Bus Rapid Transit (BRT)
Rådgivning & køb

Bus Rapid Transit (BRT)

Det fleksible transportkoncept.

Bus Rapid Transit er et bustransportsystem af højeste kvalitet, der tilbyder hurtig, komfortabel og økonomisk mobilitet i byer. Dette opnår BRT med egne spor, hurtig og tæt drift samt fokus på markedsføring og kundeservice.*

Bus Rapid Transit har siden ibrugtagningen af det første system i 1974 i Curitiba i Brasilien udviklet sig til en succeshistorie på verdensplan. For BRT findes der ingen standardløsninger. Det er netop den fleksible tilpasning til de specifikke forhold i den enkelte by, der er en af de centrale succesfaktorer for systemet. BRT-systemer er i dag i drift på alle kontinenter og i de mest forskellige byer – fra megabyer som Istanbul, Rio de Janeiro og Mexico City til mindre europæiske byer som Straßburg og Nantes i Frankrig.

Hos Mercedes-Benz er vi overbevist om de fordele, som BRT tilbyder som attraktivt og økonomisk transportsystem til byer i hele verden. Vi ønsker at fortælle succeshistorierne videre og fortælle om fordelene ved de eksisterende BRT-systemer for at øge kendskabet til BRT som et særligt økonomisk transportmiddel.

Vores BRT-ekspertteam følger sammen med forskellige partnere og i tæt samarbejde med alle involverede byer udviklingen og planlægningen af deres BRT-systemer.

Med vores brede produktportefølje, vores erfaring inden for vedligeholdelse og aftersales samt vores skræddersyede vilkår ved finansiering af køretøjer opfylder vores integrerede løsning vores kunders ønsker.

Mercedes-Benz tilstræber en samlet løsning inden for området Bus Rapid Transit (BRT). Med vores mangeårige erfaring med BRT kender vi systemets succesfaktorer og risici. Vi tilbyder en samlet pakke, der består af køretøjer samt rådgivning og finansieringsydelser til BRT-projekter, hvilket bidrager til en vellykket indførelse af BRT-systemer.

Indførelsen af et BRT-system er særdeles kompleks, da udformningen af systemet afhænger af behovene hos passagererne og operatøren. Eksterne faktorer som lokal lovgivning, miljø- og energibestemmelser er systemets rammebetingelser.

Urban mobilitet.

Urban mobilitet.

Vi ved, at kravene til urban mobilitet er forskellige i alle byer. Vi ved, at lokale myndigheder og byplanlæggere er dem, der kender deres by og dens trafiksituation allerbedst. Hos Mercedes-Benz samler vi på best-practice eksempler på BRT-projekter i hele verden og undersøger dem i relation til deres succesfaktorer og potentielle risici. Med vores mangeårige erfaring ved vi, hvordan byer indfører vellykkede BRT-systemer og har afhjulpet potentielle forhindringer. Vi kommer med værdifulde forslag og hjælper dig med at opnå den optimale udformning af systemet.

BRT-ekspertteamet.

BRT-ekspertteamet.

Vi har et specielt BRT-ekspertteam med specialister inden for trafik- og byplanlægning i hele verden. Som din partner til skræddersyede BRT-løsninger tilbyder vi dig hjælp inden for alle områder af udviklingen og planlægningen – fra analyse og udvikling til implementering. Vi tilbyder kompetent hjælp til dine behov, spørgsmål og ideer under hele processen.

Mere end halvdelen af verdens befolkning bor siden 2008 i byer. FN forventer, at denne andel vil komme op på ca. 70 procent i 2050 - ved en voksende verdensbefolkning. Menneskers mobilitetsbehov stiger - også i de voksende metropolregioner. Med individuel transport kan disse udfordringer ikke længere løses. En vej ud af trafikalt kaos er BRT. 

Korte rejsetider.

Egne spor, forkørselsret i kryds og korte holdetider ved stoppesteder muliggør attraktive rejsetider.

Udgiftsmæssige fordele i forhold til andre transportmidler med sammenlignelig kapacitet.

Infrastrukturudgifterne til BRT-systemer er lavere end udgifterne til sammenlignelige transportmidler med skinner, der ofte kræver dyre tunnel- eller højbanestrukturer. Derudover drager BRT-systemerne fordel af lave driftsomkostninger, særligt hvis der allerede er vedligeholdelsesstrukturer og erfaren arbejdskraft fra eksisterende konventionelle bussystemer.

Hurtig implementering.

BRT-systemer kræver en detaljeret planlægning for at finde den optimale løsning til de pågældende lokale rammebetingelser. Erfaringer fra projekter i hele verden viser dog, at der skal bruges markant mindre tid til planlægningen og realiseringen af BRT-systemer end til sammenlignelige transportsystemer med skinner.

Fleksibel i udformning og drift.

Busbaserede transportsystemer drager fordel af systemets høje grad af fleksibilitet i relation til infrastrukturs udformning og drift. Bussens fleksibilitet som transportmiddel giver mulighed for driftsprogrammer, hvor linjer fra BRT-infrastrukturen overgår til den normale vejtrafik. Opbygningen af egen infrastruktur er kun nødvendig der, hvor der kan genereres fordele deraf og ikke ubetinget langs den samme korridor.

Forbedret miljøprofil takket være høj effektivitet.

Ud over reduktionen af lokale emissioner med BRT skal også de globale emissioner tages med i betragtningen ved vurderingen af et transportmiddels miljøvenlighed. De adskilte spor og køretøjernes forkørselsret skaber en jævn kørsel med få stop og et lavere brændstofforbrug. Med den høje belægning i BRT-busserne er CO₂-udstødningen pr. hoved desuden særdeles lav. BRT-systemernes attraktive tilbud som supplement til byens mobilitet bidrager til en trafikmæssig forskydning, der er til den offentlige transports fordel. I BRT-systemerne anvendes moderne, miljøvenlige køretøjer, der opfylder de nyeste udstødningsnormer. På nye markeder indtager BRT-systemerne ofte rollen som foregangsmand i relation til nye, miljøvenlige drivlinjeteknologier og nye udstødningsnormer.

  • Korte rejsetider
  • Udgiftsmæssige fordele
  • Hurtig implementering
  • Fleksibel
  • Forbedret miljøprofil

Et vellykket BRT-system består af godt planlagte enkeltkomponenter, der er afstemt optimalt efter hinanden. Kun med en overordnet planlægningsløsning, der tager højde for alle relevante aspekter, kan et BRT-system udfolde sine fordele fuldt ud.

Separate spor.

Separate spor.

Det mest synlige element i BRT-systemet er de eksklusive busspor. Uafhængigheden af den …

Separate spor.

Det mest synlige element i BRT-systemet er de eksklusive busspor. Uafhængigheden af den øvrige trafik skaber en kort rejsetid og høj driftssikkerhed – til passagerernes store tilfredshed.

Forkørselsret.

Forkørselsret.

Et vigtigt element til at opnå en kort rejsetid er anvendelsen af moderne „ITS" …

Forkørselsret.

Et vigtigt element til at opnå en kort rejsetid er anvendelsen af moderne „ITS" (Intelligent Transport Systems). Busserne prioriteres dermed ved lyssignalanlæg og kan passere kryds uden at tabe tid.

Barrierefri adgang.

Barrierefri adgang.

BRT-stoppestederne tilbyder trinløs indstigning i køretøjet, giver mulighed for hurtig …

Barrierefri adgang.

BRT-stoppestederne tilbyder trinløs indstigning i køretøjet, giver mulighed for hurtig ind- og udstigning samt let adgang for passagerer med begrænset mobilitet. I Europa, Nordamerika og de fleste asiatiske byer er stoppesteder indrettet til anvendelse af busser med lav bund. Særlige fortovskanter giver buschaufførerne mulighed for at standse præcist ved stoppestederne.

Størstedelen af BRT-systemerne i Latinamerika satser på stoppesteder med hævede perroner, der ligeledes giver mulighed for trinløs indstigning i særligt vedligeholdelsesvenlige køretøjer med høj bund og høj kapacitet.

Pre-ticketing.

Pre-ticketing.

Købet af billetter i BRT-systemer sker ved stoppestederne og ikke hos chaufføren. Dette …

Pre-ticketing.

Købet af billetter i BRT-systemer sker ved stoppestederne og ikke hos chaufføren. Dette giver kortere holdetider ved stoppestederne og attraktive rejsetider. BRT-systemerne er fleksible både i relation til valget af billetsystem og metoden til billetkontrol. Dermed er der mulighed for både åbne og lukkede billetsystemer.

Intermodal tilknytning.

Intermodal tilknytning.

BRT-linjer er en del af et netværk af offentlig persontransport med forskellige …

Intermodal tilknytning.

BRT-linjer er en del af et netværk af offentlig persontransport med forskellige transportenheder, der som regel bindes optimalt sammen.

De latinamerikanske BRT-systemer består ofte af hovedlinjer, der betjenes i tæt samarbejde med ledbusser, og linjer fra forstæderne, der kører til særlige skifteterminaler.

I de europæiske og nordamerikanske systemer oprettes ofte også P+R (Park and Ride) eller B+R (Bike and Ride) pladser og cykeludlejningssystemer i nærheden af stoppestederne - ud over den optimale forbindelse til andre offentlige transportmidler.

BRT køretøjer.

BRT køretøjer.

De busser, der anvendes i BRT-systemer, er tilpasset til de specifikke krav til det pågældende …

BRT køretøjer.

De busser, der anvendes i BRT-systemer, er tilpasset til de specifikke krav til det pågældende system. Disse tilpasninger indeholder bussens drivlinjeteknologi, størrelse og bundhøjde samt dens udformning.

De fleste systemer i verden kører med dieselbusser. Systemets fleksibilitet giver dog mulighed for anvendelse af flere forskellige drivlinjeteknologier. Ledbusser har vist sig at være den bedste mulighed til BRT-systemer i hele verden. Ekstra lange busser kan desuden tilbyde en øget kapacitet.

Det første BRT-system opstod i 70erne i Latinamerika, hvor den hurtige befolkningsvækst i byerne førte til store trafikale problemer. Den enorme efterspørgsel efter transport og den finansielle situation i byerne krævede en innovativ løsning. Således blev der udviklet et nyt, økonomisk fordelagtigt transportsystem, der gav alle befolkningsgrupper mulighed for mobilitet, og som i mellemtiden er blevet anerkendt i hele verden. BRTs succes har bidraget til udbredelsen af disse systemer i hele verden; nu er mere end 180 systemer i drift i hele verden og mange flere er ved at blive bygget eller planlagt. Busser fra Mercedes-Benz anvendes med succes i BRT-systemer i hele verden, fra ekstra lange ledbusser til minibusser som opsamlingskøretøj. Sammen med vores erfaring med vedligeholdelse og forsyning af reservedele samt skræddersyede finansieringsløsninger bidrager Mercedes-Benz busser til en del af BRTs succes.

*Kilde: ITDP (2007), Bus Rapid Transit – Planning Guide, 3rd edition, New York