Bus Rapid Transit (BRT)
Консултация и покупка

Bus Rapid Transit (BRT)

Гъвкавата транспортна концепция.

Bus Rapid Transit е висококачествената автобусна транспортна система, която предлага бърза, удобна и рентабилна градска мобилност.Това BRT постига чрез отделни пътни ленти, бърз режим на работа на кратки интервали, както и фокусиране върху маркетинга и обслужването на клиентите.*

От пускането в експлоатация на първата система през 1974 г. в бразилския град Куритиба Bus Rapid Transit се превърна в световен успех.За BRT няма стандартно решение.По-скоро гъвкавата адаптация към конкретните обстоятелства на всеки отделен град е един от основните фактори за успех на системата.Днес BRT системи работят на всеки континент и в много различни градове - от мегаполиси като Истанбул, Рио де Жанейро и Мексико Сити до по-малки европейски градове като Страсбург и Нант във Франция.

Ние в Mercedes-Benz сме убедени в предимствата, които BRT предлага като привлекателна и рентабилна транспортна система за градовете по света.Искаме да предадем успешните истории и предимствата на съществуващите BRT системи, за да увеличим известността на BRT като особено икономично средство за транспорт.

Заедно с различни партньори и в тясно сътрудничество с всички заинтересовани страни екипът ни от експерти на BRT подпомага градовете в разработването и планирането на техните BRT системи.

Благодарение на нашето широко продуктово портфолио, нашия опит в областта на поддръжката и следпродажбените услуги, както и на нашите индивидуални условия за финансиране на превозните средства нашият интегриран подход отговаря на желанията на нашите клиенти.

Mercedes-Benz се стреми към единен подход в областта на Bus Rapid Transit (BRT). Чрез дългогодишния ни опит с BRT ние познаваме факторите за успех и рисковете на системата.Предлагаме пълен пакет, състоящ се от превозни средства и консултантски и финансови услуги за BRT проекти, които допринасят за успешното въвеждане на BRT системи.

Въвеждането на BRT система е много сложно, тъй като дизайнът на системата зависи от нуждите на пътниците и операторите. Външни фактори като местното законодателство, екологичните и енергийните регулации, са рамковите условия на системата.

Градска мобилност.

Градска мобилност.

Знаем, че изискванията за градска мобилност са различни във всеки град. Знаем, че местните власти и проектантите по градоустройство познават най-добре града си и пътната ситуация. В Mercedes-Benz събираме примери за най-добри практики на глобални проекти за BRT и ги разглеждаме по отношение на техните фактори за успех и потенциални рискове. Чрез дългогодишен опит знаем как градовете са въвели успешни BRT системи и са елиминирали потенциалните препятствия.Предлагаме ценни предложения и Ви помагаме при оптималното проектиране на системата.

Екипът от BRT експерти.

Екипът от BRT експерти.

Имаме специален екип от BRT експерти с глобални специалисти в областта на планирането на трафика и градското планиране. Като ваш партньор за индивидуални BRT решения ние ви предлагаме подкрепа във всички области на развитие и планиране - от анализа и развитието до изпълнението.Ние предлагаме компетентна подкрепа за Вашите нужди, въпроси и идеи през целия процес.

От 2008 г. повече от половината от населението на света живее в градове. ООН очаква, че през 2050 г. този дял ще достигне почти 70 процента - при нарастващо население на света. Нуждата от мобилност на хората нараства - дори и в процъфтяващите метрополиси. С индивидуалния транспорт това предизвикателство вече не може да бъде разрешено. Изходът от транспортния колапс се нарича BRT.

Кратко време за пътуване.

Собствени ленти за движение, предимство на кръстовища и кратки времена на престой на спирките позволяват привлекателно време за пътуване.

Предимство на разходите спрямо други транспортни средства с подобен капацитет.

Разходите за инфраструктурата за системите BRT са по-ниски от разходите за сравним железопътен транспорт, които често изискват скъпи тунелни или високи железопътни конструкции. В допълнение системите BRT се възползват от ниските експлоатационни разходи особено когато структурите за поддръжка и опитни работници са достъпни от съществуващите конвенционални автобусни системи.

Бързо внедряване.

Системите BRT изискват подробно планиране, за да се намери оптималното решение за съответните местни рамкови условия.Опитът от проекти по целия свят обаче показва, че планирането и внедряването на системите BRT изисква значително по-малко време от сравнимите железопътни транспортни системи.

Гъвкави в дизайна и експлоатацията.

Автобусните транспортни системи се възползват от високата гъвкавост на системата по отношение на инфраструктурата и експлоатацията.Гъвкавостта на автобуса като транспортно средство позволява оперативни програми, в които линиите от BRT инфраструктурата преминават към нормалния трафик. Изграждането на собствена инфраструктура е необходимо само когато могат да се генерират ползи, а не задължително по целия коридор.

Подобрен екологичен профил чрез висока ефективност.

В допълнение към намаляването на местните емисии чрез БРТ глобалните емисии също трябва да се вземат под внимание при оценката на екологичните показатели на транспортното средство. Отделните пътни ленти и предимствата на автомобилите водят до балансиран стил на шофиране с по-малко спирания и по-нисък разход на гориво. Поради голямото използване на капацитета на автобусите BRT емисиите на CO₂ на глава от населението също са много ниски. Привлекателната оферта на BRT системите като допълнение към градската мобилност допринася за промяна на вида транспорт в полза на обществения транспорт. В системите BRT се използват модерни екологични превозни средства, които отговарят на най-новите стандарти за емисии на изгорелите газове. На развиващите се пазари системите BRT често играят ролята на пионер по отношение на новите екологични технологии на задвижване и новите стандарти за емисии на изгорелите газове.

  • Кратко време за пътуване
  • Предимство на разходите
  • Бързо внедряване
  • Гъвкави
  • Подобрен екологичен профил

Успешната BRT система се състои от добре планирани отделни компоненти, които са оптимално съгласувани.Единствено с цялостния подход за планиране, който отчита всички аспекти, BRT системата може напълно да реализира своите предимства.

Отделни пътни платна.

Отделни пътни платна.

Най-видимият елемент на BRT системата са отделните платна за автобуси. Независимостта …

Отделни пътни платна.

Най-видимият елемент на BRT системата са отделните платна за автобуси. Независимостта от останалата част от трафика осигурява висока скорост на движение и висока надеждност на работата - напълно за задоволяване на пътниците.

Включване с предимство.

Включване с предимство.

Важен елемент за постигането на висока скорост на пътуване е използването на модерни „ИТС“ …

Включване с предимство.

Важен елемент за постигането на висока скорост на пътуване е използването на модерни „ИТС“ (интелигентни транспортни системи).По този начин автобусите са с предимство на светофарите и могат да преминават без загуба на време.

Безпрепятствен достъп.

Безпрепятствен достъп.

Спирките BRT предлагат качване в превозното средство без стъпала, което …

Безпрепятствен достъп.

Спирките BRT предлагат качване в превозното средство без стъпала, което позволява бързо качване и слизане, както и лесен достъп за пътници с намалена подвижност.В Европа, Северна Америка и повечето азиатски градове спирките са предназначени за използване на автобуси с нисък под.Специалните бордюри позволяват на шофьорите на автобусите да спират точно до спирките.

По-голямата част от системите BRT в Латинска Америка разчитат на спирки с повдигнати платформи, които също дават възможност за безпроблемно качване в особено лесни за поддръжка автомобили с висок под с голям капацитет.

Предварителна продажба на билети.

Предварителна продажба на билети.

Продажбата на билети в BRT системите се извършва на спирките, а не при водача …

Предварителна продажба на билети.

Продажбата на билети в BRT системите се извършва на спирките, а не при водача.Това води до кратки времена на престой на спирките позволяват привлекателно време за пътуване.Системите BRT са гъвкави както при избора на система за издаване на билети, така и при метода за проверка на билетите.В резултат на това са възможни както отворени, така и затворени системи за билети.

Интермодална връзка.

Интермодална връзка.

Линиите BRT са част от мрежата за обществен транспорт с различни видове транспорт, които …

Интермодална връзка.

Линиите BRT са част от мрежата за обществен транспорт с различни видове транспорт, които по правило са оптимално свързани помежду си.

Латиноамериканските BRT системи често се състоят от главни линии, които се обслужват от съчленени автобуси с плътен ритъм и захранващи линии от предградията, които спират на специални терминали за прекачване.

В европейските и северноамериканските системи освен оптималната връзка с друг обществен транспорт в близост до автобусната спирка често се създават и места P+R (Park and Ride) или B+R (Bike and Ride) и системи за отдаване на велосипеди под наем.

BRT превозни средства.

BRT превозни средства.

Автобусите, използвани в системите BRT, са адаптирани към специфичните изисквания …

BRT превозни средства.

Автобусите, използвани в системите BRT, са адаптирани към специфичните изисквания на всяка система. Тези корекции включват технологията на задвижването, размера и височината на пода на автобуса, както и неговия дизайн.

Повечето системи по света работят с дизелови автобуси. Гъвкавостта на системата обаче позволява използването на различни технологии за задвижване. Съчленените автобуси се оказаха най-добрият вариант за BRT системи в световен мащаб. Много дългите автобуси могат да предложат и по-голям капацитет.

Първата BRT система е създадена в Латинска Америка през 70-те години на миналия век, когато бързото нарастване на градското население предизвика големи проблеми с трафика. Огромното търсене на транспорт и финансовото положение на градовете изискват иновативно решение. По този начин беше разработена нова евтина транспортна система, която позволява мобилността на всички слоеве от населението и сега се признава в световен мащаб.Успехът на BRT допринесе за разпространението на тези системи в целия свят; междувременно по света има повече от 180 системи за превозни средства в експлоатация и много други в процес на изграждане или планиране.Автобусите на Mercedes-Benz се използват успешно в световен мащаб в BRT системи, от изключително дългите съчленени автобуси до микробусите като превозни средства за връзка. Заедно с нашия опит в техническото обслужване и снабдяването с резервни части, както и с конкретни решения за финансиране, автобусите на Mercedes-Benz допринасят за успеха на BRT.

*Източник: ITDP (2007), Bus Rapid Transit – Planning Guide, 3rd edition, New York