyn til nye, miljøvennlige drivteknologier og nye avgasstandarder.

  • Korte reisetider
  • Kostnadsfordeler
  • Rask implementering
  • Fleksibel
  • Bedre miljøprofil

Et godt BRT-system består av godt planlagte enkeltkomponenter som er optimalt tilpasset hverandre.Kun med en helhetlig planleggingstilnærming som tar hensyn til samtlige aspekter, kan et BRT-system utfolde alle sine fordeler.

Separate kjørefelter.

Separate kjørefelter.

Det mest synlige elementet i et BRT-system, er de separate bussfeltene. Uavhengigheten …

Separate kjørefelter.

Det mest synlige elementet i et BRT-system, er de separate bussfeltene. Uavhengigheten fra resten av trafikkbildet sørger for høye hastigheter og høy pålitelighet – til passasjerenes fulle tilfredshet.

Forkjørskobling.

Forkjørskobling.

Et viktig element for å oppnå høy reisehastighet er bruk av moderne ITS, Intelligent Transport …

Forkjørskobling.

Et viktig element for å oppnå høy reisehastighet er bruk av moderne ITS, Intelligent Transport System. Med denne prioriteres bussene i lyssignalanlegg, og kan passere kryssene uten å miste tid.

Tilgang uten hindre.

Tilgang uten hindre.

BRT-holdeplasser gir trinnløs innstigning i kjøretøyet, rask av- og påstigning og gjør det …

Tilgang uten hindre.

BRT-holdeplasser gir trinnløs innstigning i kjøretøyet, rask av- og påstigning og gjør det også enkelt for passasjerer med begrenset mobilitet. I Europa, Nord-Amerika og i de fleste asiatiske byer er holdeplassene konstruert for lavgulvbusser. Spesielle kantsteiner gjør at bussjåførene kan kjøre optimalt inn på holdeplassene.

De fleste BRT-systemene i Latin-Amerika har holdeplasser med forhøyede plattformer som også gir trinnløs innstigning i spesielt vedlikeholdsvennlige kjøretøy med høyt gulv med høy kapasitet.

Pre-ticketing.

Pre-ticketing.

Billettsalget i BRT-systemer foregår på holdeplassene og ikke hos sjåføren. Det gir …

Pre-ticketing.

Billettsalget i BRT-systemer foregår på holdeplassene og ikke hos sjåføren. Det gir kortere stans på holdeplassene og attraktive reisetider. BRT-systemer er fleksible med hensyn til både valg av billettsystem og metoder for billettkontroll. Det gir rom for både åpne og lukkede billettsystemer.

Intermodal tilknytning.

Intermodal tilknytning.

BRT-linjer er en del av det offentlige transportnettet med forskjellige trafikkbærere, …

Intermodal tilknytning.

BRT-linjer er en del av det offentlige transportnettet med forskjellige trafikkbærere, som vanligvis knyttes til hverandre på en optimal måte.

BRT-systemene i Latin-Amerika består ofte av hovedlinjer som betjenes i tett takt med leddbusser, og tilbringerlinjer fra forstedene som har tilfart til spesielle omstigningsterminaler.

I europeiske og nordamerikanske systemer blir, i tillegg til optimal tilknytning til andre offentlige trafikkmidler, ofte også P+R (Park and Ride) eller B+R (Bike and Ride) plasser og sykkelutleiesystemer satt opp i nærheten av holdeplassene.

BRT-kjøretøy.

BRT-kjøretøy.

Bussene som benyttes i BRT-systemer er tilpasset de forskjellige kravene i de ulike systemene …

BRT-kjøretøy.

Bussene som benyttes i BRT-systemer er tilpasset de forskjellige kravene i de ulike systemene. Disse tilpasningene omfatter bussens drivteknologi, størrelse og gulvhøyde samt selve utformingen.

Globalt driftes de fleste systemene med dieselbusser. Systemets fleksibilitet åpner likevel for bruk av de mest forskjellige drivteknologier. Leddbusser har vist seg som det beste alternativet for BRT-systemer, og det globalt. Ekstra lange busser byr på økt kapasitet.

Det første BRT-systemet oppstod i Latin-Amerika på 70-tallet, der den raske befolkningsveksten i byene førte til store trafikkproblemer. Byenes enorme trafikkbehov og økonomiske situasjon formelig skrek etter en nyskapende løsning. Dermed ble det utviklet et nytt, kostnadsgunstig trafikksystem som muliggjør mobilitet for alle lag i befolkningen og som i mellomtiden har vist sin berettigelse over hele verden. Suksessen til BRT førte til global utbredelse av systemene, og i dag er over 180 kjøretøysystemer i drift og mange ytterligere under bygging eller planlegging over hele verden. Busser fra Mercedes-Benz er i bruk i BRT-systemer over hele verden, fra leddbusser med ekstra lengde og helt til minibusser som matebusser. Kombinert med vår erfaring med vedlikehold og reservedelsforsyning samt skreddersydde finansieringsløsninger bidrar Mercedes-Benz busser i stor grad til fremgangen til BRT.

*Kilde: ITDP (2007), Bus Rapid Transit – Planning Guide, 3rd edition, New York